The strong voice of a great community
2017

   

Καναδς 150 ετν και το σγχρονο εργασιακ περιβλλον: Αναδυμενες ανησυχες για την υγεα και την ασφλεια

 


Απδοση Ι. Σ. Σαραδρη


By Paul Andre


Νωρτερα αυτ το καλοκαρι, ο Καναδς γιρτασε τα εκατ πεντηκοστ γενθλι του. Κατ τη διρκεια των εορτασμν της Ημρας του Καναδ, οι Καναδο αντικατπτρισαν την ιστορα μας, τις αξες μας και το μλλον μας. Πργματι, στην διρκεια του 2017, πολλο Καναδο χουν σκεφτε βαθι για το πσο μακρι χει ρθει ο Καναδς απ το 1867 και πς θα μποροσαμε να διαμορφσουμε λλα 150 χρνια. Απ την πλευρ μας, το Συμβολιο Καναδικν Εγγεγραμμνων Επαγγελματιν Ασφαλεας (BCRSP), νας κορυφαος οργανισμς πιστοποησης επαγγελματιν υγεας και ασφλειας σε λη τη χρα, χει επικεντρσει τους προβληματισμος μας στον τρπο βελτωσης των αποτελεσμτων του ΣΑΑ στους συνεχς εξελισσμενους χρους εργασας του Καναδ.


Οι χροι εργασας του Καναδ καθς και η εργατικ του δναμη χουν αλλξει δραματικ στην διρκεια των τελευταων 150 χρνων. Οι καναδο χουν μεταφερθε απ τους παραγωγος ξλου και μεταφορες νερο σε συμμετχοντες σε μια πλρως διαφοροποιημνη οικονομα, στην οποα οι βιομηχανες των πρων μας ευδοκιμον παρλληλα με επιχειρσεις που βρσκονται στην αιχμ της ψηφιακς οικονομας. Οι περισστεροι ειδικο συμφωνον τι το μλλον υπσχεται ακμη περισστερες αλλαγς, με αυξημνο ρυθμ.


Καθς οι χροι εργασας χουν αλλξει, μοια χουν αλλξει και τα προβλματα που αντιμετωπζουν οι εργαζμενοι. Εξαιτας αυτο, οι νμοι, οι κανονισμο και οι πρακτικς του ΣΑΑ που εισχθησαν τις προηγομενες δεκαετες, οι οποες αντικατοπτρζουν τις συνθκες εκενης της εποχς, μπορε τρα να χρειαστε να ενημερωθον να επανεξεταστον. Επιπλον, καθς η κοινωνα συνολικ εξελσσεται, ο διος ο ορισμς της ΥΑΥ πρπει επσης να αλλξει.


Υπρχουν τρεις τομες που αφορον ειδικτερα το ΣΑΑ: οι ενδιαφερμενοι θα πρπει να επικεντρωθον και να κατανοσουν καλτερα, προκειμνου να διασφαλσουν τι οι Καναδο εργαζμενοι θα εναι υγιες, προστατευμνοι και σεβαστο στους χρους εργασας τους τα επμενα χρνια:


Ψυχικ υγεα

Το 2016, η Παγκσμια Οργνωση Υγεας ηγθηκε μιας μελτης που κατληξε στο συμπρασμα τι, χωρς θεραπεα, 12 δισεκατομμρια εργσιμες ημρες θα χαθον λγω της κατθλιψης και του γχους κθε χρνο μεταξ του 2016 και του 2030. Ωστσο, η ψυχικ υγεα εξακολουθε να αποτελε θμα ταμπο στον εργασιακ χρο. Προχωρντας προς τα εμπρς, οι εργοδτες θα πρπει να αναθεωρσουν λα τα παρελθντα στερετυπα και να αναπτξουν σγχρονες πολιτικς υγεας που προωθον την ψυχικ υγεα στον εργασιακ χρο. "Η ψυχολογικ υγεα και ασφλεια ενσωματνεται στον τρπο με τον οποο οι νθρωποι αλληλοεπιδρον μεταξ τους σε καθημεριν βση, αποτελε μρος του τρπου δομς των συνθηκν εργασας και των πρακτικν διαχερισης."  χοντας αυτ υπψη, η ψυχικ υγεα εναι μια σημαντικ πρκληση σε λους τους χρους εργασας . Η Καναδικ Επιτροπ Ψυχικς Υγεας ανφερε τι σε να δεδομνο τος νας στους πντε ανθρπους στον Καναδ θα αντιμετωπσει να πρβλημα ψυχικς υγεας μια ασθνεια, με κστος για την οικονομα να υπερβανει τα 50 δισεκατομμρια δολρια. να Ψυχολογικ Σστημα Διαχερισης Υγεας και Ασφλειας μπορε να βοηθσει ναν οργανισμ να εντοπσει τους κινδνους που μπορον να συμβλουν στην ψυχολογικ βλβη του εργαζμενου. Πρκειται για μια προληπτικ προσγγιση που αξιολογε τις πρακτικς του χρου εργασας σας και εντοπζει εκενους τους τομες που χρζουν επανεξτασης.

 

Παρενχληση στην εργασα

νας απ τους σημαντικτερους τρπους για τη βελτωση των αποτελεσμτων του Οργανισμο Υγεας και Ασφλειας στον εργασιακ χρο στο εγγς μλλον εναι η καλτερη κατανηση της παρενχλησης και της βας στο χρο εργασας και η διασφλιση τι οι εργοδτες εναι κατλληλα εξοπλισμνοι για την αντιμετπιση αυτν των θεμτων. Οι μηχανισμο καλτερης εκτμησης και υποβολς εκθσεων, καθς και η κατρτιση, αποτελον βασικ εργαλεα για την επτευξη αυτο του στχου. Ακριβς πως οι εργαζμενοι εκπαιδεονται να αναγνωρζουν και να προλαμβνουν τους κινδνους ασφλειας σε εργοτξιο εργοστσιο, οι εργοδτες θα πρπει να εκπαιδεουν το προσωπικ τους στε να αναγνωρζουν και να εμποδζουν την παρενχληση και τη βα στο χρο εργασας.


Μαριχουνα στο χρο εργασας

Το πλασιο της ομοσπονδιακς κυβρνησης για τη νομιμοποηση της μαριχουνας παρουσιζει θεμελιδεις προκλσεις για το ΟΥΑ. Μια κθεση που δημοσιεθηκε απ τον Σνδεσμο Επαγγελματιν του Ανθρπινου Δυναμικο τον Ιολιο κατληξε στο συμπρασμα τι οι εργοδτες δεν αισθνονται επαρκς προετοιμασμνοι για τον αντκτυπο που μπορε να χει η νομιμοποηση στον εργασιακ χρο. Το 45,9% των εργοδοτν δεν πιστεουν τι η υπρχουσα πολιτικ τους καλπτει επαρκς τυχν προβλματα που μπορε να προκψουν απ τη νομιμοποηση της ψυχαγωγικς μαριχουνας. πως τον Ιονιο του 2018, η ημερομηνα στχος της ομοσπονδιακς κυβρνησης για νομιμοποηση προσεγγζει Οι επαγγελματες του τομα της υγεας καλονται να διασφαλσουν τι οι πολιτικς που παραδοσιακ θεωρον την παρνομη ουσα μαριχουνα επικαιροποιονται στε να αντανακλον το μεταβαλλμενο νομικ τους καθεστς, διασφαλζοντας παρλληλα τι δεν τθεται σε κνδυνο η υγεα και η ασφλεια στο χρο εργασας.

Αυτ τα τρα ζητματα καταδεικνουν τι, καθς εξελσσεται η οικονομα και η κοινωνα του Καναδ, οι επαγγελματες του τομα της υγεας και της υγεας καλονται να διαχειριστον να λο και πιο περπλοκο φσμα θεμτων υγεας και ασφλειας στο χρο εργασας. Σε αυτ το προκλητικ πλασιο, η BCRSP δεσμεεται να εξασφαλσει τι οι επαγγελματες του τομα της Υγεας και Ασφλειας εναι καλ εξοπλισμνοι για να αντιμετωπσουν τους χρους εργασας του σμερα και του αριο.