The strong voice of a great community
2019

Η αλλαγ του κλματος μπορε να ωφελσει τον Καναδ - αλλ χι αρκετ στε να αντισταθμσει το κστος: εμπειρογνμονας

 Το επιχερημα τι ο Καναδς θα ωφεληθε κατ κποιους τρπους απ να μεταβαλλμενο κλμα δεν εναι εντελς ψευδς - αλλ οποιαδποτε κρδη θα αντισταθμιστον απ τις συνπειες των πιο ακαννιστων καιρικν συνθηκν και των δαπανν για την αντικατσταση της καναδικς υποδομς, λει νας εμπειρογνμονας.
Μια κθεση που καθς ρθε νωρς φτος το καλοκαρι απ την Moody's Analytics κανε ττλους για την εκτμησ της σε μια κθεση της διακυβερνητικς επιτροπς του ΟΗΕ για την αλλαγ του κλματος, η οποα κρδισε το βραβεο Νμπελ, που η εταιρεα αναλσεων κανε την υπθεση τι εν πολλς χρες θα πληγον πολ απ την αλλαγ του κλματος, Ο Καναδς θα μποροσε να δει οφλη.
Τα οφλη πιθαντατα θα ρθουν με τη μορφ πιο αρσιμης γης, μεγαλτερης καλλιεργητικς περιδου και της δυναττητας παραγωγς περισστερων καλλιεργειν.
Ο πρην συντηρητικς υπουργς Οικονομικν Joe Oliver γραψε μια στλη γνμης αυτο του μνα, στην οποα χρησιμοποησε αυτ την αξιολγηση απ τον Moody's για να υποστηρξει τι ο Καναδς χνει το χρνο του προσπαθντας να περιορσει την αλλαγ του κλματος εν θα πρεπε να εργζεται σε να εθνικ σχδιο αντιμετπισης αυτν που οι επιστμονες λνε τι εναι το αποτλεσμα - ακραες καιρικς συνθκες.
Αλλ αυτ οδγησε γργορα τις online κριτικς τι μια ττοια προσγγιση αγνησε τις συνπειες ενς κλματος θρμανσης στον υπλοιπο κσμο, στον οποο ο Καναδς εναι μνο νας στους 194, πολλο απ τους οποους εναι φτωχτεροι και προσδιορζονται απ την κθεση του Moody's ως πιο πιθαν να υποφρουν σημαντικ απ την κλιματικ αλλαγ.
Ο Oliver επανλαβε το επιχερημα αυτ σε μια συνντευξη με τη Mercedes Stephenson της West Block, λγοντας τι δεν χει νημα να προσπαθες να επιβραδνεις τον ρυθμ της κλιματικς αλλαγς ταν το επκεντρο, πως το βλπει, πρπει να εναι η αντιμετπιση των επιπτσεων των ακραων καιρικν συνθηκν.
«Υπρχουν μερικ πργματα που μπορομε να κνουμε και μερικ πργματα που δεν μπορομε να κνουμε και πρπει να επικεντρωθομε σε αυτ που μπορομε να κνουμε», επε.
Ο Kai Chan, καθηγητς στο Ινστιτοτο Πρων, Περιβλλοντος και Βισιμης Ανπτυξης στο Πανεπιστμιο της Βρετανικς Κολομβας, επισμανε.
Ο κ. Chan επε τι εν εναι αλθεια τι πιθαντατα θα υπρχουν περισστερες καλλιεργσιμες εκτσεις και μεγαλτερη καλλιεργητικ περοδος στον Καναδ λγω του κλματος του πλαντη, θα υπρξουν σημαντικς συνπειες που θα εμπδιζαν τους καναδος να αποκομσουν πραγματικ τα οφλη απ αυτς τις αλλαγς.
"Θα υπρξουν κποια οφλη για τον Καναδ για να εμαστε σγουροι, αλλ ο τρπος που ο Joe Oliver το χει παρουσισει εναι πραγματικ παραπλανητικ", δλωσε ο Chan.
"Εναι αλθεια τι υπρχουν περισστερες καλλιεργσιμες εκτσεις, αλλ καθς αλλζουν τα πρτυπα βροχπτωσης, θα παρατηρσουμε λιγτερες βροχοπτσεις σε μερικς απ αυτς τις σημαντικς περιοχς καλλιργειας, πολ μεγαλτερες ξηρασες, μεγαλτερο κνδυνο δασικν πυρκαγιν, μεγαλτερο κνδυνο πλημμυρν".
"Καθς το παγωμνο στρμα λεινει, το ουσιαστικ κατεψυγμνο δαφος κτω απ την επιφνεια, ττε τα κτρια, λυγζουν , πργματα πως οι γφυρες και οι δρμοι λυγζουν" εξγησε ο Chan.
"τσι, θα υπρξουν πολλ κστη που συνδονται με την αλλαγ του κλματος. Θα υπρξουν μερικ οφλη. να σημαντικ ερτημα εναι αν σοι επιβαρνονται με το κστος εναι πργματι αποζημιωμνοι γι 'αυτ και δεν αναμνω τι τα οφλη θα υπερβον πραγματικ το κστος ταν στηρζετε τις προοπτικς σε αυτ ».
Η καταπολμηση της κλιματικς αλλαγς αποτλεσε βασικ επκεντρο της παγκσμιας και εσωτερικς πολιτικς για τους κυβερνντες Φιλελεθερους υπ τον πρωθυπουργ Justin Trudeau.
Επσης, πρκειται να επικεντρωθε στην επικεμενη ομοσπονδιακ εκλογικ εκστρατεα μετ απ αρκετ χρνια φυσικν καταστροφν υψηλο προφλ, συμπεριλαμβανομνων των πλημμυρν και δασικν πυρκαγιν που προκλεσαν ζημις σε δισεκατομμρια δολρια - 1,9 δισεκατομμρια δολρια σε ασφαλισμνες περιουσες το περασμνο τος, σμφωνα με μα κθεση .
Και παρ τον πολιτικ διλογο γρω απ μτρα πως ο φρος νθρακα, μια αξιολγηση των παγκσμιων πολιτικν για το κλμα την περασμνη εβδομδα απ το Δκτυο δρσης για το κλμα υποστριξε τι οι πολιτικς του Καναδ εναι οι χειρτερες στην G7 και περπου εξσου αποτελεσματικς με αυτς του Αμερικανο προδρου Donald Trump.
Αυτ συμβανει επειδ δεν μεινουν τις εκπομπς αερων του θερμοκηπου στα εππεδα-στχους που ορζονται στη Συμφωνα του Παρισιο, ανφερε η ομδα.
Ο στχος εναι να μειωθον οι εκπομπς ως το  2030 κατ 30% κτω απ , τι ταν το 2005.