The strong voice of a great community
2017

   

      Καναδς: 150 Χρνια Μετ

«Πανηγυρζοντας την Ειρνη, την Συνεργασα και τον Ανθρωπισμ».

Την Πρτη Ιουλου, πανηγυρζουμε οι Καναδο τα γενθλια της μεγλης, ειρηνικς και φιλελεθερης χρας μας. Της χρας που επιλξαμε ως δετερη πατρδα μας και της φιλξενης γης  των Ινδινων, που μας υποδχθηκε και μας αγκλιασε σαν λα τα υπλοιπα παιδι της. Η πρτη Ιουλου λοιπν εκπροσωπε και εκφρζει για τους Καναδος, νους και γηγενες, μια να φιλοσοφα στη διαμρφωση των επ μρους κοινωνιν του ανθρπου. Εκενη της ιστητας και σεβασμο κθε ατμου, ανεξαρττως χρματος επιδερμδας, γλσσας, θρησκεας καταγωγς οποιασδποτε λλης ιδιαιτερτητας. Οι φετινο πανηγυρισμο πντως χουν ιδιατερη σημασα καθς η φιλελεθερη και ανθρπινη αυτ χρα του Αμερικανικο Βορρ, γιορτζει την επτειο των 150 χρνων απ τη δημιουργα της Καναδικς Ομοσπονδα. Για τους Καναδος, παλαιτερους και νετερους, η φετιν χρονι αποτελε να κομβικ ορσημο. να ορσημο το οποο ρχεται να επιβεβαισει τους κπους και αγνες λων μας για τη δημιουργα μιας κοινωνας που λοι οι πολτες, ανεξαρττως τπου καταγωγς, γλσσας, θρησκευτικν πεποιθσεων, χρματος επιδερμδας και λλων προσωπικν ιδιαιτεροττων, απολαμβνουν τα δια δικαιματα και χαρουν σων υποχρεσεων ναντι της πολιτεας. Το ββαιο εναι τι η χρα μας κατρθωσε μσα σε εκατ πενντα μλις χρνια, να βρεθε στη κορυφ της πυραμδας των σγχρονων κοινωνιν, περφανη, ειρηνικ και ανθρπινη. «Δεν εναι το ψος των ισολογισμν μιας διοκησης, εκενο που την κνει να φανεται μεγλη, αλλ μλλον η καρδι, οι ανθρωπιστικς ιδες ενς λαο, η αγπη για την  ειρνη, την προδο και ο σεβασμς των δικαιωμτων λων των πολιτν”, εχε τονσει ο εκ των μεγλων πολιτικν της χρας Πιερ λλιοτ Τρουντ, πατρας του σημερινο πρωθυπουργο της ομοσπονδας. Οφελουμε δε να ομολογσουμε τι πργματι αποτελε μια υπροχη συγκυρα το γεγονς αυτ, δεδομνου ο πατρας ταν εκενος που φερε το Σνταγμα της χρας, προσφροντας της το αδιαμφισβτητο αγαθ της ανεξαρτησας και απλυτης ελευθερας.
Στους δρμους των πλεων, τους κμπους και τα λιβδια της χρας ακογονται λες οι γλσσες της διεθνος κοιντητας του ανθρπου, χωρς αυτ να προκαλε καμα ιδιατερη εντπωση. Στις πλεις και τα χωρι μας συνυπρχουν ειρηνικ λα τα ιερ, ναο λατρεας  και τεμνη της κοιντητας του ανθρπου, σε νδειξη της βαθις πστης και σεβασμο των  θεων απ του Καναδος. Ανεξρτητα δε απ τις παραδσεις τα θη και θιμα της κθε ομδας πολιτν, λοι σεβμαστε και εκτιμομε εκενα των λοιπν συμπολιτν, των γειτνων και συμπατριωτν μας.
Οι κοιντητες μας συνυπρχουν και συνεργζονται ειρηνικ, καταβλουν κθε προσπθεια αναζτησης και εξερεσης λσεων των προβλημτων που ενδχεται να αναφανον στις μεταξ των διαφορετικν πολιτιστικν αξιν και παραδσεων κοινοττων σχσεις. Τα λιμνια και αεροδρμι της χρας εναι ανοικτ και υποδχονται φιλξενα κθε τομο που θα ζητσει προστασα και καταφγιο απ αυτν.
Οι νοι μας, χουν το προνμιο της ευκαιρας μιας σγχρονης και προοδευτικς εκπαδευσης, η οποα τους προετοιμζει και τους προσφρει πειρες δυναττητες επιτυχας και ευτυχας σε ναν κσμο ο οποος μεταλλσσεται καθημεριν και τους αξιοποιε με τη προσφορ γνσεων για τις  ποιο προηγμνες μορφς της σγχρονης και μελλοντικς τεχνολογας.
Το πολτευμα μας εναι εκενο της δημοκρατας, καθς ο κθε πολτης καλεται κατ διαστματα να εκλξει τα τομα της δικς του εμπιστοσνης για να τον αντιπροσωπεσουν στις τρεις κλμακες της διοκησης. Ο κθε πολτης, ανεξρτητα απ τον τπο της καταγωγς, της θρησκεας και του χρματος της επιδερμδας του, εν επιθυμε, χει την δυναττητα να θσει υποψηφιτητα, εν και εφ’ σον συγκεντρνει τα τυπικ και ουσιαστικ προσντα που προβλπουν οι σχετικο νμοι και κανονισμο και να συμβλει στη διαμρφωση της ανπτυξης της χρας. Στη λψη των αποφσεων της διοκησης συμμετχουν με σα δικαιματα νδρες και γυνακες, η δε σημεριν ομοσπονδιακ κυβρνηση απαρτζεται απ σο ακριβς αριθμ ανδρν και γυναικν στα υπουργα.
Κριτριο για την συμμετοχ μας στα κοιν, σε καμα περπτωση δεν αποτελε η κοινωνικ θση οικονομικ δυναττητα του ενδιαφερμενου, αλλ μλλον οι ικαντητες του να ανταποκριθε στις υποχρεσεις και απαιτσεις του φακλου που εκπροσωπε..
 Οι ηγτες μας εναι νοι, τους διακρνει ρεξη και διθεση για δημιουργα. Η χρα μας εναι περφανη για τα προγρμματα κοινωνικς αλληλεγγης  και πρνοιας, με τα οποα προστατεει τους οικονομικ αδναμους συμπολτες μας. λοι οι Καναδο απολαμβνουν σων προνομων και υποχρεονται να συμβλουν στα κοιν ανλογα με τις οικονομικς τους δυναττητες. Μολοντι σχετικ μικρ με περιορισμνο αριθμ πολιτν σε σχση με την κταση και τους φυσικος μας πρους, σαν μλος της διεθνος κοιντητας, συμμετχουμε σε κθε παγκσμιο οργανισμ και συνδρμουμε οικονομικ για τις ανγκες των Ηνωμνων Εθνν και λλων χωρν της διεθνος κοιντητας, οι οποες χουν ανγκη.
Οι νοπλες δυνμεις μας ποτ δεν εκπαιδεονται στο πως θα καταλβουν λλες χρες, αλλ μλλον πως θα παραμενουν ανεξρτητοι τοποτηρητς της ειρνης, σε περιπτσεις ενπλων διαφορν και συρρξεων, στις διφορες γωνες της διεθνος κοιντητας. Οι ρωες μας  τιμνται για τα ανθρωπιστικ τους κατορθματα και τη συμβολ τους στην διατρηση της διεθνος ειρνης, την προαγωγ των επιστημν και την καταπολμηση της φτχειας και των ασθενειν.
Αυτο εναι και οι λγοι για τους οποους την κθε πρτη Ιουλου την πανηγυρζουμε λοι μαζ, ως την μεγλη ημρα προς τιμ της χρας μας, χωρς στρατιωτικς παρελσεις και επιδεξεις πολεμικν μηχανν, αλλ μλλον με ειρηνικς εκδηλσεις, με μουσικ κονσρτα, εκδρομς και τι λλο αισθνεται κθε πολτης αναγκαο για να πανηγυρσει τη καλ του μορα που βρσκεται και ζει στον Καναδ, τη χρα με την μεγλη καρδι, ανοχ και αγπη.
Χρνια πολλ Καναδ και πντα να σε διακρνει η αγπη σου για την προδο και η γνοια σου για τη διεθν κοιντητα, την ειρνη και τη δικαιοσνη για λους τους ανθρπους της γης.
 
“Πατρδες”