The strong voice of a great community
2019

Ο Υπουργς Υποδομν «επικεντρνεται με μεγλη ακρβεια» στο πργραμμα των κατασκευαστικν  ργων για το 2019

Απδοση Ι. Σ. Σαραδρης

Ο πρωθυπουργς Justin Trudeau εχε δημιουργσει να επιτυχημνο σχδιο για τις εκλογς του 2015 που η βασικ του αρχ περιστρεφταν γρω απ μια βασικ υπσχεση: Τα βραχυπρθεσμα ελλεμματα θα ενισχσουν την οικονομα μσω μιας τερστιας αξησης των δαπανν για τις υποδομς.
Με λιγτερο απ να χρνο πριν οι ψηφοφροι εκδσουν την κρση τους στις επμενες ομοσπονδιακς εκλογς, τα ελλεμματα χουν υλοποιηθε. μως η υπσχεση για επιστροφ στην ισορροπα μχρι το 2019 δεν χει. Το κατ πσον η φιλελεθερη κυβρνηση εκπλρωσε πλρως στο μτωπο της υποδομς  της υποσχσεις της παραμνει να ανοικτ ερτημα.
Τρα εναπκειται στον ομοσπονδιακ υπουργ υποδομς François-Philippe Champagne να πεσει τους καναδος τι τα μεγαλτερα απ τα υποσχμενα ελλεμματα συνεισφρουν τουλχιστον στους νους δρμους, τη διαμετακμιση και την προσιτ στγαση.
Σε μια συνντευξη σε Ημερσια εφημερδα του Τορντο, ο κ. Champagne δλωσε τι αναμνει να εναι απασχολημνος στις αρχς του 2019.
"χω επικεντρωμνη την προσοχ μου στην συνχιση και προθηση του ργου", επε, επισημανοντας τι το πρσθετο κνητρο για τη διασφλιση της απασχλησης στις εργασες κατασκευν εναι διαθσιμο σε μια εποχ που ορισμνες επαρχες, πως η Αλμπρτα, αντιμετωπζουν οικονομικς προκλσεις. "Θλουμε να διασφαλσουμε τι χουμε σχδια εν κινσει για να βεβαιωθομε τι εκενοι που χουν σχση με το επγγελμα θα δουλψουν αυτ το καλοκαρι, ταν ρθει η εποχ κατασκευς".
Σε μια φωτογραφα του 2015 φανεται ο κ. Trudeau να βρσκεται εμπρς απ ναν γεραν μαζ με  κατασκευαστς κατ τη διρκεια μιας στσης της εκστρατεας του 2015 στο Oakville, Ont.,.Εκε, ο κ. Trudeau περιγραψε το σχδι του να δαπανσει 125 δισεκατομμρια δολρια για την υποδομ σε διστημα 10 ετν. Στην κυβρνηση, η υπσχεση αυξθηκε σε περισστερα απ 180 δισεκατομμρια δολρια για 12 χρνια.
Η παρακολοθηση των δαπανν δεν εναι μια απλ υπθεση. Μια επιτροπ της Γερουσας εξδωσε μια κθεση τον Ιονιο του 2017, που διαπστωσε τι οι δαπνες εναι κατανεμημνες σε 32 τμματα και πσω απ το χρονοδιγραμμα. Ο διοικητς της Τρπεζας του Καναδ, Stephen Poloz, εχε μια παρμοια εκτμηση σε αυτν τον Οκτβριο.
"Η διαδικασα μσω της οποας τα χρματα κυκλοφορον στις αγορς ταν πιο αργ", επε, αφο δημοσευσε μια κθεση που αναφερταν στις ομοσπονδιακς δαπνες υποδομς ως "επμονα ασθενστερες απ τις αναμενμενες".
Μια κθεση του Αυγοστου απ τον κοινοβουλευτικ υπεθυνο αξιωματοχο του προπολογισμο εναι η πιο πρσφατη κθεση σχετικ με την ανπτυξη του προγρμματος. Δηλνει τι οι ομοσπονδιακς δαπνες υποδομς "συνεχζουν να καθυστερον" σε σχση με το αρχικ χρονοδιγραμμα που δηλθηκε στον προπολογισμ του 2016.
ταν ο πρωθυπουργς μετθεσε τον κ. Champagne απ το υπουργεο του εμπορου στο τμμα των υποδομν το περασμνο καλοκαρι, οι οδηγες του κ. Trudeau ταν σαφες.
"Η προσοχ σας σας πρπει να επικεντρωθε στην επιτυχ και γκαιρη παρδοση των επενδσεων που δημιουργον ανπτυξη", γρφει ο κ. Trudeau στον νο υπουργ υποδομν σε επιστολ της 28ης Αυγοστου.
Μα απ τις προκλσεις που αντιμετωπζει ο υπουργς εναι τι η Οτβα σπνια δρα μνη ταν πρκειται για υποδομς. Τα περισστερα μεγλα ργα περιλαμβνουν δαπνες απ επαρχιακς και δημοτικς αρχς. Οι εγκρσεις στο Οντριο, το Κεμπκ και το Νιου Μπρονσγουικ ταν ουσιαστικ σε αναμον για τμματα του προηγομενου τους λγω των εκλογικν προετοιμασιν και το κυριτερο και οι τρεις επαρχες εξλεξαν κυβερνσεις με νες προτεραιτητες.
Μπορε να μην εναι τοιμοι να ανταποκριθον στην ασθηση του επεγοντος του κ. Champagne.
Μια λλη πρκληση που αντιμετωπζει ο υπουργς στην προσπθει του να κνει τα ργα να υλοποιηθον εναι η Τρπεζα Υποδομν του Καναδ. Η να εταιρεα του Στμματος χει ναν προπολογισμ των 35 δισεκατομμυρων δολαρων για τη χρηματοδτηση ργων τα οποα εναι στο στδιο της Μεταποησης και περιλαμβνουν εισφορς απ μεγλους επενδυτς του ιδιωτικο τομα, πως συνταξιοδοτικ ταμεα.
Ωστσο, η τρπεζα χει ανακοινσει στριξη για να μνο ργο μχρι σμερα - το σστημα διαμετακμισης REM ελαφρο σιδηροδρμου μκους 67 χλμ. Του Μντρεαλ.
Ο Pierre Lavallée, ο πρεδρος της τρπεζας, δλωσε αυτ το φθινπωρο τι η εταιρεα συμμετχει ενεργ σε μια ανασκπηση 10 ργων και εξετζει δεκδες ακμη. χει επσης πει τι εναι δσκολο να εκτιμηθον τα χρονοδιαγρμματα για το πτε να ργο θα εναι τοιμο στε να δεχθε οικονομικ βοθεια απ το Δημσιο .
Καθς η τρπεζα ιδρθηκε απ την κυβρνηση για να πρει αποφσεις αποφεγοντας προσωπικς επαφς, ο κ. Champagne δλωσε τι βρσκεται σε τακτικ επαφ με αξιωματοχους της τρπεζας για να συζητσει τα σχδια και να τους ενημερσει σχετικ με πιθανος επενδυτς που χουν δεξει ενδιαφρον.
"Παρνω τις κλσεις", δλωσε ο κ. Champagne, ο οποος εκλχτηκε για πρτη φορ το 2015 μετ απ μια σταδιοδρομα που εργζεται διεθνς με εταιρεες μηχανικς. Το υπβαθρο του κ. Champagne στο ιδιωτικ τομα περιελβανε τη συνεργασα μεταξ των παγκσμιων επενδυτν που η Οτβα προσπαθε τρα να προσελκσει.
Ο συντηρητικς κριτς υποδομς Matt Jeneroux δλωσε τι ακοει απογοτευση απ τους δημοτικος ηγτες σε ολκληρη τη χρα με την προσγγιση της Οτβα.
"Δεν εναι μνο η τρπεζα [υποδομς]. Η υποδομ εν γνει χει αλιευθε σε αυτ τη μεγλη υπσχεση με πολ λγα αποτελσματα ", επε. "Σε τοπικ εππεδο, υπρχουν πολλο απογοητευμνοι δμαρχοι, εππτες ργου και σμβουλοι που θα θελαν να χτιστον τα ργα τους, αλλ δυστυχς εναι δεμνοι σε αυτ τη μαζικ γραφειοκρατικ καθυστρηση".
Ο κριτς της αντιπολτευσης αναμνει τι η κυβρνηση θα κνει συχντερες ανακοινσεις σε να τος εκλογν.
Η Vicki-May Hamm, πρεδρος της Ομοσπονδας Καναδικν Δμων, δλωσε τι οι Φιλελεθεροι χουν υποσχεθε την δσμευση τους στην διρκεια της εκστρατεας για το 2015 να καθιερσουν να μακροπρθεσμο πργραμμα για τις δαπνες υποδομς. Ωστσο, η FCM ζητ να μεταφρονται περισστερα χρματα τακτικ χωρς συνημμνες υποδεξεις, αντ να απαιτεται η υποβολ ατησης για κθε ργο, το οποο επε τι προκαλε καθυστερσεις, καθς οι πλεις περιμνουν τις ομοσπονδιακς και επαρχιακς εγκρσεις.
«Μπορ να καταλβω τι οι δμοι δεν μπορον να περιμνουν να προυν τα ργα τους με το ισχων σστημα, οπτε εμαστε πντα λγο ανυπμονοι», επε.
Οι Ομοσπονδιακο Φιλελεθεροι υποστηρζουν τι οι καθυστερσεις των αναφορν των δαπανν εναι πολ ανοιγμνες. Ο κ. Champagne λει τι οι ομοσπονδιακο καννες λογιστικς επιτρπουν να μεταφρονται τα χρματα μνο ταν ολοκληρωθε να ργο, πργμα που σημανει τι οι αναφορς δαπανν αναπφευκτα θα καθυστερον την πραγματικ οικονομικ δραστηριτητα που λαμβνει χρα.
Για να το αντιμετωπσει αυτ, ο κ. Champagne ενκρινε πιλοτικ ργα στην Αλμπρτα, τη Να Σκωτα και το Saskatchewan για να δοκιμσει "χρωση προδου" που θα μεταφρει τα ομοσπονδιακ χρματα σε τμματα, καθς η κατασκευ προοδεει.
Επε επσης τι το μγεθος των δυνητικν ργων που εξετζονται απ την τρπεζα υποδομν σημανει τι οι εγκρσεις δεν μπορον να επισπευσθον.
 «ταν εξετζετε μετασχηματιστικ ργα, συνθως εναι πολ περπλοκα», επε. «Νομζω τι οι Καναδο θα προσδοκοσαν απ εμς, τι αν πρκειται να επενδυθον χρματα των φορολογομενων, θα εχαμε κνει τις ορθς μελτες».
Πρα απ την τρπεζα, ο κ. Champagne δλωσε τι υπρχουν περισστερα απ 20 δισεκατομμρια δολρια απ τις ομοσπονδιακς υποδομς που δαπαννται στην οικονομα σε λα, απ τις μεγλες γφυρες ως τα μικρ ργα στις αγροτικς κοιντητες που στοχεουν στη βελτωση της πρσβασης στο διαδκτυο. "χουμε περπου 4.400 ργα που εναι σε εξλιξη  καθς μιλμε", επε. "Θα λεγα τι δεν υπρχει καναδς που μπορ να σκεφτ τι δεν επηρεζεται απ τα ργα μας. Τα ργα αυτ βρσκονται σε λες τις περιοχς του Καναδ. "