The strong voice of a great community
2019

Κληρονομητριο για χρματα απ την τρπεζα

 Του Χρστου Ηλιπουλου*
 

  Αν σε μα κληρονομα περιλαμβνεται και τραπεζικς λογαριασμς, ο κληρονμος για να λβει το μερδι του απ το υπλοιπο του τραπεζικο λογαριασμο του κληρονομουμνου πρπει κατ’ αρχς να αποδεξει στην τρπεζα τι εναι νμιμος κληρονμος. Πρπει δηλαδ να νομιμοποιηθε στην τρπεζα, η οποα θα ελγξει την ληξιαρχικ πρξη θαντου, το πιστοποιητικ εγγυτρων συγγενν, το πιστοποιητικ περ μη δημοσιεσεως διαθκης, περ μη δημοσιεσεως λλης διαθκης, το πιστοποιητικ περ μη προσβολς κληρονομικο δικαιματος, το πιστοποιητικ περ μη αποποισεως, το πληρεξοσιο ενδεχομνως, καθς και λλα γγραφα ανλογα με την φση της υποθσεως.

Εν υπρχει διαθκη του δικαιοχου του τραπεζικο λογαριασμο, αυτ πρπει να προσκομισθε στην τρπεζα για να ελεγχθε το περιεχμεν της απ το νομικ τμμα της τρπεζας και να επιβεβαιωθε τι ο αιτν εναι πργματι κληρονμος, εκ διαθκης εξ αδιαθτου, εν τθεται θμα νμιμης μορας και ποι εναι τα σχετικ ποσοστ.

Τα ανωτρω πιστοποιητικ εκδδονται απ το αρμδιο Ειρηνοδικεο, αλλ μπορε να χρειασθον πιστοποιητικ και απ το Πρωτοδικεο, κατ περπτωση. Εν το υπλοιπο του τραπεζικο λογαριασμο εναι μικρ ποσ, ως περπου 1.000 ευρ, ενδχεται να μην χρειασθε το ποσ να δηλωθε καν στην εφορα και ο αιτν θα λβει το μερδι του απ την τρπεζα, αφο πρτα λος ο φκελλος ελεγχθε απ τους δικηγρους της τραπζης.

Εν το ποσ εναι μεγαλτερο απ περπου 1.000 ευρ και φθνει ως τις 10.000 15.000 ευρ, η τρπεζα θα ζητσει σγουρα απδειξη τι το κληρονομικ μερδιο του τραπεζικο λογαριασμο δηλθηκε στην εφορα και τι δεν προκυψε φρος ο φρος κληρονομας που προκυψε χει εξοφληθε. Αφο ο κληρονμος προσκομσει στην τρπεζα το επικυρωμνο αντγραφο της Δηλσεως Φρου Κληρονομας με την βεβαωση της εφορας τι φρος δεν προκυψε τι αυτς που προκυψε πληρθηκε, η τρπεζα θα εκταμιεσει το κληρονομικ μερδιο του κληρονμου.

Εν το υπλοιπο του λογαριασμο εναι πνω απ 15.000 ευρ, η τρπεζα θα ζητσει εκτς λων των ανωτρω εγγρφων και κληρονομητριο, το οποο εναι μα δικαστικ απφαση (διταξη) που εκδδεται απ το Ειρηνοδικεο. Για να λβει ο κληρονμος στα χρια του κληρονομητριο που τον κατονομζει ως κληρονμο σε συγκεκριμνο ποσοστ, πρπει να κατατεθε απ δικηγρο ατηση κληρονομητηρου στο Δικαστριο, να υποβληθε σνολο εγγρφων και αναλγως της πολυπλοκτητας και των ιδιαιτεροττων της υποθσεως να εκδοθε η δικαστικ διταξη που ονομζεται κληρονομητριο. Το κληρονομητριο απαιτεται απ τις τρπεζες ταν το υπλοιπο του τραπεζικο λογαριασμο του κληρονομουμνου υπερβανει τις 15.000 – 20.000 ευρ.

Εν στην κληρονομα περιλαμβνονται, εκτς απ τραπεζικος λογαριασμος και ακνητα, δεν βλπτει το κληρονομητριο να περιλαμβνει και τα ακνητα, διτι σ’ αυτν την περπτωση ο κληρονμος αποκτει ττλο ισχυρτερο απ την αποδοχ κληρονομας που υπογρφεται σε συμβολαιογρφο. Γενικς, η παρξη κληρονομητηρου που να πιστοποιε το κληρονομικ δικαωμα του κληρονμου επ ακιντων θα εκτιμηθε ιδιαιτρως μπορε και να απαιτηθε απ τον δικηγρο του αγοραστ ενς κληρονομιαου ακιντου, διτι σε συγκεκριμνες οριακς περιπτσεις το κληρονομητριο παρχει μεγαλτερη νομικ ασφλεια στον αγοραστ.

  *Ο Χρστος Ηλιπουλος

 εναι Δικηγρος παρ’ Αρεω Πγω,

Master of Laws.

www.greekadvocate.eu

bm-bioxoi@otenet.gr