The strong voice of a great community
2018

Γενικ Συνλευση Ελληνικο Σπιτιο για τους Ηλικιωμνους

Ι. Σ. Σαραδρης

Στις 30 Σεπτεμβρου πραγματοποιθηκε  η επαναληπτικ Γενικ Συνλευση του Οργανισμο του Ελληνικο Σπιτιο για τους ηλικιωμνους.
Με συνοπτικς διαδικασες και ακολουθντας κατ γρμμα τον καταστατικ χρτη του Οργανισμο η ολομλεια της συνλευσης ενκρινε τα πεπραγμνα της διοκησης.
Ακολουθε η Ομιλα ( αναφορ προδρου ) του κυρου Φαναρ  προδρου του Οργανισμο.

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- 2018

Αγαπητ Μλη του Ελληνικο Σπιτιο:
Εναι τιμ για μνα να υπηρετσω αυτν τον υπροχο οργανισμ
ως Πρεδρος του Διοικητικο Συμβουλου μαζ με τα υπλοιπα μλη του Συμβουλου
και τις Κυρες του Γυναικεου Τμματος για μια ακμη χρονι.
Εκ μρους λων μας στο Ελληνικ Σπτι, θα θελα επ’ ευκαιρας αυτς να ευχαριστσω
λα τα μλη, τους εθελοντς, τους δωρητς, τα μλη των οικογενειν, τους κατοκους και
τους ενοκους μας, τον Διευθυντ και τους στενος συνεργτες του, το προσωπικ και
τους επαγγελματικος μας συνεργτες για την συνεχ υποστριξη και αφοσωση προς
το Σπτι.
Θα θελα επσης να ευχαριστσω και να συγχαρ το Διοικητικ Συμβολιο και το
Γυναικεο Τμμα για την ψογη συνεργασα που χουμε. Η ηγεσα τους, η διαφνεια, η
γενναιοδωρα και η πραγματικ αγπη και αφοσωσ τους στον κοιν μας στχο για
τους Ηλικιωμνους μας, οι εξαρετες σχσεις μας με τα διφορα εππεδα της Κυβρνησης
απ' που δεχμαστε το μεγαλτερο μρος της χρηματοδτησς μας, η ευρτερη
παροικα, οι εθελοντς μας και οι δωρητς μας και οι ικαντατοι και στοργικο ιατρο
μας, η διοκηση και οι υπλληλο μας εναι λα σα διασφαλζουν την ριστη λειτουργα
του οργανισμο μας.

Το Σπτι μας παρχει στους αγαπημνους μας εξαιρετικ φροντδα που μοι της
δεν υπρχει. Προσφρουμε τις υπηρεσες μας σε να περιβλλον που οι ηλικιωμνοι
περφανα αποκαλον «σπτι τους» και που η Ελληνορθδοξη πστη χει εξχουσα
θση και ο Ελληνικς πολιτισμς και οι αξες μας βρσκονται στο επκεντρο της
στρατηγικς μας. Αναζητομε συνχεια εποικοδομητικ κριτικ απ τους φιλοξενομενους
και τους ενοκους μας, τις οικογνεις τους, απ ελγχους τρτων, απ τα
διφορα εππεδα της κυβρνησης και χρησιμοποιομε ως σημεο αναφορς για την
επδοσ μας τους λλους παρχους υπηρεσιν υγεας στε να εμαστε πντα σγουροι
τι παρχουμε ποιοτικ φροντδα και υπηρεσες στους ηλικιωμνους μας σεβμενοι
ταυτχρονα τις προσωπικς τους προτιμσεις, τον ιδιωτικ τους χρο και την αξιοπρπει
τους.

Το 2017 ταν λλη μα εξαιρετικ χρονι για το Σπτι και θα θλαμε να μοιραστομε
μαζ σας ορισμνες σημαντικς στιγμς και επιτυχες:
Για τις δο εγκαταστσεις Μακροχρνιας Φροντδας, ξεκινσαμε συνεργασα με ναν
νο φαρμακεο, πιο τεχνολογικ προηγμνο μετ απ διαγωνισμ και λεγχο που διενργησε το Συμβολι μας.
Το Γηροκομεο μας στο Τορντο λαβε απ το Υπουργεο Υγεας και Μακροχρνιας
Φροντδας κατακθαρο λεγχο χωρς παρατηρσεις, να εντυπωσιακ επτευγμα, για
δετερη συνεχμενη χρονι. Επιδικοντας διαρκς την καινοτομα, το Γηροκομεο του
Τορντου συνεργζεται με το Νοσοκομεο Sunnybrook Hospital και τον Οργανισμ
«Connecting Ontario» για την ηλεκτρονικ πρσβαση σε λους τους ιατρικος φακλους
των κατοκων μας. Εμαστε το τρτο Γηροκομεο στο Τορντο που συμμετχει
στο εν λγω πργραμμα. Επιπλον, το Γηροκομεο εγκατστησε ανυψωτρες
στερεωμνους στην οροφ σε λα τα δωμτια των φιλοξενομενων, αγρασε
λλα δδεκα κρεβτια με μηχανισμος ανψωσης, αντικατστησε τα πατματα,
τους πγκους για νιπτρες και τις βρσες σε επτ δωμτια φιλοξενομενων και πρσθεσε
επιπλον περισστερο φωτισμ.
Επσης, το Γηροκομεο στο Τορντο μεωσε την χρση ψυχολογικν φαρμκων, και τις
επισκψεις στο τμμα πρτων βοηθειν στα διαφορ νοσοκομεα, και αγρασε ναν
νο κυλιμενο τπητα που βοηθει αυτος που εναι σε αναπηρικ καρκλα να περπατνε.
Επσης, εισαγγαμε να προγρμματα πως η yoga με γλιο και η θεραπεα
με ρομποτικ ζωκια.

Στο Γηροκομεο του Σκρμπορο, δημιουργσαμε στο ισγειο ναν ειδικ χρο για
την καλτερη διαχεριση αυτν που υποφρουν απ νοια. Στον διο χρο αντικαταστσαμε
επσης τις πολυθρνες στα δωμτια τους καθς και τα ρυθμιζμενα
τραπζια στις τραπεζαρες, τα πιπλα στους κοινχρηστους χρους και επενδσαμε
σε να στρματα, νο πτωμα στην κουζνα, να πατματα σε ορισμνες τραπεζαρες
και μπνια και προσθσαμε φωτογραφικς μηχανς ασφαλεας για τη βελτωση
της ασφλειας των φιλοξενομενων και του προσωπικο. Επιπλον, για να διασφαλιστε
η ασφλεια των φιλοξενομενων ταν τους μετακινομε προσλβαμε επιπλον προσωπικ,
και τους προσφρουμε περισστερη ψυχαγωγα τα απογεματα και τα Σαββατοκριακα.
Επιπροσθτως, εφαρμσαμε τη χρση τηλεορσεων σε κοινχρηστους χρους για να
μπορομε πιο εκολα να ανακοιννομε το πργραμμα της ημρας, το μενο και να
κνουμε λλες ανακοινσεις καθς επσης και στις αθουσες συνεδρισεων για
την αποφυγ χρσης ντυπου υλικο. Επιπλον, χρειστηκε να αλλξουμε να απ
τους πντε κλιματισμος μας για περισστερο φρσκο αρα που ταν να σημαντικ
κστος για το Γηροκομεο. Και οι δο εγκαταστσεις Μακροχρνιας
Φροντδας συνεχζουν να εμαστε η πρτη εκλογ Γηροκομεου πως προκπτει απ
ρευνες Ικανοποησης για την επδοσ μας που λβαμε με τους υψηλτερους βαθμος
στις δεκαεννα απ τις εκοσι-δο ερωτσεις. Στο Τμμα Στγασς (διαμερσματα) μας
καταφραμε να λβουμε επιδτηση ψους $471.500 απ τον Δμο για την Δετερο
Στδιο αντικατσταση της στγης του κτιρου. Επιπλον, επενδσαμε $270.000 απ
το απθεμα μας για ανακαινσεις και βελτισεις διαμερισμτων και για ανακαινσεις
των δημσιων τουαλετν και του κριου χρου υποδοχς μας. Στο Τμμα Στγασς
μας επσης, το Σπτι λαβε υψηλος βαθμος στις ρευνες ικανοποησης των φιλοξενομενων.
Το μεγαλτερο σως επτευγμ μας για τους ενοκους μας ταν η πρσληψη μιας νεαρς
Ελληνδας ιατρο, της Σοφας Νστη, η οποα εξετζει τους ασθενες σε κλινικ
που βρσκεται στις εγκαταστσεις μας μια φορ το μνα.
Οι λστες αναμονς μας συνεχζουν να μεγαλνουν με περπου 227 τομα να περιμνουν
να κρεβτι στο Γηροκομεο του Σκρμπορο, 102 τομα για το Γηροκομεο του Τορντο και 226 ηλικιωμνους λληνες που περιμνουν για διαμρισμα. Συνεχζουμε να εξυπηρετομε περπου 300 τομα στα διαμερσματα μας, 210 στις εγκαταστσεις
μακροχρνιας φροντδας (ανα πσα στιγμ), 10 ηλικιωμνους στο Ημερσιο
Πργραμμα Ενηλκων, και με σνολο 555 αιτσεις στις λστες αναμονς μας, 300
υπαλλλους και πνω απ 200 εθελοντς, το Ελληνικ Σπτι εναι η μνη επιλογ που
ανταποκρνεται και υπερβανει τις προσδοκες της Παροικας μας. Εναι πραγματικ το
Διαμντι του Ελληνισμο. Στο φκελ σας, συμπεριλβαμε τις συγκεντρωτικς,
ελεγμνες οικονομικς μας καταστσεις. Και πλι, ο Οργανισμς μας δινυσε
να εξαιρετικ οικονομικ τος με σοδα που υπερβησαν τα ξοδα κατ περπου
$1.380.920 πριν απ την απσβεση και $1.324.538 μετ την αποπληρωμ μρους
του κριου ποσο για το Παρεκκλσι του Σκρμπορο. Το Σπτι βρσκεται σε ισχυρ οικονομικ θση. Ωστσο, τα κτρι μας παλινουν και οι αναμενμενες ανγκες θα επιβαρνουν τη λειτουργα μας στο κοντιν μλλον. Το Ελληνικ Σπτι θα χει ελλεψεις περπου $2.011.084 στα επμενα πντε χρνια, για να μπορσει να διαχειριστε τις αναμενμενες αναγκαες κτιριακς επισκευς.

Τλος, σας προτρπω λους να υποστηρξετε τις διφορες εκδηλσεις που κνουμε
για να αντιμετωπσουμε τα ξοδ μας στο μλλον. Θα θελα να εκφρσω τις θερμς
μου ευχαριστες στους Συμπροδρους των Επιτροπν μας και τα μλη τους για τις προσπθειες που κνουν να συγκεντρσουν το χρμα στις διφορες εκδηλσεις.
Ανυπομονομε να συνεχσουμε τη συνεργασα μαζ σας για τη βελτωση του Σπιτιο μας.