The strong voice of a great community
2020

Οι Νες Προγραμματικς δηλσεις της Κυβρνησης 

Η Φιλελεθερη κυβρνηση στην ομιλα απ το θρνο, υπσχεται να εθνικ σστημα παιδικς μριμνας και πρωρης εκπαδευσης, εν η πανδημα του κορνα ιο συνεχζει να μεινει σημαντικ τα κρδη της ιστητας των φλων, σχεδν υποχρενοντας τις γυνακες του Καναδ να παραμενουν μακρι απ το εργατικ δυναμικ της χρας εξ αιτας  της φροντδας των παιδιν.

Αλλ μως πς να παρμοιο, νευ προηγουμνου, εθνικ σστημα θα μποροσε να λειτουργσει εναι ασαφς και ελχιστα στοιχεα αναφρθηκαν   στην ομιλα του θρνου, για το πς οι Φιλελεθεροι σχεδιζουν να χαλιναγωγσουν το τερστιο ομοσπονδιακ λλειμμα που προκυψε με τις κτακτες δαπνες για την αντιμετπιση της πανδημας.

Η ομιλα απ το θρνο περιγρφει σαρωτικ σχδια για την αντιμετπιση των πραγμτων πως εναι οι στχοι του κλματος, ο  συστημικς ρατσισμς, και το βαθ πλγμα της πανδημας που  χει δημιουργσει προβλματα στους Καναδος σε ευλωτες θσεις εργασας και κοιντητες σε ολκληρη τη χρα.

Προσπαθε να προσφρει διαφυγς απ  περιπτσεις σε πολλς περιοχς, συμπεριλαμβανομνου του Οντριο και του Κεμπκ, καθς οι  απογοητεσεις αυξνονται εξ αιτας των μεγλων  χρνων  αναμονς για μια δοκιμ καθς επσης για την λλειψη αξιπιστων εργαλεων και γργορες επιλογς δοκιμς.
Υπρχουν μερικς λεπτομρειες, σχετικ με τα σχδια για την αντιμετπιση αυτν των καθημερινν πραγματικοττων, μολοντι στην ομιλα δνονται υποσχσεις τι η ομοσπονδιακ κυβρνηση θα βοηθσει τις επαρχες να ενισχσουν την ικαντητα δοκιμν και να προχωρσουμε τσι σο το δυνατν γρηγορτερα, στε να προμηθευτομε νες μεθδους δοκιμν οι οποες χουν εγκριθε και εναι διαθσιμες..
Τα κροσματα του κορνα ιο χουν καταλβει ολκληρη τη χρα, και μλις πρσφατα η υπεθυνη της δημσιας υγεας προειδοποησε τους Καναδος τι η χρα βρσκεται σε να "σταυροδρμι."

Αυτ το μνυμα αντχησε και στην ομιλα που συντχθηκε απ την κυβρνηση και διαβστηκε σε μια σχεδν δεια αθουσα της Γερουσας το απγευμα της Τετρτης απ τη γενικ κυβερντη του Καναδ
Η ομιλα εμπεριεχε συχν παραλληλισμος τσο στο τνο των φιλελεθερων υποσχσεων απ την εκστρατεα του περασμνου φθινπωρου, σο  και με τον απηχο της πολεμικς ρητορικς  που εφαρμζει ο πρωθυπουργς απ τις πρτες ημρες της πανδημας.
"Αυτ εναι το σταυροδρμι της γενις μας", αναφρθηκε σχετικ.
"Θα προχωρσουμε τον Καναδ προς τα εμπρς, θα αφσουμε τους πολτες να μενουν πσω; Βγανουμε απ αυτ ισχυρτεροι, απλ καλπτουμε με χαρτ πνω απ τις ρωγμς που η κρση χει δημιουργσει; Αυτ εναι η στιγμ να θυμμαστε ποιοι εμαστε οι Καναδο."

Η ομιλα αναφρθηκε σε αυτ που η κυβρνηση χαρακτρισε ως τσσερα "προποθσεις" προκειμνου να προχωρσουμε μπροστ.  

Οι προποθσεις συμπεριλαμβνουν την ανγκη για την καταπολμηση της πανδημας, την ανγκη να υποστηριχθον οι νθρωποι και οι επιχειρσεις κατ την διρκεια της κρσης, την ανγκη να "οικοδομσουμε κτι καλτερο απ το παρελθν " και την ανγκη να "υπερασπιστομε αυτ που εμαστε ως Καναδο."

Κθε προπθεση περιλαμβνει μια σειρ απ υποσχμενα σημεα δρσης, αλλ μα απ τις μεγαλτερες δεσμεσεις που χουν αναληφθε απ νωρς εναι εκενη της ανγκης να αντιμετωπιστε το συγκεκριμνο  γεγονς τι η πανδημα του κορνα ιο χει δυσανλογο αντκτυπο στις γυνακες – και ιδως στις μητρες.

«Οι γυνακες – και ιδως οι γυνακες χαμηλο εισοδματος – χουν πληγε περισστερο απ το COVID-19.

Η κυβρνηση δεσμεεται να δημιουργσει να εθνικ σχδιο δρσης για την επιστροφ των γυναικν στο εργατικ δυναμικ, το οποο θα καθοδηγεται απ μια ομδα εργασας διαφορετικν εμπειρογνωμνων.
Αναγνρισε επσης το ργο που επιτλεσε πριν απ 50 χρνια μια βασιλικ επιτροπ η οποα τνισε την ανγκη για εθνικ φροντδα των παιδιν για να διασφαλιστε τι οι γυνακες μπορον να συμμετχουν ιστιμα στο εργατικ δυναμικ.

"Αναγνωρζοντας τον επεγοντα χαρακτρα αυτς της πρκλησης, η κυβρνηση θα κνει μια σημαντικ, μακροπρθεσμη, σταθερ επνδυση για τη δημιουργα ενς Καναδ σε λη την επικρτεια με  πριμη μθηση και το σστημα παιδικς μριμνας,"  ανφερε η ομιλα.  

"Υπρχει, σμερα μια  ευρεα συνανεση απ λα τα τμματα της κοινωνας, συμπεριλαμβανομνων των επιχειρηματικν και εργατικν ηγετν, τι τρα εναι η ρα". Για να το επιχειρσουμε, δηλνει η κυβρνηση.
Το ευχμαστε.
“Πατρδες”