The strong voice of a great community
2018

Η λστα των διεκδικσεων των Τσμηδων

του Κστα Ρπτη

Πισεις προκειμνου να συμπεριληφθε, επ αμοιβαας βσης, το "τσμικο ζτημα” στις συνομιλες Αθηνν-Τιρνων, ασκον εντς Αλβανας το κμμα PDIU και ο Σλλογος "Τσαμουρι” προειδοποιντας με τη διοργνωση εκδηλσεων διαμαρτυρας σε αντθετη περπτωση και προσπαθντας παρλληλα να παρεμβληθον με αρνητικ τρπο εφ' λης της λης των ελληνοαλβανικν σχσεων.

Σμφωνα με ανρτηση της ιστοσελδας Ora News, ο πρεδρος του PDIU, Σπετμ Ιντρζι απευθνει 16 ερωτματα προς τον Αλβαν υπουργ Εσωτερικν, τονζοντας τι, οι ηλικιωμνοι Τσμηδες δεν επιτρπεται να περνον ακμα απ τα σνορα με προορισμ την Ελλδα (καθσον στα διαβατρια τους αναφρουν αλβανικ τοπωνμια των τπων γννησς τους).

Επσης, το PDIU καταγγλλει τις πρσφατες δηλσεις των υπουργν Εξωτερικν και μυνας της Ελλδας σχετικ με την Βρειο πειρο.

Ειδικτερα οι ερωτσεις που οι Τσμηδες απηθυναν στο αλβανικ υπουργεο Εξωτερικν εναι οι εξς:

"- Τι συζητθηκε με την ελληνικ πλευρ για την επλυση του "τσμικου” και σε ποιο βαθμ εφαρμσθηκε το σχετικ ψφισμα της αλβανικς Βουλς, το οποο εναι υποχρεωτικ για το υπουργεο Εξωτερικν της Αλβανας;

- Τι συζητθηκε με την ελληνικ πλευρ, επ της αρχς της αμοιβαιτητας και του επανειλημμνου αιτματος του συλλγου "Τσαμουρι” για ανγερση νεκροταφεων "των Αλβανν της Τσαμουρις που δολοφονθηκαν απ τις συμμορες του Ζρβα”, τη στιγμ που η αλβανικ κυβρνηση εφαρμζει τη Συμφωνα για την ανγερση των ιστορικν νεκροταφεων των Ελλνων στρατιωτν που πεσαν στην Αλβανα, "που ρθαν ως κατακτητς”;

- Τι συζητθηκε με την ελληνικ πλευρ για την ρση της απαγρευσης στα ελληνικ σνορα των υπερηλκων που γεννθηκαν στην Τσαμουρι και σμερα εναι 75 – 85 ετν και που επιθυμον να δουν για μα ακμα φορ τα σπτια τους στο χρονικ διστημα που τους χει απομενει;

- Τι περιχει η αποκαλομενη συμφωνα για τα Ελληνικ Τοπωνμια, η οποα υποχρενει σμερα τους υπερλικες που γεννθηκαν στην τσαμουρι να αλλξουν το νομα τπου γννησς τους στα αλβανικ διαβατρια;

- Τι συζητθηκε με την ελληνικ πλευρ για τις περιουσες των Αλβανν στην Τσαμουρι;

- Τι συζητθηκε με την ελληνικ πλευρ για την ρση του εμπολμου και των πρξεων νομοθετικο περιεχομνου για την ρση των εμποδων, στε οι Αλβανο υπκοοι, ειδικ οι Τσμηδες, να χαρονται τις περιουσες τους; Γιατ η ελληνικ πλευρ σπεδει να δηλσει τι οι Τσμηδες δεν επωφελονται και γιατ;

- Τι συζητθηκε με την ελληνικ πλευρ για το επανειλημμνο ατημα του συλλγου "Τσαμουρι” και του κμματος PDIU για χοργηση του καθεσττος της αλβανικς εθνικς μειοντητας στην Ελλδα και το νοιγμα αλβανικν σχολεων για τους "Αλβανος οι οποοι ζουν στα δικ τους εδφη στην Τσαμουρι”, καθεστς το οποο εχαν το 1927 στην Ελλδα;

 

- Τι συζητθηκε με την ελληνικ πλευρ για το ατημα του συλλγου "Τσαμουρι” και του PDIU για νοιγμα αλβανικο προξενεου στην Τσαμουρι, επ αμοιβαας αρχς με το νοιγμα μερικν ελληνικν Προξενεων στο ντιο τμμα της Αλβανας;

- Τι συζητθηκε με την ελληνικ πλευρ για το ατημα του συλλγου "Τσαμουρι” για την αποκαθλωση των ανδριντων και προτομν του "εγκληματα Ναπολοντα Ζρβα” στην περιοχ Τσαμουρις;

- Τι συζητθηκε με την ελληνικ πλευρ στις μικτς επιτροπς για την αναθερηση των σχολικν εγχειριδων ιστορας, συζητθηκε η απαλλαγ των αλβανικν σχολικν εγχειριδων απ την ιστορα της Τσαμουρις και τον ρο "Τσαμουρι”;

- Τι σημανει για τα συμφροντα της εθνικς κυριαρχας και ακεραιτητας, τι η αποκαλομενη "Συμφωνα για τη Θλασσα” θα εναι καλτερη απ την προηγομενη;

- Τι χει συζητηθε με την ελληνικ πλευρ για τον προσδιορισμ των χερσαων συνρων και τη συμφωνα για τη διαχεριση των μεθορων περιοχν μεταξ Ελλδας και Αλβανας, διεθνς αναγνωρισμνα απ τη Συνθκη της Φλωρεντας, την οποα η Ελλδα δεν χει επικυρσει ακμα;

- Πιστεετε, κ. Υπουργ, τι στις συνθκες μη λειτουργας του Συνταγματικο Δικαστηρου, η σναψη της Συμφωνας για τις θαλσσιες ζνες θα στεροσε απ ενδιαφερμενες παρατξεις πως το κμμα των Τσμηδων, να προσφγουν και να προσβλλουν τη Συμφωνα στο Συνταγματικ Δικαστριο;

- Συζητσατε με την ελληνικ πλευρ, ζητσατε απ αυτν, η ελληνικ κυβρνηση να αναγνωρσει το Κσσοβο, ως υποχρωση της αλβανικς διπλωματας για λμπινγκ υπρ της αναγνρισης του κρτους του Κοσσβου;

- Γνωρζετε και τι κνει η αλβανικ κυβρνηση για το ατημα του συλλγου "Τσαμουρι” για τη χοργηση καθεσττος "ιστορικο νεκροταφεου” στο μνημειακ νεκροταφεο στην τοποθεσα Καλγερος, που αναπαονται σε μαζικ τφο 2.900 Αλβανο της Τσαμουρις που πθαναν να χιλιμετρο εντς του αλβανικο εδφους απ την πενα, τη δψα και τις ασθνειες.

- Πιστεετε κ. Υπουργ, τι η Αλβανα πρπει να υπογρψει συμφωνα στρατηγικς συνεργασας με την Ελλδα, χρα η οποα δεν αναγνωρζει το "Τσμικο” και το κρτος του Κοσσβου;".