The strong voice of a great community
2017

   

Η κυβρνηση των Φιλελεθερων του Οντριο ενσωματνει σε νο νμο την αξηση του ελχιστου ωρομσθιου το  2019.

Μια Προοδευτικ Συντηρητικ κυβρνηση θα αναγκαστε να αλλξει τους εργατικος νμους προκειμνου να εκτροχισει την ελχιστη αξηση των ωρομισθων στα $15 την ρα που θα ισχσει ξι μνες μετ τις εκλογς του Ιουνου του 2018.

ROBERT BENZIE

Απδοση Ι.Σ.Σ.

Μια Προοδευτικ Συντηρητικ κυβρνηση θα αναγκαστε να αλλξει τους εργατικος νμους προκειμνου να εκτροχισει την ελχιστη αξηση των μισθν κατ 15 ρες την ρα που θα ισχει ξι μνες μετ τις εκλογς του Ιουνου του 2018.
Σε μια ασυνθιστη κνηση, οι Φιλελεθεροι χουν ενσωματσει την αξηση του βασικο ωρομισθου  στον νμο για τους θεμιτος χρους εργασας και τη βελτωση της απασχλησης που μελετται αυτ το καλοκαρι απ μια επιτροπ λων των κομμτων.
Σμφωνα με τη νομοθεσα που αναμνεται να περσει αυτ το φθινπωρο, ο ελχιστος μισθς, που τρα εναι στα $11,40 δολρια την ρα, θα φθσει στα $ 14 την 1η Ιανουαρου του 2018.
Στη συνχεια θα αυξηθε στα $ 15 δολρια την ρα την 1η Ιανουαρου 2019, αρκετ μετ τις εκλογς της 7ης Ιουνου του  2018, πριν συνδεθε με τις πληθωριστικς τιμς εκενου του  Οκτβριου.
«Η οικονομα του Οντριο ηγεται στην ανπτυξη. νας ελχιστος μισθς του ψους των $ 15 θα βοηθσει να διασφαλιστε τι οι οικογνειες θα βισουν αυτν την ανπτυξη στη ζω τους », δλωσε η πρωθυπουργς Kathleen Wynne την Πμπτη μσω μηνματος  tweet.
μως, ο ηγτης Πτρικ Μπρουν του κμματος των Προοδευτικν Συντηρητικν, ο οποος ηγεται της Wynne στις περισστερες δημοσκοπσεις, προειδοποησε τι οι αυξσεις εναι πολ μεγλες και ρχονται σε υπερβολικ σντομο χρνο στε να τις δεχθον οι εργοδτες.
«χω την γνμη τι πρπει να χουμε μια αξηση κατ 32% αμσως χωρς ανλυση κστους-κρδους; χι,» επε ο Μπρουν πριν απ τρεις εβδομδες.
«Ο τρπος τον οποο η πρωθυπουργς ανακονωσε τι εναι πολ ταχς πολ γργορος. Δεν δδει την κατλληλη ειδοποηση στους δημιουργος θσεων εργασας . . . τσι, ναι, χω σημαντικς ανησυχες», δλωσε ο ηγτης του Tory.

«Εμαι ββαιος τι τρα, η Kathleen Wynne αναζητ τρπους στε να αποσπσει την προσοχ μακρι απ τις επμενες εκλογς», δλωσε στις 31 Μαου, την ημρα πριν απ την κατθεση της νομοθεσας.
«Αντιλαμβνομαι τι οι συνθκες ζως στο Οντριο τρα δεν εναι προσιτς. Καταλαβανω τι εναι δσκολο για τους ανθρπους να ζουν στο Οντριο τρα - και ειλικριν αυτ εναι το χος της Kathleen Wynne απ τα τελευταα 14 χρνια - αλλ πρπει να κνετε αυτ την αξηση του 32% αμσως; μπορετε να το ρυθμσετε σε μεγαλτερο χρονικ διστημα;»
Σε μια συνντευξη με την εφημερδα Star, η Wynne αναγνρισε τι οι Φιλελεθεροι θα επικεντρωθον στην προθηση των αυξσεων του βασικο ωρομισθου  καθς και το νο σχδιο φαρμακευτικς αγωγς του OHIP + που παρχει συνταγογραφομενη κλυψη 4.400 φαρμκων για λους τους κατοκους του Οντριο κτω των 25 ετν, το οποο ξεκιν την 1η Ιανουαρου.
Αυτς φανεται να εναι νας λγος για τον οποο καθορζεται στη νομοθεσα να χρονοδιγραμμα για τις μισθολογικς αυξσεις.

"Ο καθορισμς του καττατου μισθο τροποποιεται για να αυξηθε ο καττατος μισθς την 1η Ιανουαρου 2018. Ο καττατος μισθς αυξνεται και πλι την 1η Ιανουαρου 2019 και υπκειται σε ετσια προσαρμογ του πληθωρισμο την 1η Οκτωβρου κθε τους απ το 2019, Το νομοσχδιο δηλνει.
Η πρωθυπουργς δλωσε τι το κμμα της θα υπενθυμσει στους ψηφοφρους τι οι υψηλτεροι μισθο και η καλτερη κλυψη απ την φαρμακευτικ περθαλψη θα μποροσαν να χαθον εν οι συντηρητικο του Brown νικσουν στις εκλογς του ερχμενου Ιονιου.
"Αυτ θα εναι μρος του δεκτη, προφανς, επειδ εμαστε διαφορετικο. Εμαστε διαφορετικ πολιτικ κμματα. Εμαστε διαφορετικο νθρωποι. χουμε διαφορετικς ευαισθησες και διαφορετικς αξες, απ σο μπορ να πω ", δλωσε η Wynne.
"τσι, αυτ προφανς αυτ θα πρπει να εναι μρος της συζτησης."
Η αρχηγς του NDP Andrea Horwath, το κμμα της οποας εφαρμζει να καθολικ φαρμακοτεχνικ σχδιο για λες τις ηλικες, μολοντι καλπτει μνο τα 125 πιο συχν συνταγογραφομενα φρμακα, εναι ευνοκ  εδ και πολ καιρ για ναν ελχιστο μισθ των $15 αν ρα.