The strong voice of a great community
2017

   

Οι φιλελεθεροι εξερευνον τρπους αλλαγς των προγραμμτων απασχλησης των νων, λει η υπουργς Εργασας

Η Patty Hajdu, Υπουργς Απασχλησης, Ανπτυξης, Εργατικο Δυναμικο και Εργασας, μιλει σε δημοσιογρφους σε μια διακοπ συνεδρας του υπουργικο συμβουλου στο Κλγκαρι, τη Δευτρα 23 Ιανουαρου 2017. (Jeff McIntosh / THE CANADIAN PRESS)

 

Ι. Σ. Σαραδρης

Jordan Press, The Canadian Press

OTTAWA - Η υπουργς Εργασας Patty Hajdu αναφρει τι εξετζει σθεναρ τη στρατηγικ της χρας για την απασχληση των νων, για να απευθυνθε καλτερα σε εκενους που την χρειζονται περισστερο.
Η αναθερηση ρχεται μετ απ μια κθεση απ μια ομδα εμπειρογνωμνων που η κυβρνηση σστησε πρυσι και κατληξε σε 13 συστσεις για να βοηθσει τους νους καναδος να εισλθουν και να αναπτυχθον σε μια μεταβαλλμενη αγορ εργασας.
Η τελικ κθεση της επιτροπς συνστησε στους Φιλελεθερους να διευρνουν την επιλεξιμτητα για το πργραμμα Καλοκαιρινν Εργασιν του Καναδ για να συμπεριλβουν σους δεν εναι σε μεταδευτεροβθμια εκπαδευση και να κνουν τη χρηματοδτηση προσβσιμη λο το χρνο και χι μνο κατ τους καλοκαιρινος μνες.

Μια αντιπροσωπευτικ ομδα φοιτητν απ λο τον Καναδ δλωσε τι η σσταση θα μποροσε να βοηθσει πολ τους νους στην αγορ εργασας. Η καναδικ συμμαχα φοιτητικν ενσεων δλωσε τι να ευρτερο φσμα επιλογν απασχλησης καθ 'λη τη διρκεια του χρνου, συμπεριλαμβανομνων των θσεων μερικς απασχλησης, θα επτρεπε στους σπουδαστς που σπουδζουν χουν λλες δεσμεσεις κατ τη διρκεια του καλοκαιριο να βρουν αμειβμενες θσεις εργασας στον τομα τους.
Σε μια τηλεφωνικ συνντευξη απ το Τορντο την Παρασκευ, η Hajdu δλωσε τι το πργραμμα θερινν θσεων εργασας εναι να απ τα προγρμματα των νων που απασχολον τους υπαλλλους που αναζητον τρπους για να καλψουν τα κεν στο σστημα που επισημνθηκαν στην κθεση της επιτροπς.
Επε τι δεν επιθυμε καμα ομδα φοιτητν νεαρν εργαζομνων να παραμενει ξω ακοσια απ οποιαδποτε αλλαγ που οι Φιλελεθεροι τελικ αποφασζουν, αλλ πρτεινε τι οι μελλοντικς αλλαγς να στραφον προς τους ευλωτους πληθυσμος πως η ιθαγενς νεολαα και οι νοι μετανστες που χουν σκληρτερο χρνο πρσβασης στην Αγορ εργασας.
"ταν εκενοι οι νθρωποι που χουν τον σκληρτερο χρνο να βρουν δουλει παρνουν πραγματικ τις υποστηρξεις (που χρειζονται), ευδοκιμον και γνονται συνεισφροντες στην οικονομα", δλωσε η Hajdu.
"Θα επικεντρωθομε στεν στο να εμαστε πολ συγκεκριμνοι στην προσγγισ μας και θα υποστηρζουμε σους χρειζονται τη μεγαλτερη βοθεια με την πολ συγκεκριμνη βοθεια που χρειζονται".
Η Hajdu ταν στο Τορντο για να προωθσει τη φετιν κδοση του προγρμματος Καλοκαιρινν Εργασιν του Καναδ.
Το περασμνο χρνο, το πργραμμα χρηματοδτησε περπου 66.000 θσεις εργασας, αλλ πεσε κτω απ τις 77.000 θσεις που οι Φιλελεθεροι λπιζαν να συμπληρσουν με τη βοθεια επιπλον 113 εκατομμυρων δολαρων ετησως πρυσι, φτος και τον επμενο χρνο.
Μετ τα αποτελσματα του προηγομενου τους, οι Φιλελεθεροι προχρησαν στην ναρξη της περιδου υποβολς αιτσεων και στη συνχεια επκτειναν κατ δο εβδομδες τον Ιανουριο, ταν φαινταν τι θα υπρχε μεωση στις επιχειρσεις που υποβλλουν ατηση για το πργραμμα.
Το πργραμμα απασχολε σμερα περπου 42.000 επιχειρσεις, ξεπερνντας τον αριθμ των αιτσεων πρυσι.
Ακριβς πσες θσεις εργασας που μεταφρζονται σε μη κερδοσκοπικος οργανισμος, εργοδτες του δημσιου τομα και μικρς επιχειρσεις με 50 λιγτερους υπαλλλους δεν θα εναι γνωστ μχρι το τλος του τους.
Εν οι καναδικς νεολαες απασχολονται περισστερο απ τους συνομηλκους τους σε λλες χρες, η κατσταση στην εγχρια αγορ απχει πολ απ τη σταθερτητα, με αξηση της μερικς απασχλησης και αξηση της απασχλησης που μπορε να σημνει τη σταδιοδρομα κποιου που εισρχεται σμερα στην αγορ εργασας.
Η κατσταση της εργασας τον Μιο φαινταν καλτερη για τους νους ηλικας 15 ως 24 ετν, σμφωνα με τις στατιστικς του Καναδ που ανακονωσε την Παρασκευ τι η απασχληση αυξθηκε κατ 28.000, αποτλεσμα των κερδν πλρους απασχλησης, κυρως στο Οντριο και τη Βρετανικ Κολομπια. Η εθνικ στατιστικ υπηρεσα δλωσε τι ταν η πρτη αξιοσημεωτη αξηση για τη νεολαα απ τον Οκτβριο του 2016.
Το συνολικ ποσοστ ανεργας των νων ταν 12%, ελχιστα λλαξε απ προηγομενες εκθσεις για την απασχληση, καθς περισστεροι νοι συμμετεχαν στην αγορ εργασας.