The strong voice of a great community
2019

Ορισμνοι απ τους μετανστες χωρς πιστοποιητικ  απ τις ΗΠΑ χουν εγκριθε για προσωρινς θεωρσεις βζας απ τον Καναδ

Η Elidee Sanchez λει τι οι εφιλτες της για το τρομερ ταξδι της που διασχζει τα σνορα του Μεξικο με τις ΗΠΑ. φυγαν τελικ την ημρα που φτασε - νμιμα - στον Καναδ.
Μετ απ 17 χρνια ζως στις Ηνωμνες Πολιτεες ως λαθρο μετανστρια χωρς χαρτι, ταν σε σχεδν σταθερ κατσταση γχους. Δεν εχε νομικ καθεστς σε μια χρα που χει αναπτξει μια λο και πιο εχθρικ ποψη για τους παρνομους  μετανστες
Αλλ τον περασμνο Αγουστο, η Σντσεζ πρασε απ τη Γφυρα του Μπλε Νερο που συνδει το Port Huron, Mich., Με την Sarnia, στο Ont. και της χορηγθηκε νμιμη εσοδος στον Καναδ, χρη στην επιτυχ υποβολ ατησης για καναδικ θερηση σπουδν παρ την τυπη κατστασ της.
"Αυτ εναι η πρτη φορ που εχα σφραγδα στο διαβατρι μου", αναφνησε στον αξιωματικ ασφαλεας των συνρων καθς τα δισχιζε.
ταν να ορσημο στη ζω της Σντσεζ καθς η δικηγρος μετανστευσης της, Vanessa Routley, της επε τι δεν θα συνβαινε αυτ πριν απ τρα χρνια.
Ως λαθραα μετανστρια που ζει παρνομα για τσα χρνια στις Ηνωμνες Πολιτεες, η ατησ της για προσωριν καναδικ θερηση θα μποροσε να εχε απορριφθε, δλωσε η Routley.
"Στο παρελθν, εν κποιος δεν κατφερνε να συμμορφωθε με τους κανονισμος σε λλη χρα, ο Καναδς δεν ταν πρθυμος να δσει μια ευκαιρα σε αυτος, να τους αποδεχθε και να τους ζητσει να ακολουθσουν τους καννες μας", δλωσε η Routley.
Αλλ τα τελευταα χρνια η καναδικ κυβρνηση αναθερησε συχα την προσγγισ της σε ορισμνες απ αυτς τις αιτσεις.
"Υπρξε μια φμη χαμηλο επιπδου που κυκλοφοροσε τι εναι δυνατν να φρει αυτος τους ανθρπους και με την δεια σπουδν και της προσφορς εργασας", δλωσε ηRoutley, γι 'αυτ προχρησε με την ατηση της Sanchez. Επε τι δεν θα εχε πρει την υπθεση στο παρελθν, δεδομνης της χαμηλς πιθαντητας επιτυχας.
"ξερα τι υπρχε μια πιθαντητα να απορριφθε η (Sanchez), αλλ φαινταν να υπρχει μια να προθυμα εκ μρους της Υπηρεσας Μετανστευσης, του Προσφυγικο και της Ιθαγνειας του Καναδ να προτιμηθε η μεταχεριση των ανθρπων που διαφορετικ θα καναν παρνομη εσοδο, αλλ προσπαθοσαν σαφς να συμμορφωθον με τους κανονισμος και να το κνουν μσω νομικν οδν. "
Η Routley εχε επιτυχα με ναν λλο πελτη, ο οποος ζοσε επσης στις ΗΠΑ χωρς γγραφα. Εχε τη δυναττητα να χρησιμοποισει το ανεπσημο ιστορικ εργασας του στις ΗΠΑ για να υποστηρξει την ατησ του για προσωριν θερηση εργασας στον Καναδ. Επε τι χει ακοσει για λλες παρμοιες υποθσεις απ το 2017 απ λλους δικηγρους.
Το Τμμα Μετανστευσης δλωσε τι δεν χει υπρξει επσημη αλλαγ στις απαιτσεις για προσωρινς καναδικς βζες και δεν θα σχολισει μεμονωμνες περιπτσεις, αναφροντας τους νμους περ προσωπικο απορρτου
Η υπηρεσα δλωσε τι κθε ατηση εξετζεται σχετικ με τα συγκεκριμνα δεδομνα που παρουσαζει ο αιτν. Εφσον αποδεικνουν τι ο αιτν δεν εναι μη αποδεκτς λγω ποινικο αδικματος, χει καλ υγεα, μπορε να υποστηρξει οικονομικ τον εαυτ του τον εαυτ της και χει λα τα απαιτομενα γγραφα και αυτς συμφωνε να εγκαταλεψει τη χρα ταν λξει η θερηση, μπορε να χορηγηθε στον αιτοντα πρσβαση στον Καναδ.
Με λλα λγια, τποτα δεν εμποδζει τη χοργηση προσωρινς θερησης στον μετανστη χωρς χαρτι, εφσον ικανοποιε λες τις λλες απαιτσεις του νμου περ μετανστευσης και προστασας των προσφγων.
Η Routley λει τι πιστεει τι ο Καναδς μπορε να προσπαθε να ανταμεψει εκενους που προσπαθον νμιμα να εισλθουν στον Καναδ, δεδομνης της αξησης της ρος των ακαννιστων συνοριακν διασυνοριακν που ρχονται στον Καναδ απ τις ΗΠΑ μσω μη επσημων σημεων ελγχου της εισδου. Αυτ οδγησε σε δο χρνια εκκρεμοντων αιτσεων για πρσφυγες και σε δημσιες και πολιτικς ανησυχες για το συνοριακ σστημα του Καναδ.
Θλει περισστερους μετανστες χωρς γγραφα να γνωρζουν τι αυτ θα μποροσε να εναι μια επιλογ γι 'αυτος, αλλ κατανοε τι θα μποροσαν να υπρχουν λγοι για τους οποους η κυβρνηση σως να μην κνει καμα αλλαγ με πολλς ανακοινσεις
"Με την πολιτικ ατμσφαιρα μεταξ της καναδικς κυβρνησης και της κυβρνησης των ΗΠΑ, δεν νομζω τι η ομοσπονδιακ κυβρνηση θλει να δσει την εντπωση τι απλνει το χαλ καλωσορσματος για τομα που ταν ουσιαστικ παρνομα εργαζμενοι στις ΗΠΑ", ανφερε. "Θα μποροσε επσης να εναι να κομμτι απ μια λογικ ελεγχμενη βνα σε αυτ ... θα μποροσε να ξεκινσει να αφνιασμα αγλης."
Στην ατησ της, ο Σντσεζ ταν ειλικρινς για την τυπη κατστασ της, εξηγντας τι εχε περσει στις ΗΠΑ απ το Μεξικ σε ηλικα 17 ετν, κνοντας το επικνδυνο ταξδι στο Rio Grande κτω απ ψευδ πεποθηση τι θα μποροσε τελικ να ομαλοποισει την παραμον της στις Ηνωμνες Πολιτεες.
Αλλ η διαβωση χωρς γγραφα στην Αμερικ ταν αντθετα μια δια βου δυσκολα.
"Ακριβς την απογοτευση και τους εφιλτες και την αδυναμα να μπορσω ακμη και να αποκτσω τακτικ δεια οδγησης - η δεια οδγησης μου ταν διαφορετικ χρμα και δεν μποροσα να αγορσω οτε αλκολ με αυτ γιατ επε με μεγλα γρμματα« Δεν ισχει ». . χω περσει το μισυ της ζως μου δεν εναι σε θση να προχωρσουμε. "
Γι 'αυτ, ταν της απονεμθηκε το νομικ καθεστς στον Καναδ αυτ το καλοκαρι για να παρακολουθσει να μεταπτυχιακ δπλωμα, της λλαξε τη ζω.
"ταν κτι σαν να νειρο. Δεν το αντιλφθηκα μχρι να ξυπνσω στο ξενοδοχεο μου την επμενη μρα στο Τορντο", επε.
"Δεν χα εφιλτες απ ττε που φτασα στον Καναδ, κτι που εναι εκπληκτικ."