The strong voice of a great community
2019

0% ο φρος για σους χουν φορολογικ κατοικα και δουλεουν στο εξωτερικ

Του Ηλα Π. Παπαγεωργιδη*

- Δχτηκα μα εξαιρετικ πρταση για να πω να δουλψω στο Ντουμπι, αλλ τελικ δεν θα το κνω...

- Γιατ, ρε φλε;

- Πρπει να δηλσω στην Ελλδα το εισδημ μου απ εκε.

- Ε και;

- Στις 120.000 ευρ ετσιο εισδημα μου λει ο λογιστς μου πως την πρτη χρονι μπορε να χρειαστε να τσοντρω και απ την τσπη μου για να πληρωθον λοι οι φροι, οι προκαταβολς, τα ασφαλιστικ κλπ.

- Μπως υπερβλλει ο λογιστς σου; Εγ λω πως μπορε να μνει κτι, π.χ. το 25%.

- Κοτα εσ τα της Ρουμανας, δεν ξρεις την ελληνικ φορολογα τσο καλ. μως, πες τι μου μνει και το 25%, δηλαδ τα 30.000 απ τα 120.000. Τι γινε; Εναι δκαιο; Γιατ θα μου κρατσει τα χρματα αυτ η Ελλδα; Θα κνω κτι εδ και θα μου προσφρει κποια υπηρεσα; Το αντθετο, ξω θα εμαι, θα δουλεω και θα στλνω χρματα μσα...

- ντε να το εξηγσεις αυτ στους πολιτικος, τους ανθρπους των υπουργεων και τους δημοσιογρφους που θεωρον δκαιο να πληρνει κποιος το μεγαλτερο μρος του εισοδματς του σε φρους. Χαμνος κπος, σ' το...

- Εκε στο Ντουμπι εναι και κποιοι Ρουμνοι στην εταιρα αυτ. Τι φορολογα πληρνουν αυτο για τα εισοδματ τους απ εργασα στο εξωτερικ;

- σε με να το ψξω και θα σου πω...

 0% φορολογα για σους εναι φορολογικο κτοικοι Ρουμανας και δουλεουν ως μισθωτο στο εξωτερικ

Το κοταξα το θμα, αλλ δεν κλεσα ποτ τον φλο μου για να του πω τι ισχει στη Ρουμανα. Θα πθαινε μφραγμα...

- Τι εννοες φρο για το εισδημα απ την εργασα στο εξωτερικ; με ρτησε νας απ τους 3 κορυφαους φοροτεχνικος της Ρουμανας.

- Εννο... φρο! Δουλεει εκε, εναι φορολογικς κτοικος Ρουμανας και πρπει να δηλσει εδ το παγκσμιο εισδημ του και να πληρσει φρο για αυτ...

- Μα δεν κανε κτι στη Ρουμανα, δεν ξδεψε κτι το κρτος για αυτν. Λεφτ θα στελει πσω στην πατρδα. Εσαι με τα καλ σου;

- Μα στην Ελλδα...

- Δεν ξρω τι κνει η Ελλδα. Εδ ο νμος εναι ξεκθαρος. Εισδημα απ μισθωτ εργασα που λαμβνει χρα εκτς της Ρουμανας δεν φορολογεται, μου εξγησε και ρχισε να μου διαβζει τον νμο, να μου λει τα ρθρα κ.λπ.

 να πρβλημα που κποια στιγμ θα εμφανιστε μπροστ μας

Αν κποιος λληνας χει εισδημα απ μερσματα απ μετοχς εταιριν στο εξωτερικ, τα πργματα εναι πιο απλ. Τα δηλνει στη δλωσ του και ανλογα με τη χρα προλευσης πληρνει δεν πληρνει κτι στην ελληνικ εφορα.

Αν μως εναι εργαζμενος στο εξωτερικ; Αν για τους ιδιοκττες εταιριν ακογονται κατ καιρος πολλ και για διφορες χρες (Κπρος, Βουλγαρα, Μλτα κλπ), για κποιον εργαζμενο δεν χει κανες να πει τποτε. Ζει εκε, εργζεται εκε, στη χρα που βρκε δουλει. Κποιοι το καναν ως βμα στην επαγγελματικ τους καριρα, λλοι απ ανγκη για να επιβισουν αυτο και η οικογνει τους.

Υπολογζεται πως στο εξωτερικ χουν μεταναστεσει εκατοντδες χιλιδες λληνες τα τελευταα χρνια. Στη συντριπτικ τους πλειοψηφα στλνουν χρματα πσω στην Ελλδα, που και εναι φορολογικο κτοικοι. πως μου λνε οι ειδικο επ του θματος, η υποχρωσ του να δηλσει κποιος το παγκσμιο εισδημ του στην Ελλδα παραμνει. Στη συνχεια το εισδημα αυτ θα μπει στην κλμακα φορολγησης και θα προκψουν διφοροι φροι. Απ αυτος θα αφαιρεθον οι φροι που χει δη καταβλλει ο εργαζμενος στη χρα που εργζεται και θα κληθε να πληρσει τη διαφορ.

Εναι λογικ; Πσοι ξενιτεμνοι ραγε το ξρουν; Εναι ξεκθαρο πως μιλμε για να πρβλημα που σντομα θα εμφανιστε μπροστ μας, με απρβλεπτες συνπειες.

Θα ψηφσουν στις εκλογς αυτο που θα τους ζητμε τερστια ποσ ως φρο, εν δεν κατοικον εδ; θα κψουν τις σχσεις τους με την Ελλδα;

Με μεγλη χαρ ακομε πως πλον και η Ελλδα θα μπει στη χωρεα των σοβαρν κρατν του πλαντη που δνουν το δικαωμα ψφου στους ομογενες τους. Θλουμε μως αυτο οι νθρωποι να κρατσουν σχσεις με την πατρδα τους;

Το βρσκουμε λογικ να πομε στους εκατοντδες χιλιδες που φυγαν στο εξωτερικ «μπορες να ψηφσεις πσω στην πατρδα» και ταυτχρονα «πες μου τι κρδισες εκε, για να στο φορολογσω στην δια αυτ πατρδα»; Αν ναι, ττε μπορομε να συνεχσουμε σε αυτν τον δρμο...

Μα λλη πρταση, για να επιστρψουν κεφλαια στην Ελλδα

Αν αντθετα λγαμε σε σους φυγαν πως μπορον να φρουν τα χρματ τους πσω στην Ελλδα χωρς φρο ( με κτι συμβολικ, του 3 – 5%) και να τα χρησιμοποισουν για αγορ ακιντου για λλη επνδυση, θα δημιουργοσαμε σιγ σιγ μα μεγλη δυναμικ εισρος χρημτων πσω στη χρα. Γιατ η ανπτυξη στην Ελλδα (πως και σε κθε χρα του πλαντη) θα ρθει κυρως απ τις μικρς και μεσαες επενδσεις, χι απλς απ τις πολ μεγλες.

H Ρουμανα δεν εναι παρδεισος, αλλ και δεν αποξεννει τους μετανστες της απ αυτ

Η Ρουμανα χει τα προβλματ της, πως λλωστε κθε χρα στον πλαντη μας. Θλει σοβαρτητα και προσοχ για να κνεις δουλει εκε. μως σε εππεδο προσγγισης της μετανστευσης, οι Ρουμνοι ξρουν τι κνουν:

- Δεν φορολογον τους μετανστες τους.

- Κρατον τις σχσεις της χρας με αυτος (εκατοντδες χιλιδες περιμνουν στην ουρ σε πρεσβεες αν τον κσμο για να ψηφσουν σε κθε εκλογ).

- Υποδχονται αρκετ δις ευρ κθε χρνο απ τα εμβσματα που στλνουν πσω στη χρα, τα οποα μετατρπονται σε επενδσεις και κατανλωση. Κποτε ταν ταν φτωχο, τα ποσ αυτ ταν «μννα εξ’ ουρανο». μως ακμη και σμερα αποτελον να σταθερ σοδο για τη χρα και ενισχουν την τοπικ οικονομα.

«Ηλα, το καλτερο δεν θα ταν να γριζαν λοι πσω;»

σως, δεν ξρω κατ πσο σε μα παγκοσμιοποιημνη οικονομα αυτ εναι πλον εφικτ, οτε και κατ πσο πραγματικ τους θλει πσω η Ελλδα, αν δεν κνει τις μεγλες τομς που θα δημιουργσουν δουλεις και ποιτητα ζως . Μακρι να γνουν απ αυτ την κυβρνηση, μακρι να γυρσουν λοι πσω, αν το θλουν.

Μχρι ττε μως μπως χει νημα να συζητσουμε την αλλαγ του μοντλου φορολγησς τους;

*  *  *

Ηλας Π. Παπαγεωργιδης

ilias@more-group.eu