The strong voice of a great community
2019

Το Οντριο μεινει το λλειμμα σε 7,4 δισεκατομμρια δολρια, τα μισ που αρχικ ισχυρσθηκε ο Πρωθυπουργς Doug Ford

Το λλειμμα του προπολογισμο του Οντριο ανρχεται σμερα σε 7,4 δισεκατομμρια δολρια, σχεδν το μισ των 15 δισεκατομμυρων δολαρων που ο πρωθυπουργς Doug Ford ισχυρστηκε τι κληρονμησε πρυσι απ την προηγομενη Φιλελεθερη κυβρνηση – να νομερο που οι κριτικο  χουν υποστηρξει τι ταν κατ πολ φουσκωμνο
Ο Πρεδρος του Συμβουλου Υπουργν Οικονομικν Peter Bethlenfalvy και ο υπουργς Οικονομικν Rod Phillips δημοσευσαν την οικονομικ τους ενημρωση την Παρασκευ με τους δημσιους λογαριασμος της κυβρνησης λγοντας τι το λλειμμα 2018-19 βελτιθηκε σε σχση με την προβολ των 11,7 δισεκατομμυρων δολαρων στον προπολογισμ της νοιξης λγω υψηλτερων απ τα αναμενμενα φορολογικν εσδων και χαμηλτερων δαπανν .

Στο τελευταο τους προπολογισμ πριν απ τις εκλογς του προηγομενου τους, οι Φιλελεθεροι προβλεπαν λλειμμα 6,7 δισ. Δολαρων, αλλ ταν οι Προοδευτικο Συντηρητικο ρθαν στην εξουσα δλωσαν τι η επαρχα ταν 15 δισ. Δολρια στο κκκινο. Περπου 5 δισεκατομμρια δολρια προρχονται απ την υιοθτηση διαφορετικν λογιστικν μεθδων.

Ο υπεθυνος οικονομικς ευθνης κατ το χρνο κλυψε το λλειμμα σο πιο κοντ στα 12 δισεκατομμρια δολρια.

Τα κμματα της αντιπολτευσης κατηγρησαν την κυβρνηση τι το λλειμμα φανεται μεγαλτερο απ , τι πραγματικ ταν.
"Ο πρωθυπουργς χει υπερεκτιμσει το λλειμμα κατ το τελευταο τος, προκειμνου να ακολουθσει να ιδεολογικ πργραμμα κυβερνητικν περικοπν", δλωσε σε δλωσ του ο ηγτης του Κμματος των Πρασνων, Μικ Σρινερ.

Ο Πρεδρος του Συμβουλου Υπουργν Οικονομικν, Peter Bethlenfalvy, δλωσε τι η κυβρνηση χει εργαστε σκληρ για να μεισει το λλειμμα.

«Εμαστε πσω απ αυτος τους αριθμος», επε. "Νομζω τι εναι δκαιο να υπενθυμσουμε στους κατοκους του Οντριο τι κληρονομσαμε μια σπασμνη δημοσιονομικ κατσταση".
Ο ενδιμεσος Φιλελεθερος ηγτης, John Fraser, κατηγρησε την κυβρνηση τι υποτμησε τα σοδα του τους σε προηγομενες χρηματοοικονομικς αναπροσαρμογς, στε να μπορε τρα να αναφρει τι τα υψηλτερα απ τα αναμενμενα σοδα συνβαλαν στη μεωση του ελλεμματος.

Οι Tories δλωσαν στον εαριν προπολογισμ τι το λλειμμα μειθηκε σε 11,7 δισ. Δολρια, κυρως λγω των αυξημνων εσδων.

Τα υψηλτερα φορολογικ σοδα και η απφαση να μην αντληθον αποθεματικ αποτελον μρος της αιτας της πτσης στα 7,4 δισεκατομμρια δολρια, μαζ με 2,4 δισεκατομμρια λιγτερες δαπνες απ , τι προβλεπταν, συμπεριλαμβανομνης της εκπαδευσης, των παιδικν και κοινωνικν υπηρεσιν και της δικαιοσνης, καθς και την ακρωση πρσινων προγραμμτων που εχαν χρηματοδοτηθε απ το πργραμμα κυρσεων και εμπορικν συναλλαγν της προηγομενης κυβρνησης, σμφωνα με την ενημρωση της Παρασκευς.
Ο Bethlenfalvy χει μιλσει επσης για την εξοικονμηση "πντε σεντς, δκα σεντς και δολρια" μσω μτρων πως η εξοικονμηση στο κστος εκτπωσης. Πριν απ δο εβδομδες μλησε για ττοιες αποταμιεσεις, εν στκεται μπροστ σε να σκηνικ "Προστατεοντας το πιο σημαντικ", το οποο κοστζει στην κυβρνηση $ 2.641 για παραγωγ.

Ο Bethlenfalvy φησε επσης την πρτα ανοιχτ την Παρασκευ για να αντιστρψει τουλχιστον εν μρει μα απ τις λογιστικς αλλαγς που προκλεσαν το λλειμμα. Κτι ττοιο θα μποροσε να βελτισει το λλειμμα ως και 1,3 δισ. Δολρια.
Το λλειμμα προβλπεται να ανλθει σε 10,3 δισεκατομμρια δολρια το 2019-20 και η κυβρνηση δεν αναμνει να εξισορροπσει τον προπολογισμ πριν απ τις επμενες επαρχιακς εκλογς.

Ο Mitchell Davidson, ο οποος φησε πρσφατα το γραφεο του πρωθυπουργο ως εκτελεστικς διευθυντς πολιτικς, δλωσε σε μια ανλυση τι η κυβρνηση θα χει λο και πιο δσκολη στιγμ να σημεισει προδο στο λλειμμα.

Πολλ απ αυτ που γιναν δη ισοδυναμον με εξοικονμηση χρνου με αξηση εσδων, γραψε σε μια θση blog για το StrategyCorp, που τρα εναι ο εκτελεστικς διευθυντς.
"Εν ο νος υπουργς οικονομικν θλει να εναι σε θση να πει τι η κυβρνηση χει μεισει το λλειμμα το επμενο τος, χρειζεται να γνει περισστερη δουλει", γραψε ο Davidson.
Η οικονομικ ενημρωση των δημσιων λογαριασμν της Παρασκευς αναφρει επσης τι το διαθσιμο εισδημα των νοικοκυριν αυξθηκε κατ 5,4%.

Η κυβρνηση λει τι οφελεται σε διφορους παργοντες, συμπεριλαμβανομνης της προηγομενης αξησης των μισθν της προηγομενης Φιλελεθερης κυβρνησης. Επσης, οφελεται στην ακρωση του προγρμματος cap-and-trade, το οποο μεωσε τα συναφ ξοδα απ τους λογαριασμος θρμανσης του σπιτιο και την τιμ στο αριο μχρι το αυτοκνητ τους - αλλ η ακρωση προκλεσε επσης τον ομοσπονδιακ φρο νθρακα που τθηκε σε ισχ φτος , και επστρεψε τα ξοδα αυτ.