The strong voice of a great community
Μρτης 2017

Κπρος: «Η Ατλειωτη Κοροδα»

Του Θωμ Στεφ. Σρα

Για σαρντα τρα ολκληρα χρνια τρα  ο Κυπριακς Ελληνισμς συνεχζει να εμπαζεται κατ τον χειρτερο δυνατ τρπο, παρ’ λα αυτ ωστσο δεν διαφανεται απ δικς του πλευρς απολτως καμα αντδραση, για την διαπμπευση στην οποα υπο9βλλεται και τις υβριστικς ταπεινσεις τις οποες του επιβλλονται. Η πραγματικτητα εναι τι επ μισ αινα τρα, την εξουσα του μαρτυρικο νησιο διαχειρστηκαν λοι οι επδοξοι σωτρες του, στους οποους πστεψε και τους εμπιστετηκε τις τχες του. Χωρς, ωστσο καννας απ αυτος να τολμσει να κψει τον “γρδιο δεσμ” της σκλαβις που του επβαλλαν με την μορφ της νοπλης παρμβασης των στρατιωτικν δυνμεων της Τουρκας. Το χειρτερο δε εναι το γεγονς της επ σαρντα τρα ολκληρα χρνια αρνονται λοι εκενοι που συνργησαν και αποδχθηκαν, κατ τον να λλο τρπο, την επιβολ αυτν των δεσμν πνω σε ναν περφανο και φιλελεθερο λα, με ψετικους  ισχυρισμος και υποσχσεις για μια μελλοντικ απελευθρωση. Ο περφημος, ωστσο, φκελος της Κπρου, ουδποτε ανοχθηκε στε να δυνηθε ο Κυπριακς Ελληνισμς να αντιληφθε το πρστυχο και απαρδεκτο παιγνδι που παζεται σε βρος του, απ λους εκενους στους οποους εξφρασε την δημοκρατικ του εμπιστοσνη, και οι οποοι, κατ καιρος του υποσχθηκαν “λαγος με πετραχλια”, χωρς ωστσο να μπορσουν να επιδεξουν κποια διοικητικ και διπλωματικ επιτυχα. Μολοντι την εξουσα μοιρστηκαν, κατ καιρος τομα με ιδες φιλελεθερες, δεξιν αποκλσεων, αριστερν αποκλσεων, μχρι και ο γεν. γραμματας του κομμουνιστικο κμματος της Κπρου, χωρς ωστσο να μπορον να ισχυρισθον κποια επιτυχα προδο στην εθνικ υπθεση του Κυπριακο. Το χειρτερο μλιστα εναι τι κανες απ λους αυτος τους φιλδοξους ευπατρδες δεν τλμησε να ανοξει και δσει στην δημοσιτητα τον περφημο φκελο της Κπρου. Δεχνοντας με τον τρπο αυτν τον σεβασμ του προς τον εντολοδχο του λα της δημοκρατας που εξελγη να υπηρετσει. Στο σημεο αυτ ας μου επιτραπε να κνω μια μικρ παρνθεση με αναφορ στον καθηγητ Σαρρ, ο οποος μιλντας σε συνδριο στο Τορντο, μας διαβεβαωνε τι το γεγονς της μετακνησης του Ελληνισμο της πλης απ την Ανατολικ Θρκη στην απελεθερη Ελλδα δεν εχε να κνει τποτα με τη ττε διοκηση της Τουρκας, αλλ μλλον με την νοοτροπα των Ελληνικν διοικσεων, μεταξ των οποων και εκενης του Ελευθριου Βενιζλου, ο οποος προτρεπε τους συνεργτες του να πεσουν τους ομογενες της περιοχς να εγκατασταθον στα απελευθερωμνα μρη της Ελλδος, προκειμνου να αποφευχθον μελλοντικς στρατιωτικς περιπτειες. Αλλ μως, πως ακριβς εχε συμβε την περοδο εκενη, την δια σχετικ πολιτικ εφρμοσαν και οι αξιτιμοι πολιτικο της Κπρου, με την ελπδα τι κποια στιγμ θα λγιζε η γκυρα, και θα δεχταν τους ρους της Λευκωσας για μια ενιαα και αδιαρετη Κπρο, χωρς την παρουσα των στρατευμτων κατοχς της Τουρκας. Φθσανε, μλιστα, μχρι του σημεου υποβθμισης και του ιδου τους ρλου, με την αποδοχ του θεσμικο ρου του “ηγτη της λληνο Κυπριακς κοιντητας”, εν ακμα περισστερο διαπραγματετηκαν και τον θεσμ της Προεδρας της Δημοκρατας, με δικαωμα εξσκησης του απ τον υποτιθμενο ηγτη της Τουρκοκυπριακς μειοντητας. Και λα αυτ κτω απ το απαθς βλμμα των μελν της ελληνφωνης πλειοψηφικς κοιντητας της “Κυπριακς Δημοκρατας”. Τα γεγοντα πντως ρχονται να μας επιβεβαισουν τι αντ να κουραστε η Τουρκα με τα χρνια των διαπραγματεσεων, στην ουσα εκενοι που κουρστηκαν και κατατρομαγμνοι σπευσαν να παραιτηθον των αρχικν τους, δκαιων απαιτσεων ταν οι ηγεσες της Κυπριακς δημοκρατας, οι οποες σε νδειξη των αγαθν τους προθσεων ναντι του κατακτητο, δεν δστασαν να του παραδσουν, σαν πραγματικο πμπτο φαλαγγτες, την εξουσα  της δημοκρατας με κνδυνο, στερα απ χρνια να καταληφθε ολκληρο το νησ, δεδομνου τι ο “ασκν την εκ περιτροπς προεδρα” “πρεδρος της Τουρκφωνης μειοψηφας του νησιο”, θα χει τη δυναττητα να καλσει την εγγυτρια δναμη της εμπιστοσνης του να καταλβει ολκληρο το νησ, προκειμνου να επιβλλει την ειρνη, και να υποστηρξει τα δικαιματα της μειοψηφικς του κοιντητας. Τα γεγοντα και οι εξελξεις με διαβεβαινουν τι δυστυχς τα σφλματα του παρελθντος δεν κατρθωσαν να μας συνετσουν. Το ββαιο πντως εναι τι υπεθυνος για αυτ την κατπτωση και καταρρκωση της αξιοπρπειας του Κυπριακο Ελληνισμο, εναι ο διος ο λας, ο οποος δεν δστασε να δσει την εξουσα στον κθε τυχρπαγα πολιτικ ο οποος του υποσχταν «λαγος με πετραχλια». Θυμμαι σμερα τι ταν προ δο δεκαετιν πρα μια συνντευξη απ τον Τουρκοκπριο ηγτη Ντεκτς, εφ’ λης της λης, ο τελευταος με διαβεβαωνε τι οι ελληνοκπριοι διαπραγματευτς ζοσαν στους δικος  τους κσμους της φαντασας τους και δεν θλουν να αντιληφθον τι “εμαστε οι δυνατο” και δεν μπορον να μας επιβλλουν κτι που δεν το θλουμε οι διοι. ταν λοιπν αναφρθηκα πνω στο γεγονς  της αποπομπς, ως πολιτικν προσφγων, απ τα δια τους τα πατρογονικ χματα και σπτια, διακοσων πενντα χιλιδων Ελληνοκυπρων, προκειμνου να ικανοποιηθον ογδντα πντε χιλιδες Τουρκοκπριοι, εν αυτ το θεωροσε δκαιο, ο συνομιλητς μου κονησε αρνητικ το κεφλι του και συμπλρωσε, δυστυχς καννας πλεμος δεν εναι δκαιος. Το δκαιο πντα πει με τον νικητ. “Γνριζαν λγο πολ τι επρκειτο να γνει και εχαν συμφωνσει και εκενοι προς τι λοιπν τρα διαμαρτρονται. Γιατ δεν ανογουν το φκελο των γεγοντων στε να πληροφορηθον λοι τα πραγματικ γεγοντα, Γιατ τρμουν μπως και πληροφορηθον οι ψηφοφροι τους ρους που αποδχθηκαν ττε. Τρα ρχονται και μας παρακαλον να αποσυρθον οι Τουρκικς νοπλες δυνμεις απ το νησ. Αυτ μως δεν πρκειται να γνει ποτ, δεδομνου τι μετ το πθημ μας με την Κρτη απ που μας εξεδωξαν κακν κακς, δεν πρκειται να δεχθομε να πθουμε τα δια και στην Κπρο, που χουμε ιστορικ και πολιτιστικ δικαιματα. Εν θλουν λοιπν να μας διξουν απ τα εδφη μας, ττε νας εναι ο τρπος ο πλεμος ”. ταν λοιπν δημοσευσα εκενη την συνομιλα μου στην επιθερηση, λες και νοιξαν λοι οι κρουνο της κακας καθς δχθηκα μια ποταπ και απαρδεκτη επθεση απ πλευρς του διπλωματικο γραφεου εκπροσπησης της Κπρου. Τλος, ταν παρουσιστηκε το σχδιο Ανν στον Κυπριακ λα, οι μισο τουλχιστον πολιτικο του νησιο, γιναν αποδκτες χρηματικν κονδυλων, μεταξ αυτν και το κμμα του σημερινο προδρου Αναστασιδη, με την εντολ να εργασθον στε να πεισθον οι Ελληνοκπριοι για την ανγκη αποδοχς εκενου του πολιτικο καρκινογενος μορφματος, το οποο στην ουσα αφαιροσε απ τον Κυπριακ Ελληνισμ κθε  δικαωμα υπευθυντητας για τη ζω των ιδων και των παιδιν του. Ττε μλιστα η παμπνηρη Βρετανα νοιξε διπλατα τις πρτες της στους πολιτικος πρσφυγες της Κπρου, στους οποους πρσφερε εργασες και μεγλους μισθος με την ελπδα τι το μεγαλτερο ποσοστ των Ελληνοκυπρων θα “τσιμποσε” στε να εγκαταλεψει το νησ. τσι λοιπν και μετ σαρντα τρα χρνια κατοχς του νησιο, ο κουρασμνος πλον λας της Κπρου, δωσε την εντολ διακυβρνησης για το λλοτε λειτοργημα του προδρου της δημοκρατας στον Νκο Αναστασιδη και εκενος απ τη δικ του πλευρ τρεξε να το υποβιβσει σε “ηγτη της Ελληνοκυπριακς Κοιντητας.” Το αποτλεσμα εναι να ενθαρρυνθε η Τουρκα και να κυκλοφορσει νους πολιτικος χρτες της επικρτεις της, στους οποους αναφρονται οι υπ κατοχ περιοχς ως “Τουρκικ Δημοκρατα” και τα ελεθερα τμματα του νησιο ως “Ελληνικ Κοιντητα της Κπρου.”
Εναι λοιπν να μη απορε ο πολιτικς αναλυτς για το ποιος απ λους εναι ο σγχρονος εφιλτης του Κυπριακο Ελληνισμο, καθς προσπαθον να φρουν ναν ελεθερο και αγωνιζμενο λα προ τετελεσμνων.