The strong voice of a great community
2019

DW: Το μικρ οικονομικ θαμα της Τσεχας

Απ το capital.gr

Μπορε η Γερμανα να θεωρεται "οικονομικ ατμομηχαν" της Ευρπης, αλλ η στατιστικ δεχνει τι το χαμηλτερο ποσοστ ανεργας καταγρφεται στη γειτονικ Τσεχα. Ποι εναι το μυστικ της επιτυχας;

Εναι μια συνηθισμνη μρα στη Μλντα Μπολσλαβ, μα πολυσχναστη κωμπολη 50 χιλιμετρα βορειοανατολικ της Πργας, δρα της γνωστς αυτοκινητοβιομηχανας Σκντα. Απ νωρς το πρω χιλιδες νθρωποι κατακλζουν τους δρμους πηγανοντας στη δουλει τους. Η Σκντα, που απ το 1991 ανκει στον μιλο Φολκσβγκεν, εναι νας απ τους μεγαλτερους εργοδτες της χρας, με παραδοσιακ εξαγωγικ προσανατολισμ και πολτιμη συνεισφορ στο ΑΕΠ. Ο Μπνταν Βιναρ, μλος του διοικητικο συμβουλου της τσεχικς αυτοκινητοβιομηχανας και αρμδιος για το ανθρπινο δυναμικ, δηλνει στη DW τι τα τελευταα οκτ χρνια η Σκντα καταγρφει αξηση του εργατικο δυναμικο κατ 40%, φτνοντας τους 35.000 εργαζμενους (συμπεριλαμβανομνων πντως εκενων που χουν σμβαση εργασας ορισμνου χρνου).

"Στην πραγματικτητα η Τσεχα χει σμερα πλρη απασχληση", λει ο Βιναρ. "Δεν υπρχει λλος ρος για να περιγρψεις την κατσταση, καθς για πολλος μνες τρα, ο αριθμς των νων θσεων εργασας υπερβανει σταθερ τον αριθμ των ανργων", επισημανει. Σμφωνα μλιστα με τα επσημα στατιστικ στοιχεα, απ τον Ιανουριο του 2016 η Τσεχα χει τον χαμηλτερο δεκτη ανεργας σε ολκληρη την ΕΕ. Το φθινπωρο του 2018 η ανεργα εχε μειωθε στο 2,3%.

Πρωταθλτρια στην απασχληση

Ο Βιναρ υποστηρζει τι ο υψηλς δεκτης απασχλησης οφελεται στην ισχυρ βιομηχανικ υποδομ της χρας, αλλ και στην υψηλ κατρτιση του ανθρπινου δυναμικο. Παρμοια εκτμηση διατυπνει ο Χαβι Κολτο, στλεχος του ινστιτοτου οικονομικν ερευνν Focus Economics, υπενθυμζοντας την ισχυρ παρδοση της μεταποησης στη χρα. "Η ακμζουσα αυτοκινητοβιομηχανα εναι και η ατμομηχαν για την αγορ εργασα", επισημανει. Στη μεωση της ανεργας χουν συμβλει και οι ξνες επενδσεις, που λλωστε αξιοποιον το σχετικ χαμηλ κστος εργασας: το 2017 το ωρομσθιο στην Τσεχα δεν ξεπερνοσε τα 11,30 ευρ κατ μσο ρο.

Ωστσο το χαμηλ εργατικ κστος δεν αποτελε το κριο κνητρο για τους επενδυτς. λλωστε η Βουλγαρα, η Ουγγαρα και η Πολωνα χουν ακμη χαμηλτερους μισθος, εν απ την λλη πλευρ στην Τσεχα οι μισθο αυξθηκαν τα τελευταα χρνια. Κι μως, η μεταποηση παραμνει ο μεγαλτερος κλδος της τσεχικς οικονομας, συνεισφροντας στην οικονομα περισστερο απ σο σε οποιαδποτε λλη χρα της ΕΕ και διασφαλζοντας μα στις τρεις θσεις εργασας. Οι ειδικο εκτιμον πντως τι η ανοδικ τση δεν μπορε να διατηρηθε για πντα και τι τα παραδοσιακ πλεονεκτματα της τσεχικς βιομηχανας θα αρχσουν να φθνουν, καθς βρσκεται σε εξλιξη η τταρτη βιομηχανικ επανσταση που εντενει την αυτοματοποηση της παραγωγς. Σμφωνα μλιστα με πρσφατη κθεση του ΟΟΣΑ, η Τσεχα αντιμετωπζει τον μεγαλτερο και πιο ορατ κνδνο για απλεια θσεων εργασας λγω αυτοματοποησης, μαζ με τη γειτονικ Σλοβακα, η οποα επσης διαθτει ισχυρ βιομηχανικ υποδομ.

δηλο το μλλον της παραγωγς

Προφανς οτε η Σκντα θα σταματσει θα αγνοσει την επλαση της ρομποτικς και της τεχνητς νοημοσνης. Η τσεχικ αυτοκινητοβιομηχανα θα πρπει να προσαρμοστε στις νες προκλσεις και ο Μπνταν Βιναρ ισχυρζεται τι δη οι εργαζμενοι περνον απ επανεκπαδευση, στε να αντιμετωπσουν τις απαιτσεις του μλλοντος. λλωστε, υποστηρζει, "η επιχερηση χει παρδοση 90 ετν στη διαρκ κατρτιση του προσωπικο σε ιδικτητο εκπαιδευτικ κντρο, διαθτει δικ της πανεπιστμιο και επιπλον συνεργζεται με ξνα εκπαιδευτικ ιδρματα".

Μερικο αναλυτς εμφανζονται απαισιδοξοι και εκτιμον τι το εκπαιδευτικ σστημα της Τσεχας δεν μπορε να ανταποκριθε στις προκλσεις των καιρν. λλοι, ωστσο, πιστεουν τι η Τσεχα διαθτει εναλλακτικς λσεις. πως υποστηρζει ο Ντνιελ Μνιχ, συνεργτης του ιδρματος ερευνν CERGE, "ο υποανπτυκτος ακμη τομας των υπηρεσιν θα μποροσε να απορροφσει κποιους απ αυτος που θα χσουν τη δουλει τους στη βιομηχανα. Και μπορε να ενχει κινδνους ο επμονος προσανατολισμς στην αυτοκινητοβιομηχανα, αλλ απ την λλη πλευρ προσφρει στην Τσεχα προνομιακς δυναττητες μετβασης σε νες τεχνολογες, τις οποες δσκολα θα διθεταν χρες χωρς ισχυρ βιομηχανικ παρδοση".

Χρντυ Γκρουπνερ

Επιμλεια: Γιννης Παπαδημητρου

Πηγ: Deutsche Welle