The strong voice of a great community
2019

Μια "κλεφτ" ματι στην κρση που ρχεται

Του Γ. Αγγλη

Πρσφατη μελτη της BIS/Τρπεζας Διεθνν Διακανονισμν ("A key currency view of global imbalances”, 20/12/2018) δνει τη δυναττητα να ερμηνευθε και να "μετρηθε” με πραγματικ νομισματικ στοιχεα το πς και γιατ οι αποφσεις των μεγλων κεντρικν τραπεζν, για αντιστροφ των πολιτικν νομισματικς χαλρωσης, εναι τσο ισχυρς στε να προκαλον αλλεπληλα σοκ και να ανατρπουν τις ισορροπες στις διεθνες αγορς.

Η μελτη "φωτογραφζει” τη σχετικ ισχ του δολαρου, υποστηρζοντας τι αυτ (ακμα και την περοδο προσγγισης της κρσης του 2008-9), χει να κνει με το γεγονς τι το δολριο ξεπερν κατ πολ τα γεωγραφικ ρια της χρας που εναι υπεθυνη για την κδοσ του.

Σμφωνα με τα στοιχεα της μελτης, το δολριο κυριαρχε στις διεθνες συναλλαγς σε να ποσοστ που λγο-πολ κινεται στο 50% περπου των διεθνν συναλλαγν και οι οποες χουν να κνουν με μια ζνη που θα μποροσε να ονομασθε "ζνη του δολαρου”.

Το μοναδικ νμισμα με ανλογης σημασας χαρακτηριστικ, παρ τη μικρ του ηλικα (κλεισε 20 χρνια κυκλοφορας), εναι το ευρ, το οποο μως κυριαρχε σε μια ζνη συναλλαγν λγο μικρτερη του 50% εκενης του δολαρου και με βασικ γεωγραφικ ορζοντα την Ενωμνη Ευρπη και τις ζνες νομισματικς επιρρος της.

Το νομισματικ ισοζγιο μεταξ της γεωγραφικς περιοχς "κδοσης” του νομσματος και της ευρτερης ζνης κυριαρχας του αποτελε ναν εξαιρετικ κρσιμο και καθοριστικ παργοντα αναταραχν σε διεθν κλμακα.

Η μελτη επισημανει τι τελευταα παρατηρεται μια σημαντικ μεταβολ -αλλ χι τσο ευρεα στε να αλλξει τα βασικ χαρακτηριστικ- καθς ορισμνες οικονομες της Ασας αρχζουν να υποκαθιστον το δολριο με το κινεζικ νμισμα στις ολονα αυξανμενες συναλλαγς τους με την Κνα.

Η μεταβολ αυτ, αν και δεν χει αλλξει, οτε φανεται μεσα δυνατ να αλλξει τις νομισματικς ισορροπες, εντοτοις επηρεζει τον συσχετισμ μεταξ δολαρου και ευρ, καθς μεινεται η παρουσα του δολαρου, αλλ χι εκενη του ευρ.

Σε κθε περπτωση η νομισματικ "συρρκνωση”, ειδικ του δολαρου και κατ δετερο λγο του ευρ, λγω της απσυρσης των πολιτικν νομισματικς χαλρωσης στις ευρτερες αυτς περιοχς απ τις κεντρικς τρπεζες, λειτουργε σαν μια "κεφαλαιακ μπωτη” προκαλντας ισχυρ προβλματα τσο στη νομισματικ κυκλοφορα σο και στις αγορς συναλλγματος, ομολγων, αλλ και τις χρηματιστηριακς αγορς.

Σε ορισμνες περιπτσεις, η κεφαλαιακ μπωτη χει δημιουργσει "μαρες τρπες” στις οποες χουν απορροφηθε ολκληρες οικονομες, ειδικ αυτς που υποφρουν απ εκτεταμνα ελλεμματα στο ισοζγιο τρεχουσν συναλλαγν. Ττοιες περιπτσεις εναι η Αργεντιν, η Ν. Αφρικ, η Τουρκα, το Πακιστν κ.λ.π., οικονομες που διαμορφνουν το τοπο μσα στο οποο θα βρεθον λες οι αδναμες απ πλευρς ισοζυγου τρεχουσν συναλλαγν χρες στο μεσο μλλον.

Οι ιδιαιτερτητες της ζνης του ευρ, στην οποα η δημοσιονομικ πολιτικ παραμνει σε μεγλο βαθμ "εθνικ”, καθς και η ανολοκλρωτη τραπεζικ ενοποηση, εναι πολ πιθαν να προκαλσουν διαφορετικς αντιδρσεις, απ εκενες που χουν προκληθε λγω της διακοπς των πολιτικν ποσοτικς χαλρωσης στη ζνη του δολαρου.

Στις ΗΠΑ χει δη προχωρσει η νομισματικ σσφιξη, χι μνο με τη διακοπ του QΕ και την αξηση των επιτοκων, αλλ και με την μεση απσυρση κεφαλαων (50 δισ. δολ. μηνιαως) απ την αποεπνδυση των ττλων που εχαν αγορασθε απ τη Fed.

Στην Ευρπη μλις τρα διακπηκε το QE και δεν χει αρχσει καν η αξηση επιτοκων, πολ περισστερο δε η αποεπνδυση των 2,6 τρισ. ευρ των προγραμμτων ποσοτικς χαλρωσης.

Τι πρκειται να συμβε ταν αυτ αρχσει να γνεται; Ποιες θα εναι οι αντιδρσεις των αγορν στη συγχρονισμνη απ τις δο μεγαλτερες κεντρικς τρπεζες Fed και ECB απσυρση κεφαλαων των προγραμμτων ποσοτικς χαλρωσης;

Θα συνεχσουν στη "γραμμ” αυτ οι κεντρικς τρπεζες, αν οι αγορς αρχσουν -πως χει δεξει το τελευταο τρμηνο του 2018- να αντιδρον βαια πολλαπλασιζοντας τις "μαρες τρπες” που καναν την εμφνισ τους το 2018; Αυτ εναι ερωτματα στα οποα οι κεντρικο τραπεζτες, ειδικ οι κ.κ. Πουελ και Ντργκι, θα πρπει να δσουν το 2019 κποιες ενδεξεις για το πς και τι σκφτονται να απαντσουν...