The strong voice of a great community
2019

Περιμνετε υψηλτερα επιτκια το 2019; Μην στοιχηματζετε σε αυτ ακμα

Μετ απ πντε φορς αυξσεις απ το καλοκαρι του 2017, μερικο λνε τι η Τρπεζα του Καναδ θα μποροσε να κνει μια παση

Απ ττε που η Τρπεζα του Καναδ επιτχυνε το επιτκιο αναφορς το καλοκαρι του 2017, οι οικονομολγοι, οι υπεθυνοι για τη χραξη πολιτικς, οι κεντρικο τραπεζτες (και η πλρης αποκλυψη, ακμα και η δικ σας) προειδοποιον τους καναδος να περιμνουν περισστερες αυξσεις για να ρθουν καθς η εποχ των σχεδν τα ελεθερων χρημτων φνηκε να τελεινει.

κτοτε, η κεντρικ τρπεζα ακριβς σημεωσε πρσι πενταπλσιο ρυθμ αναφορς, στο σημεριν της εππεδο 1,75%, και μλις πριν απ λγες εβδομδες, οι οικονομολγοι εξακολουθοσαν να προβλπουν ως και τρεις ακμη αυξσεις ως τα τλη του 2019.
Αλλ η προοπτικ χει αλλξει τσο γργορα που τρα μια κνηση προς την αντθετη κατεθυνση γνεται μια πραγματικ δυναττητα - μια μεωση του ρυθμο.

 
Η διαπραγμτευση των επενδσεων που εναι γνωστς ως συμφωνες ανταλλαγς δεκτη διρκειας μιας ημρας υποδεικνει τι οι επενδυτς δεν εναι πλον σγουροι τι θα υπρξει αξηση ακμη ενς ποσοστο αυτ το τος – πρα απ τα πολλ, λει ο Ian Pollick, επικεφαλς της στρατηγικς της Βρειας Αμερικς για τα επιτκια με τη CIBC.

 "Προς το παρν, δεν υπρχει οτε μα χρωση για το 2019".
Απ τα μαθηματικ του Pollick, υπρχει μνο μια πιθαντητα 40% για κθε εδους αξηση των επιτοκων φτος, και κποιοι στην αγορ πιστεουν τι μια περικοπ βρσκεται στο τραπζι.
Δεν εναι δσκολο να καταλβεις γιατ. Εν η αγορ εργασας τσαλακνεται και ο πληθωρισμς παραμνει σταθερς στο εππεδο του 2% που θλει να δει η τρπεζα, κποια σκοτειν σννεφα χουν αρχσει να σχηματζονται στον ορζοντα.
Η τιμ του καναδικο πετρελαου που εναι γνωστ ως Δυτικο Καναδ, φτνει λγο κτω απ 15 δολρια το βαρλι αυτ το φθινπωρο, εππεδο που σμφωνα με κποιες εκτιμσεις κοστζει την οικονομα του Καναδ κατ 100 εκατομμρια δολρια την ημρα. Εν η κτακτη ανγκη κινεται στο να καλψει την παραγωγ απ την κυβρνηση της Αλμπρτα φανεται να βοθησε, δεν υπρχει αμφιβολα τι η ξαφνικ χαλρωση του αργο βλπτει τις πετρελαιοπηγς και κατ 'επκταση ολκληρη τη χρα.

Ο Stephen Brown της Capital Economics προβλπει τι η πτση της παγκσμιας τιμς του πετρελαου θα ταν αρκετ για να πρει τον νεμο απ τα οικονομικ ιστα του Καναδ, επιβραδνοντας την αξηση του ΑΕΠ σε μλις 1,5% φτος - αρκετ κτω απ την ανπτυξη των δο τοις εκατ της Τρπεζας του Καναδ την πρβλεψη μλις τον Οκτβριο, ταν θησε το επιτκιο της μχρι εκε που εναι τρα.
Εξηγντας την απφασ της την εποχ εκενη, η κεντρικ τρπεζα κατστησε σαφς τι, αντ να ακολουθε μια προκαθορισμνη πορεα, η λψη αποφσεων θα διπεται απ σκληρ στοιχεα για τον τρπο με τον οποο η οικονομα συναναστρφεται - πως π.χ., οι καταναλωτς δαπανον χρματα για τα αυτοκνητα και σπτια; Οι επιχειρσεις επενδουν; Και πς φανεται η παγκσμια εικνα για το ελεθερο εμπριο;
Σε λα τα μτωπα μχρι ττε, τα δεδομνα απ ττε ταν "αναμφισβτητα αρνητικ", πως το θτει ο Μπρουν.
Οι αριθμο του Δεκεμβρου δειξαν τι οι καταναλωτικς δαπνες αυξθηκαν μλις κατ 1,2% το τρτο τρμηνο, ο χειρτερος ρυθμς σε περισστερα απ τσσερα χρνια. Οι πωλσεις των καναδικν αυτοκιντων πεσαν πρυσι για πρτη φορ απ την οικονομικ κρση και η καναδικ νωση ακνητων περιουσιν αναμνει τι οι πωλσεις στην κατοικα θα πσουν στο χαμηλτερο εππεδ τους σχεδν σε μια δεκαετα φτος.
Για να μην αναφρουμε την κλιμκωση των παγκσμιων εμπορικν εντσεων που φανονται να χειροτερεουν μρα με την ημρα.
Προσθστε τα λα και η διαδρομ για μια μεωση του ποσοστο χει αρχσει να εμφανζεται, λει ο Μπρουν.

"Δεν θα εκπλαγομε αν η Τρπεζα του Καναδ εξακολουθε να υποστηρζει τι πρπει να αυξσει τα επιτκια", δλωσε. "μως, καθς γνεται σαφς τι η οικονομα παρουσιζει χειρτερη πρβλεψη απ τι η τρπεζα πρβλεψε, αναμνουμε απ την τρπεζα να μεισει αυτ τη γραμμ και τελικ να μεισει τα επιτκια στο τλος της χρονις".
Για να εμαστε δκαιοι, αυτ απχει πολ απ την καθολικ ποψη. Ο Arlene Kish, οικονομολγος της IHS Markit, συμφωνε τι η Τρπεζα του Καναδ δεν θα αισθνεται καμα υποχρωση να προχωρσει περισστερο αν τα δεδομνα δεν το δικαιολογον. Αλλ σημεινει τι τα σκοτειν σννεφα πνω απ τμματα της οικονομας του Καναδ αποκρπτουν τους μπλε ουρανος αλλο.
Εν η Alberta και η Saskatchewan σγουρα υποφρουν "ξω απ το ενεργειακ μπλαστρο, οι επιχειρηματικς επενδσεις εναι ισχυρς, ιδιατερα στον τομα της τεχνολογας", σημεινει. Και το ποσοστ ανεργας βυθστηκε σε χαμηλ 40 ετν το Νομβριο και παρμεινε εκε το Δεκμβριο, καθς ακμα περισστεροι προσχρησαν στο εργατικ δυναμικ.
Εν τα δεδομνα πιθαντατα δεν επαρκον για να δικαιολογσουν μια αξηση ταν η τρπεζα χει την συνντησ της την επμενη εβδομδα, η Kish εναι της ποψης τι τα υψηλτερα ποσοστ παραμνουν στον ορζοντα. "Αναμνουμε λιγτερες αυξσεις επιτοκων φτος απ , τι αναμενταν προηγουμνως [αλλ] δο 25 βσεις βσης θα εναι το πιο πιθαν σενριο αυτ το τος", δλωσε σε email αυτ την εβδομδα.
Οι ΗΠΑ εναι ακμη πιο πιθαν να μεισουν
Αυτ δεν εκενο ακριβς που προβλπουν τα προγνωστικ στα ντια των συνρων.
Ο Pollick της CIBC σημεινει τι οι επενδυτς τιμολογον την πιθαντητα περικοπς σε κθε συνεδραση της Fed φτος. "Εναι κλασικ συμπεριφορ στο τλος του κκλου", ανφερε σε συνντευξ του.
Η κατρρευση των τιμν του πετρελαου υποβθμισε τις προσδοκες του καθενς για τον πληθωρισμ, συμπεριλαμβανομνων των εμπρων ομολγων που θλουν μνο τις αυξσεις των επιτοκων εν προσπαθσουν να αποτρψουν τον πληθωρισμ απ το να τρει τις επιστροφς τους με την προδο του χρνου.
Οι κεντρικς τρπεζες δεν ανησυχον πολ για τις επιστροφς των επενδυτν και τενουν να καθορσουν τα ποσοστ τους ετε για να ελγξουν ετε για να θερμνουν την οικονομα ανλογα πως το κρνουν κατλληλο. Αλλ οι επενδυτς προσπαθον να κερδσουν χρματα προβλποντας τι σκφτονται τι θα κνει η κεντρικ τρπεζα και τρα στοιχηματζουν τι το επιτκιο της Ομοσπονδιακς Τρπεζας των ΗΠΑ θα εναι χαμηλτερο τον Μιο του 2020 απ , τι σμερα.

Αν ο πληθωρισμς εναι χαμηλτερος, οι επενδυτς πιστεουν τι τα επιτκια πρπει να ακολουθσουν το παρδειγμα του, γι 'αυτ και η διαπραγμτευση σε swap ανταλλαγς δεκτη αμερικανικν χρεογρφων (overnight index swaps) χει στοιχηματσει στην αγορ τι το αμερικανικ επιτκιο θα εναι χαμηλτερο το Μιο του 2020 απ , τι σμερα.
Η απδοση ενς διετος κρατικο ομολγου μειθηκε στο 2,38% αυτ την εβδομδα, μικρτερη απ την τρχουσα τιμ Fed. Αυτ σημανει τι οι επενδυτς πιστεουν τι η κεντρικ τρπεζα πρπει να μεισει τα επιτκια σε κποιο σημεο. Ιστορικ, κθε φορ που το επιτκιο των 2ετν κρατικν ομολγων μεινεται κτω απ το δεκτη αναφορς της Fed, η μεωση των επιτοκων τενει να ακολουθε γργορα, πως δεχνει το παρακτω διγραμμα.
Προσθστε τα λα, και η αγορ καθιστ σαφς τι αυτ που δεν ταν εδ και πολ καιρ αδιανητο γνεται σιγ-σιγ ελογο.

"χουμε μετακομσει απ δο πεζοπορες στον Καναδ σε οτε να," επε ο Pollick, "και απ δο πεζοπορες στις ΗΠΑ για περικοπς."

 

Απδοση Ι Σ Σαραδρης