The strong voice of a great community
- Ιολιος 2019

"

Εθνικ λληνο-Καναδικ Κογκρσο: Πρσκληση σε Γενικ Συνλευση.

“Οι καιρο ου μενετο”.

Κτω απ πραγματικ δραματικς συνθκες για το εθνικ κντρο και τον απανταχο της γης ελληνισμ, η παροσα διοκηση του λλην-Καναδικο Κογκρσου αποφσισε τη σγκλιση την Γενικς Συνλευσης των μελν του Οργανισμο για τη συζτηση των σοβαρν προβλημτων που πιζουν την ομογνεια Καναδ, και παρλληλα την διενργεια εκλογν για την ανανωση της εντολς των μελν της διοκησης.

Εναι μια κνηση την οποα ασπαζμαστε και χειροκροτομε.

Δεδομνου μλιστα του γεγοντος τι  σμερα, περισστερο απ κθε λλη φορ στο παρελθν,. τσο η οργανωμνη ομογνεια, σο και λοι οι εκτς εθνικο κντρου ομογενες, βρσκονται αντιμτωποι με προβληματισμος σχετιζμενους με τις εξελξεις στην Ανατολικ Μεσγειο και τους κινδνους μιας πολεμικς σρραξης που, ββαια, επιδικει η Τουρκα.

Εναι, σως, μια απ τις ποιο δσκολες περιδους για τον που της γης Ελληνισμ και κυρως για το ελεθερο εθνικ κντρο. Μια περοδος η οποα δεν επιτρπει σε πεσματα και εγωισμος να πρυτανεσουν της λογικς.

Αυτ ακριβς εναι και η αιτα που λοι μας οφελουμε να ενεργοποιηθομε απαιτντας απ τους πρωτεργτες της δισπασης του μεγλου οργανισμο, σεβμενοι την κρισιμτητα των γεγοντων και τις απαιτσεις των καιρν, να ξεπερσουν κθε προσωπικ τους αδυναμα και να εργαστον λοι μαζ, στε απ αυτς τις εκλογς να εκλεγον οι καλτεροι μεταξ μας, τομα τα οποα θα χουν και τη διθεση και το χρνο να ασχοληθον με τα σοβαρτατα προβλματα που με τα χρνια χουν συγκεντρωθε και πιζουν ασφυκτικ τσο τις κοιντητες και τους συλλγους μας, σο και το εθνικ κντρο και την δημοκρατα των Κυπρων αδελφν μας.

Δεν πρπει δε να υπρξει η παραμικρ αμφιβολα, τι κτω απ τις τραγικς συνθκες των ημερν, ποιος θελσει να σαμποτρει και πλι την εντητα και συνεργασα της ομογνειας, θα πρπει να απομονωθε και να αποκοπε απ το σμα της, ως τομα και ομδα, οι οποοι δεν διστζουν να συνεχσουν τον διχασμ, προκειμνου να ικανοποισουν προσωπικς τους φιλοδοξες.

Πραν μως αυτο του σημεου, οφελουν και οι διαπιστευμνοι εκπρσωποι του εθνικο κντρου στον Καναδ, να ενεργοποιηθον τσι στε να γνει αντιληπτ απ λους η μεγλη ανγκη της ομνοιας, της συνεργασας και του σεβασμο των αρχν της δημοκρατας, για την οποα εμαστε ιδιατερα περφανοι, ως προν των πολιτιστικν μας παρακαταθηκν. Αυτ εναι μια υποχρωση η οποα γνεται απαρατητη κτω απ τις σημερινς τραγικς συνθκες.     
Μπορε στο παρελθν να υπρξε πλειδα αιτιολογιν, για να παραμενουν μακρι απ τις συλλογικς διαμορφσεις της ομογνειας, σως επειδ την περοδο εκενη εχαν την  πολυτλεια  να αγνοσουν ομδες και ενργειες  οι οποες δχασαν και εξασθνισαν τη δναμη του οργανωμνου Ελληνισμο στο Καναδ, σμερα μως αυτ η πολυτλεια δεν φανεται να συνεχζει να υπρχει.

Παρλληλα μως απευθνουμε κκληση σε λους, σε κθε επαρχα, απ τον Γαλλφωνο Καναδ μχρι το Βανκοβερ και τη Βρετανικ Κολομβα, να ξεπερσουν τις προσωπικς εμπειρες του παρελθντος, και να φροντσουν να συμμετσχουν σε αυτ το σπουδαο συνδριο, αφο προηγουμνως τακτοποισουν τις οικονομικς τους υποχρεσεις, σμφωνα με την απφαση του δικαστηρου. Πραν της κθε λλης αιτιολογας για το πως φτσαμε εδ, οφελουμε να παραδεχτομε τι ευθνη για αυτ τα γεγοντα χουμε λοι. Οι μεν, επειδ δεν πιστψαμε στην ανγκη και σοβαρτητα των εξελξεων, και οι δε, επειδ πστεψαν τι υποκλπτοντας τη διοκηση του οργανισμο, θα μποροσαν να αναδειχθον προφανς οι ρωες της ομογνειας. Αυτ ββαια συνβη στο παρελθν, να γεγονς το οποο  δυστυχς σμερα ξεπερνιται απ τα γεγοντα και τις πραγματικς συνθκες που διαγρφονται στις εθνικς μας θλασσες του Ανατολικο Αιγαου  και της Κπρου.

“Οι καιρο κριοι ου μενετο ” 

  “Πατρδες”