The strong voice of a great community
2019

Η γκριση για την απδοση του Trudeau εναι στα δια εππεδα πως ταν για το Harper το 2014, δεχνει η ρευνα

Απδοση Ι. Σ. Σαραδρης

Μια να ρευνα δεχνει τι οι καναδο νιθουν το διο θετικ σχετικ με την τρχουσα επδοση του πρωθυπουργο Justin Trudeau στο αξωμα, πως αισθνονταν για τον Stephen Harper στο τελευταο τος της κυβρνησης του πλειοψηφας.
Σμφωνα με ρευνα που διεξγαγε απ κοινο η Nanos Research και το Ινστιτοτο ρευνας για τη Δημσια Πολιτικ, το 35% των ερωτηθντων αξιολγησαν την απδοση της σημερινς ομοσπονδιακς κυβρνησης ως "πολ καλ" "κπως καλ".
Πσω το 2014, να χρνο πριν χσει τις ομοσπονδιακς εκλογς, ο κ. Harper κρδισε παρμοια υποστριξη, με το 37% να λει τι η απδοσ του ταν "πολ καλ" "κπως καλ".
Ο ερευνητς κ. Νανς δλωσε τι οι καναδο τι θα μποροσε να το βρουν περεργο  τι οι αριθμο του κ. Trudeau εναι πολ μοιοι με του κ. Harper.
"Οι καναδο τενουν να εναι σκληρο απ την ποψη των αξιολογσεν τους και εναι εξσου σκληρο με αυτν την κυβρνηση πως και με προηγομενες κυβερνσεις", δλωσε ο κ. Ννος σε συνντευξ του την Πμπτη.
"Νομζω τι αν εστε φιλελεθερος, πιθαντατα να πιζετε το στθος σας για να σκεφτετε τι οι Καναδο σας δνουν μια βαθμολογα τσο καλ σο ο Stephen Harper στο τταρτο τος της θητεας του πλειοψηφας ταν πρκειται για συνολικ απδοση», επε.
"Νομζω τι οι Φιλελεθεροι χουν βρεθε στη σκληρ πραγματικτητα της διακυβρνησης. Στην αρχ μιας εντολς υπρχουν ελπδες και λοι σχεδιζουν στην κυβρνηση , τι θλουν να κνει η κυβρνηση. Και ττε η πραγματικτητα σρνεται μσα, απ την ποψη της διακυβρνησης, και αυτ περιλαμβνει το να χεις ενργειες που εναι δημοφιλες και ενργειες που μπορε να μην εναι τσο δημοφιλες. "
Ο Greg MacEachern, φιλελεθερος στρατηγικς και αντερος αντιπρεδρος της Proof Strategies, δλωσε τι εναι δσκολο να συγκρνουμε το τελευταο τος του κ. Χρπερ σε κυβρνηση πλειοψηφας με την απδοση του κ. Trudeau το 2018, διτι και τα δο μρη εχαν διαφορετικς προκλσεις.
Ο κ. MacEachern δλωσε τι μια μεγλη πρκληση για την κυβρνηση Trudeau εναι τι οι Φιλελεθεροι πγαν απ την τρτη θση στο κυβερνν κμμα και χρειστηκε να βγλουν σντομα να γραφεο και ναν προπολογισμ μαζ, αλλ και να διαχειριστον τις προσδοκες.
 «ταν πηγανεις απ το πσω μρος του πακτου στην κορυφ, αυτ η κνηση στην πραγματικτητα δημιουργε μερικς ωραες θετικς ιστορες και χτζει πολλ καλ θληση. Η διατρηση αυτς της καλς θλησης σε μια χρα πως ο Καναδς κατ τη διρκεια μιας εντολς εναι δσκολη ", ανφερε.
Το υβριδικ τηλφωνο και η τυχαα επιγραμμικ ρευνα σε 1.000 τομα διεξχθησαν μεταξ 30 Νοεμβρου και 5 Δεκεμβρου και θεωρονται ακριβ εντς 3,1 ποσοστιαων μονδων, 19 φορς απ 20.
Η ρευνα που παρακολουθε τις προδιαθσεις του Καναδ δεχνει επσης τι το 2018, σχεδν οι μισο απ τους ερωτηθντες λεγαν τι η χρα κινεται προς τη σωστ κατεθυνση. Ο αριθμς αυτς μειθηκε σταθερ απ ττε που ανλαβε καθκοντα ο κ. Trudeau - απ το 63% ταν εκλχτηκε για πρτη φορ το 2015 στο 47% το 2018.
Ο κ. Ννος δλωσε τι εναι χαρακτηριστικ τι οι Καναδο εναι πιο πιθαν να πιστεουν τι η χρα κινεται προς τη σωστ κατεθυνση στην αρχ της εντολς της κυβρνησης λγοντας τι «οι νθρωποι γνονται πιο γκρινιροι» σο περισστερο χρνο να κμμα ξοδεει στο αξωμα και αυτ εναι συμβανει τρα με τους Φιλελεθερους.
Ο Tim Powers, συντηρητικς στρατηγικς αναλυτς και αντιπρεδρος της Summa Strategies, δλωσε τι οι περισστεροι καναδο πιθανν να λνε τι ο Καναδς εξακολουθε να κατευθνεται προς τη σωστ κατεθυνση, παρ το γεγονς τι κποιοι ρχονται αντιμτωποι με την απδοση του κ. Trudeau, διτι συγκρνουν τον Καναδ με λλες χρες γρω απ κσμο, πως οι Ηνωμνες Πολιτεες και το Ηνωμνο Βασλειο.
Πνω απ λα, ο κ. Powers δλωσε τι πριν απ να χρνο ο κ. Trudeau φνηκε να χει το κλειδ για να κερδσει τις εκλογς του 2019 και εν μπορε να εναι ακμα το αγαπημνο πρσωπο, οι πληροφορες δεχνουν τι «δεν πρκειται να εναι να cakewalk».