The strong voice of a great community
2017

   

ΚΑΝΑΔΑΣ: Εφαρμογ κοινωνικν αλλαγν και δημιουργα Κοινωνικ Οικονομικς στρατηγικς.

                                                                         Της Κατερνας Σρας
Σμφωνα με κυβερνητικς πηγς η κυβρνηση του Καναδ προχωρ στην δημιουργα  στρατηγικς εφαρμογς κοινωνικν αλλαγν καθς επσης και κοινωνικ Οικονομικς  πολιτικς. Η να στρατηγικ αποβλπει στον περιορισμ  των αδικιν μεταξ των Καναδν και στην προστασα των συμφερντων λων των πολιτν της χρας. Η Ομοσπονδιακ κυβρνηση του Καναδ, λαβε αυτ της την απφαση σε μια προσπθεια προστασας των διαφρων κοινοττων, με την λψη μτρων για την αντιμετπιση των ποιο δσκολων προβλημτων που αντιμετωπζουν οι διφορες κοιντητες και να βοηθσει, κατ δναμη, περισστερους πολτες, και ιδιατερα εκενους που συνεισφρουν με την εργασα τους στην προδο του Καναδ, πλην μως δεν απολαμβνουν και διαμοιρζονται τα αποτελσματα αυτς της  κοινωνικς και οικονομικς προδου, τσο ως τομα, σο και ως κοιντητες.
Για τον σκοπ αυτ η κυβρνηση του Τζστιν Τρουντ, δημιοργησε μια επιτροπ  η οποα χει εξουσιοδοτηθε να διερευνσει κθε δυνατ πιθαντητα. Η ομδα αυτ θα εξετσει και θα εισηγηθε μια στρατηγικ  στην κυβρνηση, στερα  απ ρευνες δδεκα μηνν.  Σμφωνα με την κυβερνητικ ανακονωση η ομοσπονδιακ κυβρνηση του Καναδ πιστεει  στην ανγκη ανερεσης και εφαρμογς νων τρπων κοινωνικς πολιτικς και επιθυμε  να προωθσει περισστερο νεωτερισμος που προρχονται απ διαφορετικς κοιντητες.
στερα απ να αρκετ διστημα διακυβρνηση της χρας απ τους Φιλελεθερους του Τζστιν Τρουντ, δεν υπρχει αμφιβολα τι η κυβρνηση συνεχζει απεγνωσμνα να αναζητ τη χραξη πολιτικς η οποα αφ’ ενς θα την οδηγσει στην δημιουργα επιβολς και εφαρμογς νεωτερισμν τσο στις αγορς, σο και το κοινωνικ πλασιο. Παρλληλα, οι διαμορφσεις στο παγκσμιο πολιτικ σκηνικ, δημιουργον νες προκλσεις και προβληματισμος τσο στην Οτβα, σο και την Ευρωπακ νωση, η οποα αναμνει, μουδιασμνη, την ναρξη των συνομιλιν για την ξοδο του Ενωμνου Βασιλεου απ το Ευρωπακ συγκρτημα. Οι εξελξεις στη Μση Ανατολ με τις καθημεριν εντοντερες στρατιωτικς επιχειρσεις, την τρομοκρατα να εκδηλνεται σφοδρτερη στις πρωτεουσες των Ευρωπακν κρατν και κυρως της Βρετανας, γνονται γγελοι μηνυμτων απαισιοδοξας για κποια γργορη λση των τσο πιεστικν προβλημτων. να λλο πρβλημα, σως ακμα ποιο μεγλο εναι εκενο της Αμερικανικς διοκησης, ο πρεδρος της οποας δεν φανεται να εναι και πολ ενθουσιασμνος απ την λη δομ της Νας διεθνος τξης, εν δεν προσπαθε να αποκρψει την αντθεσ του με την ννοια ενοποησης των κρατν μελν της γηραις Ηπερου. Μσα σε αυτ τα πλασια εναι γνωστν τι πραγματοποιθηκε η ετσια συγκντρωση των ηγετν των επτ πλον προηγμνων  βιομηχανικν οικονομιν της γης. Η συνεδραση αυτ  για πρτη φορ δινε τη δυναττητα στις ηγεσες των πλον ισχυρν οικονομιν να βρεθον απ κοινο με τον νο Αμερικαν ηγτη και να ανταλλξουν ιδες και πολιτικς για τα προβλματα που απασχολον τον πλαντη και την διεθν κοιντητα. Το σχημο εναι τι η Αμερικανικ ηγεσα, διαφνησε, ως επ το πλεστων, με τους υπολοπους και μλιστα τνισε τι η χρα του αναθεωρε τη στση της σε σχση με το πρωτκολλο των Παρισων, σμφωνα με το οποο λες οι βιομηχανικς χρες οφελουν να λβουν μτρα για τον περιορισμ μλυνσης του φυσικο περιβλλοντος, εξ αιτας της οποας δημιουργεται το φαινμενο του θερμοκηπου και ανρχεται η θρμανση στο πλαντη. Με την Αμερικανικ διοκηση διαφνησε το σνολο  των συμμετεχντων και πως ταν αναμενμενο και ο πρωθυπουργς του Καναδ. Οι ηγτες του οργανισμο υπγραψαν κοιν ανακοινωθν υποσχμενοι να καταπολεμσουν τη διεθν τρομοκρατα και τον βαιο εξτρεμισμ κθε μορφς, εν υποσχθηκαν να οδηγσουν τους υπεθυνους της βας στη δικαιοσνη. Ο Καναδς πρωθυπουργς πρτεινε στους συνδρους να μη δεχτε καμα διοκηση καταβολ λτρων προς τους εξτρεμιστς. Οι ηγτες αποδχθηκαν την πρταση για την εφαρμογ της απλυτης οικονομικς εξσωσης ανδρν και γυναικν, καθς επσης και να καταργσουν λα τα εμπδια για την εφαρμογ της πλρους οικονομικς, πολιτικς και κοινωνικς συμμετοχς των γυναικν και κοριτσιν σε ολκληρη τη γη. Ο Καναδς ανλαβε την υποχρωση να προωθσει το πργραμμα ιστητας των δο φλων κατ την διρκεια του 2018, που θα εναι η χρονι που η χρα θα χει την προεδρα της ομδας. Ο καναδς πρωθυπουργς, εξ λλου, διαβεβαωση για τη αποφασιστικτητ του να λβει μτρα για την μεωση των αερων μλυνσης της ατμσφαιρας και την εφαρμογ της συμφωνας των Παρισων. Ο Καναδς πρωθυπουργς τνισε επσης την σπουδαιτητα της απλυτης εφαρμογς της διμερος συμφωνας μεταξ του Καναδ και της Ευρωπακς νωσης, η οποα, σμφωνα με τον διο, πρκειται να δημιουργσει πολλς θσεις εργασας και κυρως εργασες για τη μεσαα τξη με ευεργετικ αποτελσματα για λους τους πολτες. Το 2018, ο Καναδς θα χει την προεδρα της ομδας των G7. Με πρτυπο εκενο της Ιταλας ο Καναδς πρωθυπουργς αναμνεται να δσει μφαση στις προτεραιτητες της χρας στο εσωτερικ και εξωτερικ και στην πρθεσ του να δημιουργσει μια ισχυρ μση τξη, να προωθσει και να προβλει την πολιτικ του προσπθεια για την ιστητα των δο φλων, να καταβλει κθε δυνατ προσπθεια για την καταπολμηση των αιτων που συμβλλουν στην αλλαγ του κλματος., και να προωθσει και προβλει πολιτικς σεβασμο της πολυπολιτισμικτητας και αποδοχς λων. Σμφωνα με την Υπουργ Εξωτερικν του Καναδ Chrystia Freeland, η χρα οφελει να διαθσει εκατομμρια δολρια προκειμνου να εφοδισει τις νοπλες δυνμεις της με νο υλικ, παξ και δεν εναι δυνατν να πιστεουν στην προστασα που πιθανν θα μποροσαν να περιμνουν απ τις ΗΠΑ. Σμφωνα με την Υπουργ ο Καναδς δεν εναι απαρατητο να αποδεχθε την εφαρμογ παρμοιας πολιτικς με την Ουσιγκτον του Πρτα ο Καναδς, παρλο δε  που η χρα συνεχζει να διατηρε τις καλτερες δυνατς σχσεις με την γετονα δημοκρατα, η αλθεια εναι τι δεν εναι δυνατν να βασζεται στην στρατιωτικ προστασα των ΗΠΑ. Το εν θελσουμε να ζητσουμε καταφγιο κτω απ την ομπρλα προστασας των Ηνωμνων Πολιτειν, ττε εναι φυσικ να καταντσουμε να κρτος δορυφρος της Ουσιγκτον τνισε. Κτι παρμοιο μως δεν εξυπηρετε απλυτα τα εθνικ μας συμφροντα, πρσθεσε. Σμφωνα με την Υπουργ ο ομοσπονδιακς Καναδς συνεχζει να υποστηρζει τις πολιτικς του πολυπολιτισμο και τους καννες που στηρζουν  το διεθνς πολιτικ σστημα, την πολιτικ των ανθρπινων δικαιωμτων, την ιστητα μεταξ ανδρν και γυναικν, την προσπθεια προστασας του φυσικο περιβλλοντος και την αλλαγ του περιβλλοντος και τλος στην διαμοραση των οικονομικν πλεονεκτημτων  σε λους τους πολτες σο γνεται ποιο πλατι, σε λες τις κοινωνικς τξεις.