The strong voice of a great community
2017

   

Η εκλογικ ευθνη των πολιτν

 

Του Ηλα Σταμπολιδη
Πολλο συμπατριτες μας «λογικ» σκεπτμενοι αποδδουν μονομερς στο λα που τους εξλεξε τις ευθνες των πολιτικν που καταστρφουν τη χρα  και θα θελα να παρουσισω μα λλη ψη του προβλματος που κατ την γνμη μου ανταποκρνεται περισστερο στην πραγματικτητα. Η ευθνη του λαο για αυτος που εκλγει θα ταν  ευνητη σε μαευνομομενηΔημοκρατα. Θα πρεπε μως να χουμε αντιληφθε απ καιρ τι στην Ελλδα δεν υπρχει Δημοκρατα διτι ο δμος (ο λας ) δεν χει λγο καθτι ο πολιτικς  λγος μονοπωλεται απ τα ΜΜΕ και τα κμματα. Το μνο κριτριο του δμου εναι η δυναττητα επιβωσης και παρασρεται απ ποιον του το υπσχεται ασχτως  απ το εν ο εκλεγμνος επαληθευτε εν ο τρπος που θα το πρξει  θα εναι βισιμος και προς φελος του συνλου και χι μιας μερδας οπαδν. Σαν παρδειγμα  αναφρω την εκλογ του ΓΑΠ που βασστηκε στο ψμα τι τχα “λεφτ υπρχουν” χωρς μλιστα να υποστε ουδεμα δωξη για την προφαν εξαπτηση του λαο, πως προβλπει το ισχον Σνταγμα.
Ο κθε λας  χρειζεται ηγτες και η ευθνη για την τχη της χρας επιβαρνει αυτος τους διους και χι αυτος που τους εξλεξαν. Ο λας μπορε, στω και εξαπατημνος, να εκλγει κποιον αλλ οι πρξεις του βαρνουν αναδεικνουν τον διο τον εκλεγντα.  μως, ακμη και αν  τα κριτρια του λαο ταν σωστ  και ανιδιοτελ η επιλογ του καταστρατηγεται απ το διο το εκλογικ σστημα καθτι εναι σχεδιασμνο με κομματικ κριτρια και χι να αναδεξει τους αρστους. Υπρχει μα βασικ ιδιτητα του ελληνικο εκλογικο συστματος που αποτρπει την εκλογ των αρστων και ευνοε τα λεγμενα κομματσκυλα και αυτ χει δο πλοκμια.
Το να εναι η παρξη πολυεδρικν περιφερειν που χνει η μνα το παιδ το παιδ την μνα με αποτλεσμα, εκτς του τι οι εκλογες ευρσκονται σε σγχυση, νας υποψφιος κμματος  που μειοψηφε αν και χει περισστερους προσωπικος ψφους απ ναν υποψφιο  ενς πλειοψηφοντος  κμματος να μην εκλγεται και να εκλγεται ο υποψφιος του πλειοψηφοντος κμματος παρ το τι  χει  λιγτερους προσωπικος ψφους. Αυτ οδηγε προς τα μεγλα κμματα σους θλουν να πολιτευτον πργμα του σημανει την απαρχς υποταγ τους και ρνηση των προσωπικν τους πιστεω.
 Το λλο πλοκμι  εναι η μεταφορ ψφων απ λη την επικρτεια σε μα κατ’ επιλογ περιφρεια με αποτλεσμα σε ορισμνες περιφρειες να εκλγονται τελεως ακατλληλα πρσωπα πως π.χ. η εκλογ της  απαρδεκτης κυρας Ρεποση στον Πειραι οι πολτες του οποου αντιπροσωπεονταν στο Κοινοβολιο απ κποια  που δεν επλεξαν.
Τρα τελευταα προστθηκε και νο πλοκμι διαστροφς της λακς ετυμηγορας που ξεπερν κθε ννοια δημοκρατικς  αρχς  και ισονομας των πολιτν και δεν εναι λλο απ το εφερημα του κυρου Προκπη Παυλπουλου να δνει «δρο» 50 βουλευτν, που αντιστοιχε περπου σε να εκατομμριο ψφους, στο πρτο μειοψηφον κμμα με αποτλεσμα να κυβερνον μειοψηφες καταστρατηγντας την βασικ αρχ της δημοκρατας που εναι η υπερσχυση  της γνμης των πολλν. Η πρφαση εναι  να μην μενει τχα η χρα ακυβρνητη την στιγμ μλιστα που λες οι κυβερνσεις που εκλχθηκαν με αυτ τον εκλογικ νμο δεν κυβρνησαν αλλ ταν φορες ξνων εντολων.  Αντιθτως η μετεκλογικ συνεργασα ιστιμων κομμτων θα αποτελοσε  μια πιο ισορροπημνη συσχτιση απψεων προς το συμφρον της χρας.
Το θλιβερτερο εναι τι ο εμπνευστς της καταστρατγησης της βασικτερης αρχς της ισονομας, για την οποα διακρνεται η δημοκρατα,  χει αναδειχθε και  Πρεδρος της κατ’ ευφημισμ  Ελληνικς «Δημοκρατας». Ο λας δεν χει εξουσα, πως του λεγε  εξαπατντας τον  ο Ανδρας Παπανδρου, αλλ  οτε τα ΜΜΕ τον αφνουν  να αποκτσει τα αντικειμενικ κριτρια επιλογς των αρστων, για την στρηση των οποων τον κατηγορον. Περιμνει μως  απ τους πνευματικος ανθρπους να τον φωτσουν και χι να τον ενοχοποισουν.
 Ας βοηθσουμε τον λα να κατανοσει τι, το ατομικ συμφρον δεν εξυπηρετεται με την υποταγ και την συμμετοχ σε πολιτικς κλκες που μας υπσχονται απολασεις μσα απ λοφα και παραλλαγ, αλλ με την δημιουργικ συμμετοχ στο κοιν γγνεσθαι δηλαδ, τον τρπο ζως  που κποτε βοθησε  αυτ το θνος να μεγαλουργσει και που σμερα προσπαθε να δηλητηρισει η κομματοκρατα και ο αμοραλισμς των κυβερνσεων  της μεταπολτευσης  με την δημιουργα του πελατειακο κρτους που εξευτελζει κθε ανθρπινη αξιοπρπεια.
 
Ηλας Σταμπολιδης
12/6/2017