The strong voice of a great community
2017

   

Επιτλους, η σαρα γκρεμζεται μσω Στρασβοργου!

 

Του Θνου Τζμερου


Ιδο το τερατδες θμα, με δο κουβντες. Στην Ελλδα ισχουν, ταυτχρονα και παρλληλα, δο νομικ συστματα: το ελληνικ δκαιο και ο ισλαμικς νμος, η σαρα. Φυσικ, πρκειται για παγκσμια πρωτοτυπα. Η Ελλδα εναι το μοναδικ κρτος στην Ευρπη στο οποο ισχει η σαρα, και εναι το μοναδικ κρτος στον κσμο στο οποο υπρχουν παρλληλα νομικ συστματα! Ακμα και στην Τουρκα, τη σαρα την κατργησε ο Κεμλ το 1923.
 
μως στη χρα του υπαρκτο σουρεαλισμο, αλλις κρνεσαι απ τα δικαστρια αν εσαι μουσουλμνος κι αλλις αν εσαι οτιδποτε λλο! Και τι γνεται αν νας λληνας μουσουλμνος ζητσει να υπαχθε στην ελληνικ νομοθεσα; Ο ρειος Πγος το στερε αυτ το δικαωμα!Να το επαναλβω, γιατ δυσκολεεσαι να το πιστψεις:
το αντατο δικαστριο μιας ευρωπακς χρας, η

οποα στο Σνταγμ της και στη νομοθεσα της κατοχυρνει την ιστητα των Ελλνων πολιτν ναντι του νμου, και επιπλον χει επικυρσει λες τις διεθνες συμβσεις για τα ανθρπινα δικαιματα, στα οποα περιλαμβνεται ως βασικ δικαωμα η ισονομα, δεν επιτρπει σε ναν λληνα πολτη να κριθε απ την ελληνικ Δικαιοσνη ως λληνας πολτης, αλλ τον στλνει πακτο στον μουφτ!
 
ταν θμα χρνου να φτσει το θμα στο Στρασβοργο, στο Ευρωπακ Δικαστριο Ανθρωπνων Δικαιωμτων, μετ απ προσφυγ Ελληνδας μουσουλμνας. Και πολ ργησε, αλλ φαντζεστε πσοι και κυρως πσες -μια και οι γυνακες εναι οι μνιμες αδικημνες του ισλαμικο νμου- θα θελαν να το κνουν και δεν το τλμησαν φοβομενες την κοινωνικ κατακραυγ και την απομνωση απ την δια την κοιντητ τους;
 

Η υπθεση, για την οποα χω γρψει πολλς φορς, εναι, κοντολογς, η εξς:

 

Πεθανει ο σζυγος τς Χατιτζ Μολλ Σαλ, κατοκου Κομοτηνς, χωρς να αποκτσουν παιδι, και με διαθκη σε συμβολαιογρφο τς αφνει λη του την περιουσα. Τη διαθκη προσβλλουν τα αδλφια του αποθανντος διτι η σαρα τος δνει το μεγαλτερο μρος της περιουσας. Το πρωτοδικεο και το εφετεο δικαινουν τη χρα. ρχεται μως ο ρειος Πγος που βγζει την απστευτη απφαση να αναπμψει την υπθεση ξαν στο Εφετεο, το οποο με λλη σνθεση, δικαινει τα αδλφια με το σκεπτικ τι ο αποθανν, ως μουσουλμνος, μολοντι λληνας υπκοος, δεν εχε το δικαωμα να συντξει διαθκη!
 
Και διερωτται κποιος: εναι τρελο αυτο στον ρειο Πγο; χι ββαια! Εναι υπλληλοι διορισμνοι απ πολιτικος των οποων την ενοια επιδικουν. Διτι η υπθεση χει και λλες πλευρς, πραν της νομικς. Να μην ξεχνμε τι σο ψηλτερα φτνει να ττοιο θμα τα κριτρια εναι περισστερο πολιτικ και λιγτερο νομικ. Η απφαση του Αρεου Πγου θλησε μσω της νομικς οδο να διατηρσει να πολιτικ status quo. Και να μην ξεχνμε επσης τι τα δικαστρια δεν ψηφζουν νμους, απλς τους εφαρμζουν. ταν ισχουν ταυτχρονα αντιφατικο νμοι, πς περιμνουμε οι δικαστικς αποφσεις να μην εναι αντιφατικς;
 
Κι επειδ για να νομικ θμα εναι επιβεβλημνο να αναφερθομε στο νομικ του πλασιο, ας κνουμε μια μικρ ανασκπηση της ιστορας της ελληνικς σαρας αλλ και των μθων που διακινε γι’ αυτν η κατευθυνμενη δημοσιογραφα.
 
Πρτος μθος: η σαρα αναγνωρζεται απ τη συνθκη της Λωζνης. Ουδν ψευδστερον! Η  συνθκη της Λωζνης προβλπει την κατργησ της! Στην συνθκη, την οποα μπορετε να διαβσετε ολκληρη εδ: δεν υπρχει οτε μια αρδα για τη σαρα. Στο Ε τμμα του 1ου μρους, τα ρθρα 37-44 που αναφρονται στην προστασα των μειονοττων μιλον αποκλειστικ για τις μη μουσουλμανικς μειοντητες που ζουν στην Τουρκα. Και μνο το ρθρο 45 μιλει για τους μουσουμνους της Ελλδας. Και τι λει; Μα φρασολα:
 
"Τα αναγωρισθντα δια των διατξεων του παρντος Τμματος δικαιματα εις τας εν Τουρκα μη μουσουλμανικς μειοντητας αναγνωρζονται επσης υπ της Ελλδος εις τας εν τω εδφει αυτς ευρισκομνας μουσουλμανικς μειοντητας.”
 
Σε απλ Ελληνικ: ,τι ισχει για τους χριστιανος της Τουρκας θα ισχει και για τους μουσουλμνους της Ελλδας. Τι δικαιματα αναγνωρζει η συνθκη της Λωζνης στους μη μουσουλμνους της Τουρκας; Το περιγρφει ξεκθαρα το ρθρο 39:
 
"Οι ανκοντες εις μη μουσουλμανικς μειοντητας υπκοοι Τορκοι θα απολαωσι των αυτν αστικν και πολιτικν δικαιωμτων ων και οι μουσουλμνοι. Πντες οι κτοικοι της Τουρκας, νευ διακρσεως θρησκεματος, θα σιν σοι απναντι του νμου. Η διαφορ θρησκεας, δοξασας πστεως δεν οφελει να αποτελση κλυμα δι’ ουδνα τορκον υπκοον ως προς την απλαυσιν των αστικν και πολιτικν δικαιωμτων…”
 
Το διο λοιπν θα πρπει να ισχει και για τους μουσουλμνους της Ελλδας: ισονομα και ισοπολιτεα με τους μη μουσουλμνους. Θα προσξατε τι πουθεν δεν αναφρονται οι "μουσουλμνοι της Θρκης”, αλλ οι "μουσουλμνοι της Ελλδος”. Οποιοσδποτε, δηλαδ, μουσουλμνος που κατοικε οπουδποτε στην Ελλδα χει νομικ ρεισμα να διεκδικσει το διο νομικ καθεστς για οποιαδποτε υπθεσ του οικογενειακο δικαου. Ο περιορισμς του ειδικο καθεσττος στους μουσουλμνους της Θρκης και χι της Δωδεκανσου της Αθνας εναι μια νομιμοποιημνη παρανομα μσα σε μια λλη νομιμοποιημνη παρανομα.
 
Η συνθκη της Λωζνης χει και να "περεργο” ρθρο: το 42, για το οποο κποιοι ισχυρζονται τι δθεν αφνει παρθυρο για την εφαρμογ της σαρας. Εναι μως τσι; Ας δομε τι λει το ρθρο 42:
 
"Η Τουρκικ Κυβρνησις δχεται να λβη απναντι των μη μουσουλμανικν μειονοττων, σον αφορ την οικογενειακν προσωπικν αυτν κατστασιν, πντα τα κατλληλα μτρα, πως τα ζητματα τατα κανονζωνται συμφνως προς τα θιμα των μειονοττων τοτων.”
 
Εναι προφανς τι το ρθρο 42, του οποου η διατπωση εναι σκοπμως ασαφς, δεν μπορε να αντκειται στα υπλοιπα ρθρα που διασφαλζουν την ισονομα και ισοπολιτεα των τορκων πολιτν. Γι αυτ συνεχζει, επεξηγντας το πς θα κανονζονται τα ζητματα σμφωνα με τα θιμα:
 
"Τα μτρα τατα θλουσιν επεξεργασθ ειδικα επιτροπα, αποτελομεναι εξ σου αριθμο αντιπροσπων της Τουρκικς Κυβερνσεως και μιας εκστης των ενδιαφερομνων μειονοττων. Εν περιπτσει διαφωνας, η Τουρκικ Κυβρνησις και το Συμβολιον της Κοινωνας των Εθνν θλουσι διορσει, απ κοινο, επιδιαιτητν εκλεγμενον μεταξ των ευρωπαων νομομαθν.”
 
Τι καναν οι ειδικς επιτροπς του Κεμλ; Κατργησαν και τη σαρα και τη δικαιοδοσα των χριστιανν κληρικν σε ζητματα νομικς φσεως και υπγαγαν λους τους Τορκους πολτες στο νετευκτο τουρκικ αστικ δκαιο που ταν μλιστα αντιγραφ του ελβετικο. Ανμεσα σε αυτ που καταργθηκαν ταν το Μεικτ Συμβολιο της ορθδοξης κοιντητας, σμα απ κληρικος και λακος, που εχε την εποπτεα σχολεων, νοσοκομεων, μονν και κοινωφελν ιδρυμτων, αλλ ασχολονταν και με δικαστικς διαφορς που ανκυπταν μεταξ ορθοδξων και αφοροσαν κυρως υποθσεις προικοδοσας και διαθηκν.
 
Φυσικ, πολ καλ κανε ο Κεμλ. Διτι δεν χρειζονται ιδιατερες νομικς γνσεις για να αντιληφθε κποιος τι να κρτος δεν μπορε να χει δο περισστερα συστματα δικαου. Το κατλαβαν πολ καλ και οι εκπρσωποι των θρησκευτικν μειονοττων οι οποοι αποδχθηκαν οικειοθελς το ελβετικ, τουρκικ πλον, αστικ δκαιο. Αυτ κανε και η Γενικ Συνλευση της Ελληνικς Κοιντητας στην Τουρκα, στις 27 Νοεμβρου 1925. (Λεπτομρειες εδ)
 
Η μεταρρθμιση μως που γινε στην Τουρκα δεν γινε ποτ στην Ελλδα. Οτε για τους μουσουλμνους οτε για τους υπλοιπους πολτες. Εναι χαρακτηριστικ τι μχρι το 1982, αν σουν αλλθρησκος, χριστιανς ετερδοξος θρησκος δεν εχες το δικαωμα να παντρευτες. πρεπε οπωσδποτε να σε στεφανσει παπς. Και τα παιδι που γεννιντουσαν απ ττοια εκτς νμου (!) ζευγρια, ακμα κι αν ο γμος εχε τελεσθε με το τυπικ του θρησκεματς τους, θεωρονταν νθα, μχρι την καθιρωση του πολιτικο γμου στην Ελλδα, δο περπου αινες μετ την καθιρωσ του στη Γαλλα και σχεδν 60 χρνια μετ την καθιρωσ του στην Τουρκα!
 
Ας ανοξουμε μια χρσιμη παρνθεση. Καταλαβανουμε, φαντζομαι, γιατ η αριστερ κυριρχησε στον προοδευτικ χρο και στους νους. Διτι η δεξι ταυτστηκε με ,τι πιο οπισθοδρομικ και σκοταδιστικ. Εναι ηλου φαειντερον τι η μη αναγνριση σε λληνες πολτες τς δυναττητας να συνπτουν γμο ταν κατφωρη παραβαση των ανθρωπνων δικαιωμτων και κραυγαλα ανορθογραφα στην ευρωπακ οικογνεια. μως λες οι προσπθειες να επιτραπε ο πολιτικς γμος προσκρουαν στη λυσσαλα (και καραμπιντα φασιστικ, θα προσθετα) αντδραση της Εκκλησας που τη σιγοντριζε η "Δεξι του Κυρου”. Ακμα και ο νμος του ΠΑΣΟΚ, ο 1250/82 διλεξε τη συμβιβαστικ λση του ισκυρου για τον πολιτικ και τον θρησκευτικ γμο, συνεχζοντας τσι την εκχρηση δικαιοδοσιν της Πολιτεας σε θρησκευτικος λειτουργος. Η Να Δημοκρατα ενδωσε στις πισεις του κλρου και στις κατρες και τις απειλς για αφορισμος των δεσποτδων και καταψφισε ττε το σχετικ νομοσχδιο!
 
Κλενει η παρνθεση και πμε στη συνχεια της ελληνικς νομικς παρνοιας. Αφο λοιπν η συνθκη της Λωζνης δεν μας υποχρενει να αποδεχμαστε τη σαρα, για ποιον λγο ΟΛΕΣ οι ελληνικς κυβερνσεις απ το 1923 και δθε την αποδχθηκαν; Και σε ποιο νομικ υπβαθρο βασζεται αυτ η ανκουστη αντικανονικτητα;
 
Η απντηση στο πρτο ερτημα εναι απλ: διτι λες οι ελληνικς κυβερνσεις σκησαν στο θμα της μουσουλμανικς μειοντητας κοντφθαλμη, κουτοπνηρη, ψηφοθηρικ πολιτικ που σπρωχνε τη μειοντητα στην αγκαλι της γκυρας, εκτουρκζοντας ακμα και τους Πομκους. λη η "πολιτικ" τους περνοσε μσω των διορισμνων μουφτδων που με τη δικαστικ τους εξουσα λεγχαν τον πληθυσμ και λειτουργοσαν (, τουλχιστον, αυτ επεδωκε το σστημα) ως υπγειοι κομματρχες. Αν οι μουφτδες παυαν να λειτουργον ως δικαστς, το πολιτικ σστημα θα χανε τα "γκμια” της μουσουλμανικς κοιντητας. Αντ δηλαδ να παρσχει στους Μουσουλμνους της Θρκης σα δικαιματα αλλ και σες υποχρεσεις, το κρτος των Αθηνν τους γκετοποησε, χοντας ως μακρ χρι του τους διορισμνους και μισθοδοτομενους απ’ αυτ μουφτδες.
 
Στο δετερο ερτημα η απντηση εναι πιο πολπλοκη: η νομικ βση εναι η συνθκη των Αθηνν του 1913. Η συνθκη προσπαθοσε να διευθετσει τα ζητματα των μουσουλμνων που εχαν μλις γνει πολτες του Ελληνικο κρτους, καθς τα εδφη στα οποα κατοικοσαν προσαρτθηκαν στην Ελλδα, μετ τους νικηφρους Βαλκανικος πολμους. Αυτο οι πληθυσμο αναγνριζαν ως θρησκευτικος ηγτες και δικαστς τος κατ τπους μουφτδες. Η συνθκη των Αθηνν που προσπαθοσε να αντιμετωπσει πως - πως τα τερστια οργανωτικ προβλματα που προκυψαν απ τον ξαφνικ διπλασιασμ της κτασης του Ελληνικο κρτους δεν θελε να ανοξει καινοργια μτωπα. Και φησε το καθεστς πως ταν: οι μουσουλμνοι στον μουφτ, οι χριστιανο και οι υπλοιποι στον δικαστ.
 
Και πς θα οριζταν κποιος ως μουφτς; Η συνθκη "σεβστηκε” την παρδοση: θα τον εξλεγαν οι ομθρησκο του. τσι μως δημιουργοσε να ακμα πρβλημα. Το Ελληνικ Σνταγμα (και το σημεριν αλλ και το αναθεωρημνο σνταγμα του 1911 που σχυε την εποχ της Συνθκης, εδ), δεν προβλεπε εκλογ για δικαστικος λειτουργος, παρ μνο διορισμ απ το κρτος. μως το Ισλμ ταν (και συνεχζει να εναι) να σστημα θρησκευτικν καννων που λειτουργον ως νμοι. Ο μουφτς που θα εξλεγαν οι λληνες μουσουλμνοι θα ταν και ο φυσικς τους δικαστς. Τι κνουμε στην περπτωση; Η λση βρθηκε με τον κλασικ ελληνικ τρπο: το κρτος παρανμησε! Αγνησε τη συνθκη που υπγραψε και αποφσισε να διορζει τους μουφτδες, αδιαφορντας για τα συνταγματικ προβλματα που δημιουργοσε ακμα και ττε η καθιρωση δο νομικν συστημτων. Οι απστευτες νομικς ακροβασες που επιστρατετηκαν λα αυτ τα χρνια, για να ισχει και να μην ισχει ταυτχρονα η Συνθκη των Αθηνν περιγρφονται με πολλς λεπτομρειες απ τον καθηγητ του Πανεπιστημου Μακεδονας Κωνσταντνο Τσιτσελκη, εδ.
 
Θα περμενε καννας πως αυτ το καθεστς θα ταν προσωριν και σντομα θα αποκαθστατο η κανονικτητα, δηλαδ, οι λληνες μουσουλμνοι θα εξλεγαν τους μουφτδες οι οποοι μως δεν θα εχαν ρλο δικαστ και θα περιορζονταν στα αμιγς θρησκευτικ τους καθκοντα, εν για κθε νομικ θμα αρμδια θα ταν τα ελληνικ δικαστρια.
 
Αμ, δε! Μχρι σμερα, ισχει αυτ το sui generis καθεστς το οποο αγνοε ακμα και στοιχειδεις δικονομικς αρχς, πως πολ χαρακτηριστικ περιγρφει ο επκουρος καθηγητς της Νομικς Σχολς του Δημοκριτεου Πανεπιστημου Θρκης, Γιννης Κτιστκις, εδ. Και καλεται πλον το Ευρωπακ Δικαστριο Ανθρωπνων Δικαιωμτων του Στρασβοργου να αποφανθε για το αν να απαρχαιωμνο και απνθρωπο ισλαμικ δκαιο θα συνεχσει να εφαρμζεται στη χρα που γννησε τη δυτικ Δημοκρατα.
 
"Η απφαση αναμνεται με πολ ενδιαφρον" επισημανουν σα ρθρα αναφρονται στο θμα. Λιγοστ ρθρα, σε λιγοστ ΜΜΕ, καθς οι κατευθυνμενες ντουντοκες που ονομζονται δημοσιογρφοι "θβουν" οτιδποτε αναδεικνει τη διαχρονικ παρανομα του ελληνικο κρτους και τη διακομματικ αβελτηρα του πολιτικο συστματος. ντως αναμνεται με ενδιαφρον η απφαση! χι μως για το ποια θα εναι, αλλ για το πς θα την εφαρμσει η Ελλδα. Διτι δεν υπρχει οτε μα πιθαντητα στο... πειρο, το Στρασβοργο να αποδεχθε τη διατρηση δο νομικν συστημτων σε ευρωπακ κρτος του 21ου αινα, με κατφωρη καταπτηση των ανθρωπνων δικαιωμτων. Δεν υπρχει περπτωση ευρωπακ δικαστριο να δεχθε τι κποιος δεν χει δικαωμα να αποφασσει σε ποιους, μετ θνατον, θα κληροδοτσει την περιουσα του, τι το αγρι κληρονομε διπλσιο μερδιο απ’ ,τι το κορτσι, τι η γυνακα δεν χει δικαωμα να ζητσει διαζγιο απ τον νδρα της, τι την εποπτεα των ορφανν απ πατρα χει χι η μητρα αλλ ο κοντιντερος νδρας συγγενς του πατρα, κι τι να κορτσι 10 ετν μπορε να παντρευτε και μλιστα δι αντιπροσπου, χωρς να παρευρσκεται καν στον γμο του!  (Περισστερα εδ)
 
Η Ελλδα θα φει να ακμα ηχηρ χαστοκι ως να αναχρονιστικ failed state το οποο δεν κατφερε εδ και 104 χρνια να διευθετσει να τσο χοντροκομμνο νομικ απολθωμα.
 
Και πως περιμνουμε την ελεημοσνη των ξνων για να μην χρεοκοπσουμε οικονομικ, περιμνουμε τη δικαστικ απφαση των ξνων για να καταργσουμε να σστημα νειδος, χρεοκοπα κθε ννοιας Δικαου, που μας εξευτελζει διεθνς. Σε λγο καιρ, το πολ μχρι το φθινπωρο, με απφαση χι του αντστοιχου τμματος αλλ της ολομλειας (καθς θερησε το θμα μεζονος σημασας) του Ευρωπακο Δικαστηρου των Ανθρωπνων Δικαιωμτων, η σαρα θα χει καταργηθε στη Θρκη και στην Ελλδα, κτι για το οποο ο γρφων και η "Δημιουργα, ξαν!" δνουμε αγνα απ το 2011.
 
Θα εναι κι αυτ μια νκη της νεωτερικτητας, με ναν και πλον αινα καθυστρηση. Και μια ακμα απδειξη τι εναι οι πολτες αυτς της χρας που δνουν τη μχη του εκσυγχρονισμο, σε πεσμα των μικροπολιτικν συμφερντων των κυβερνσεων. Και μλιστα, κντρα στα οπισθοδρομικ θιμα της διας της κοιντητς τους. Ακογεται οξμωρο, αλλ τον ισλαμικ νμο τον οποο και το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ χρησιμοποιοσαν ως εργαλεο εξαγορς ψφων θα τον γκρεμσει, μσω Στρασβοργου, η πρωτοβουλα μιας μουσουλμνας! Σου χρωστομε ευγνωμοσνη, Χατιτζ Μολλ Σαλ.
*Ο κ. Θνος Τζμερος εναι πρεδρος του κμματος "Δημιουργα, ξαν!" και περιφερειακς σμβουλος Αττικς