The strong voice of a great community
2017

 
 

Το φιλελεθερο σχδιο για να κλεσει τις φορολογικς διαφυγς χει εγερει ερωτματα: Εδ εναι μια ματι σε 3 απ αυτ

Ο καθνας πρπει να πληρσει το δκαιο μερδιο των φρων, λει ο υπουργς Οικονομικν, αλλ δεν εναι τσο απλ

Απδοση Ι. Σ. Σαραδρης

CBC

Οι προτεινμενες αλλαγς του Υπουργο Οικονομικν Bill Morneau's του τρπου με τον οποο οι μικρς επιχειρσεις φορολογονται στον Καναδ γνονται στο νομα της δικαιοσνης. Οι κριτικο του διαφωνον. (Darryl Dyck / Καναδικς Τπος)

Απ ττε που ο υπουργς Οικονομικν Bill Morneau ανακονωσε τι πρκειται να αλλξει την φορολογικ νομοθεσα για τις ιδιωτικς εταιρεες, υπρξε μια αυξανμενη αντδραση απ τις μικρς επιχειρσεις και τους επαγγελματες.
Ο Morneau παρουσασε τις μεταβολς της νομοθεσας σαν κτι το απαρατητο, για να εξασφαλιστε τι οι πλοσιοι δεν πληρνουν λιγτερο φρο απ τη μεσαα τξη.
Αλλ μως σχετικ σε πολ σντομο διστημα μερικν μηνν η γκρνια χει μεταβληθε σε βροντερ βρυχηθμ.
Ο συνασπισμς για τη φορολογικ δικαιοσνη των μικρν επιχειρσεων, μια ομδα 35 οργανισμν απ λη τη χρα, νωσε τις δυνμεις του για να παρουσισει μια ενιαα φων ενντια στην προτεινμενη κνηση.
Ο συνασπισμς υπ την ηγεσα του Καναδικο Εμπορικο Επιμελητηρου περιλαμβνει ενσεις που εκπροσωπον αγρτες, κατασκευαστς, καταστματα λιανικς, λογιστς, δικηγρους, γιατρος και λλους.
Ο Morneau ζτησε απ τους καναδος να εξετσουν τις προτεινμενες φορολογικς αλλαγς του, θτοντας ως προθεσμα την 2 Οκτωβρου.
Εν τω μεταξ, αυτς οι προτεινμενες αλλαγς προκλεσαν ορισμνες ερωτσεις.
Θα εναι ακμα εντξει να αμεψετε μλη της οικογνειας σας μσω της μεθδου της μισθοδοσας μιας επιχερησης;
Μα απ τις πρακτικς που θλουν να σταματσουν οι φιλελεθεροι εναι η συγκεκριμνη που οι ιδιοκττες επιχειρσεων διαιρον το εισδημ τους καταβλλοντας μισθος στην οικογνεια μσω ενς μερσματος, χρματα που διαφορετικ θα μεναν στους διους αυξνοντας τον φορολογικ τους συντελεστ.
Εν νας ιδιοκττης επιχερησης καταβλλει στην σζυγο στο τκνο του σο μισθ, ο μισθς αυτς πρπει να εξακριβωθε τι καταβλλεται ξια για να εξασφαλσει τι κερδζεται η αμοιβ που λαμβνει.
"Εν να παιδ τριν ετν δεν εργζεται στην επιχερησ σας, δεν μπορετε πραγματικ να του καταβλετε μισθ 10.000 $, αλλ δεν υπρχει ττοια πρβλεψη για μρισμα για να παιδ τριν ετν, διτι τα μερσματα δεν εχαν ποτ ρτρα λογικς, "εξηγε ο David Steinberg, λογιστς και συνεργτης στην Ernst & Young Canada.
Ο Steinberg σημεινει τι η κυβρνηση πιθανς στοχεει σε αυτοαπασχολομενους επαγγελματες που ενσωματνουν και ουσιαστικ λειτουργον μια επιχερηση ενς, αλλ μεινουν τους φρους τους με το μορασμα του χρματος στην οικογνει τους.
Ωστσο, με το πλωμα του δικτου τσο πλατι, ο Steinberg λει, η αλλαγ θα επηρεσει τις μικρς οικογενειακς επιχειρσεις τους γρτες που τα μλη μιας οικογνειας εκτελον νμιμους ρλους, αναγκζοντας την επιχερηση να δικαιολογσει τα κρδη της απναντι στα κριτρια που δεν χουν ακμη καθοριστε.
Θα μπορσουν οι μικρς επιχειρσεις να αποφγουν τους φρους επενδοντας τα κρδη;
Η σντομη απντηση εναι χι.
Επ του παρντος, μια μικρ επιχερηση που πραγματοποιε κρδος θα καταβλλει εταιρικ φρο σε αυτ το κρδος. Ο υψηλτερος συνδυασμνος συντελεστς φορολογας μικρν επιχειρσεων στον Καναδ εναι 14,4%.
Αν ο ιδιοκττης της επιχερησης αποφασσει να χρησιμοποισει το κρδος μετ τη φορολογα για να πληρσει το μρισμα, λαμβνοντας τα χρματα απ την επιχερηση, ο δικαιοχος θα πρπει να καταβλει φρο εισοδματος φυσικν προσπων με τον συντελεστ του μερσματος αυτν των χρημτων.
Ο ομοσπονδιακς-επαρχιακς συντελεστς φρου εισοδματος για τα μερσματα εναι 45 τοις εκατ στο Οντριο, αλλ μχρι το 47 τοις εκατ στη Να Σκοτα και 36 τοις εκατ χαμηλτερα στις N.W.T.(Βορειοδυτικς Περιοχς.)
Κνοντας μια παθητικ επνδυση και κρατντας αυτ τα χρματα μσα στην εταιρεα, δεν καταβλλεται φρος μερσματος.
Η κυβρνηση λει τι ο λγος που επτρεπε σε μια εταιρεα να κνει παθητικς επενδσεις εχε ως στχο να βοηθσει μια επιχερηση να δημιουργσει κεφλαια στε να μπορσει να επεκταθε και να προσλβει νους εργαζμενους, αλλ αυτ χει χρησιμοποιηθε ως νας τρπος αποφυγς πληρωμς φρων και εμπλουτισμο των ιδιοκτητν επιχειρσεων.
Το γγραφο που παρουσισθηκε απ το Finance Canada υπογραμμζοντας τις προτεινμενες αλλαγς υποδηλνει τι νας τρπος αντιμετπισης αυτο του ζητματος εναι η εξλειψη "των φορολογικ ενισχυμνων οικονομικν πλεονεκτημτων της παθητικς επνδυσης απ την ιδιωτικ εταιρεα".
Απ την λλη πλευρ οι επικριτς της κνησης λνε τι οι μικρς επιχειρσεις χρειζονται αυτ το οικονομικ διλειμμα στε να μπορσουν να δημιουργσουν μια βση για να πραγματοποισουν επενδσεις στην κατλληλη ευκαιρα, να πλοηγσουν μια επιχερηση σε δσκολες στιγμς να συμπληρσουν τη σνταξ τους, που πιθαντατα δεν χουν.
"Η ανησυχα μου για αυτν τον τομα εναι τι υπονομεετε τους επιχειρηματες, κτι που εναι κακ ιδα", δλωσε ο James Safar, συνεργτης της PricewaterhouseCoopers. "Αυτο οι επιχειρηματες δημιουργον ναν τνο πλοτου για τη χρα μας και δημιουργον να σωρ δουλεις και εσες προσπαθετε να παρακολουθσετε να διαπιστσετε κατ πσον δαπανον κατλληλα το κεφλαι τους. Αυτ δεν φανεται σε εμνα σαν μια καλ ιδα "
Θα εναι πιο δσκολο να μεταβιβαστε το οικογενειακ αγρκτημα;
χι, αλλ θα γνει πιο δσκολο να μεταβιβαστον λλες οικογενειακς επιχειρσεις.
νας απ τους τρπους με τους οποους η φιλελεθερη κυβρνηση αναφρει τι το φορολογικ σστημα εναι δικο εναι τι σμερα επιτρπει σε ναν ιδιοκττη μιας επιχερησης, μσω μιας πολπλοκης σειρς συναλλαγν, να μετατρψει χρματα σε μια εταιρεα απ μρισμα σε κεφαλαιουχικ κρδος, το οποο χει χαμηλτερο φορολογικ συντελεστ .
Μα απ τις ακοσιες συνπειες της αλλαγς αυτο του καννα, λει ο Steinberg, εναι τι θα θεωροσε τη μεταββαση μιας οικογενειακς επιχερησης σε να μλος της οικογνειας ως μρισμα και κατ συνπεια θα φορολογονταν με τον πολ υψηλτερο φορολογικ συντελεστ του μερσματος.
Αυτ τη στιγμ, εν νας ιδιοκττης επιχερησης θλει να μεταβιβσει μια επιχερηση στην επμενη γενι, μπορε να το κνει με διφορους τρπους.
νας ιδιοκττης μπορε να πουλσει να δσει την επιχερηση στην επμενη γενι. Εν οι νοι ιδιοκττες αποφασσουν να  πουλσουν ττε πρπει να πληρσουν φρο κεφαλαιουχικν κερδν. Εν την αφσουν στο παιδ τους, το παιδ τους πρπει να πληρσει φρο κεφαλαιουχικν κερδν. Ετε τσι ετε αλλις υπρχει να φορολογικ νομοσχδιο με 27 τοις εκατ που βρσκεται στο δρμο της οικογνειας.
Εν τουναντον ο ιδιοκττης της επιχερησης αποφασσει να εγκαταλεψει την επιχερησ του σε να παιδ στη διαθκη του, η συναλλαγ αντιμετωπζεται σαν να ταν πληση. Το παιδ θα πρπει ακμα να πληρσει κρδη κεφαλαου για την αυξημνη αξα της επιχερησης που κατχουν σμερα. Αλλ οι προτεινμενοι καννες θα το αλλξουν.
"Τρα ο φρος για το θνατο δεν θα εναι 27 τοις εκατ, θα εναι 40 45 τοις εκατ", λει ο Steinberg. "Υπρχει πλον να πραγματικ εμπδιο στη μετβαση της επιχερησης στη δετερη γενι - σως και να την πουλσετε".
Οι προτεινμενες αλλαγς δεν αναφρουν την εξλειψη της ειδικς μεταββασης αγροκτημτων. Η μεταββαση επιτρπει σε ναν γεωργ να μεταβιβσει να αγρκτημα σε να μλος της οικογνειας χωρς να υποστε οποιαδποτε φορολογικ κρωση, εφσον ο νος ιδιοκττης δεν πωλσει το αγρκτημα.`