The strong voice of a great community
Φεβρ 2019

Η Υπουργς Υγεας του Οντριο μεινει το βρος στο εμπιστευτικ σχδιο του νομοσχεδου που θα δημιουργοσε «super agency» και θα επτρεπε περισστερες ιδιωτικοποισεις

Η υπουργς Υγεας του Οντριο Christine Elliott κατηγορε την αρχηγ του NDP Andrea Horwath για την δημιουργα εντυπσεων μετ τη διαρρο ενς εμπιστευτικο σχεδου νομοσχεδου που θα μποροσε να δημιουργσει να «super agency» για να φρει «αποτελεσματικτητα» στο σστημα και θα εξουσιοδοτοσε την κυβρνηση Ford να ιδιωτικοποισει περισστερες Υπηρεσες.
"Πρκειται για να πολ πριμο σχδιο νομοθεσας", δλωσε η Elliott την Πμπτη. "Δεν χει οριστικοποιηθε."
Το νο «super agency» για την επβλεψη της υγειονομικς περθαλψης για πρτη φορ αποκαλφθηκε απ την εφημερδα Star στις 17 Ιανουαρου, με τις πηγς διατενονται τι σκοπς εναι να βελτιωθον οι υπηρεσες για τους ασθενες με τον εξορθολογισμ και την ενσωμτωση του τερστιου συστματος και να τεθον οργανισμο πως η Cancer Care Ontario κτω απ το διο κντρο ελγχου.
"Αν υπρχε η παραμικρ αμφιβολα τι αυτ η κυβρνηση χει δεσμευτε να επιφρει μαζικ ιδιωτικοποηση στην υγειονομικ περθαλψη, η αμφιβολα εξαφανζεται με αυτ το νομοσχδιο," δλωσε η ηγτης του NDP Andrea Horwath αφο το προσωπικ της δημοσευσε να σχδιο αντιγρφου του νμου για την αποτελεσματικτητα του συστματος υγεας το 2019 που το παρλαβε την Τετρτη το απγευμα.
Η Elliott αναγνρισε τι το σστημα υγεας χρειζεται μετασχηματιστικ αλλαγ και επε τι το status quo εναι απαρδεκτο, δεχνοντας τους 32.000 κατοκους του Οντριο  σε λστες αναμονς για κρεβτια μακροχρνιας φροντδας και τους περισστερους απ 1.000 ασθενες που αντιμετωπζονται καθημεριν στους διαδρμους λγω υπερπληθυσμο του νοσοκομεου .
«Θα χουμε πολλ να πομε σχετικ με τη μετασχηματιστικ μας στρατηγικ σε εθετο χρνο», δλωσε στους δημοσιογρφους λγοντας τι «το σστημα υγεας κατασκευστηκε για τη γραφειοκρατα, χι για τους ασθενες».
Η Elliott δεν αποκλυψε κατ πσο το σχδιο θα οδηγσει σε πιο ιδιωτικοποιημνη παρδοση υπηρεσιν υγειονομικς περθαλψης, αλλ δλωσε τι "αυτ που οι νθρωποι λαμβνουν τρα εναι μσω του OHIP και αυτ θα συνεχιστε".
Το νομοσχδιο χαρακτηρζεται ως "εμπιστευτικ" και περιχει σημεισεις απ το προσωπικ που εμπλκεται στη σνταξ του. Δεν υπρχει συγκεκριμνη ημερομηνα στο γγραφο.
Η Horwath επε τι η νομοθεσα κνει μια «ψευδασθηση» των διαβουλεσεων του φορα της φροντδας υγεας του Ford, Dr. Rueben Devlin με τους ασθενες και τον τομα της υγειονομικς περθαλψης. Αυτς οι διαβουλεσεις χουν στχο να παρσχουν συστσεις αυτν την νοιξη  για τη βελτωση του συστματος και την εξλειψη της "φροντδας του διαδρμου".
Η πρτη κθεση του Devlin κυκλοφρησε την Πμπτη με τον ορθοπεδικ χειρουργ και τον συνταξιοχο πρεδρο του νοσοκομεου του Humber River σημεινοντας τι το περπλοκο σστημα υγειονομικς περθαλψης εναι «δσκολο» για τους ασθενες να ενημερωθον και να επισημνουν την ανγκη ομαλτητας των οδν θεραπεας.
"Εν η κυβρνηση της Ford προσποιεται δημσια τι χει διαβουλεσεις για την υγειονομικ περθαλψη, χει δη καταρτιστε νομοθεσα για την ιδιωτικοποηση του συστματος υγειονομικς περθαλψης", ανφερε η Horwath.
Ο Δρ Danyaal Raza, οικογενειακς γιατρς του Τορντο και πρεδρος των Καναδν γιατρν για το Medicare, δλωσε τι το νομοσχδιο τον κνει να αναρωτηθε πσο σοβαρ εναι η κυβρνηση για να ζητσει συμβουλς απ τον Devlin, πρην πρεδρο του Προοδευτικο Συντηρητικο Κμματος και μλος της ομδας εκστρατεας του Ford την περασμνη νοιξη.
"Φανεται τι το μυαλ της κυβρνησης χει δη πρει τις αποφσεις του."
Σμφωνα με το νομοσχδιο, το super agency θα χει την εξουσα να «ορζει» τους παρχους ολοκληρωμνης φροντδας που θα παρχουν τουλχιστον σε δο απ τα ακλουθα: νοσοκομειακ περθαλψη, πρωτοβθμια φροντδα, ψυχικ υγεα, εθισμο, φροντδα κατ 'οκον, μακροχρνια περθαλψη, και την παρηγορητικ φροντδα.
Η Horwath επε τι αυτ ανογει την πρτα σε ιδιωτικς εταιρεες, με τους φλους του Ford και τους ... εσωτερικος επενδυτς να αποκομζουν τα κρδη.
Επσης, σμφωνα με το νομοσχδιο, η Elliott θα χει την εξουσα να διαλσει το Cancer Care Ontario, το eHealth Ontario, το Συμβολιο Ποιτητας Υγεας του Οντριο, το Δκτυο Δωξης Ζως Trillium, οποιοδποτε τοπικ δκτυο ολοκλρωσης υγεας, το γραφεο mark0eting και πρσληψης του HealthForce Ontario και  οποιοδποτε" καθορισμνη οργανισμ. "
να γγραφο υπουργικο συμβουλου που λαβε το Star τον Ιανουριο πρτεινε τι ττοιες υπηρεσες θα αναμειγνονταν στο νο super agency.
σον αφορ τη χρηματοδτηση, το νομοσχδιο θα δινε στην Elliott την εξουσα να «εξετζει εν θα προσαρμσει τη χρηματοδτηση (του super agency) για να λβει υπψη να μρος της εξοικονμησης απ την αποτελεσματικτητα ... κατ την προηγομενη χρση και τι ο super agency προτενει τις δαπνες για τη φροντδα των ασθενν τις επμενες χρσεις ».
 “The ideal situation is you are discharged from hospital and driving home you get a call on your cellphone saying, ‘this is home care calling, what time would you like me to be there today.’ That’s what I want. I want things to be seamless.”
Αυτ θα μποροσε να σημανει "απερσκεπτες περικοπς", προειδοποησε η Horwath. Ο Ford υποσχθηκε κατ τη διρκεια των εκλογν να μην μεισει τις δαπνες της υγειονομικς περθαλψης, αλλ να βρει αποτελεσματικτητα καθς η κυβρνησ του περικπτει συνολικ 6 δισεκατομμρια δολρια δαπανν για την εξλειψη των ετσιων ελλειμμτων.
Η Elliott δλωσε στη συνντευξη τπου τι η κυβρνηση "χει δεσμευτε να δημιουργσει να σστημα υγεας που θα επικεντρνεται γρω απ τον ασθεν και θα ανακατευθνει τα χρματα στις υπηρεσες πρτης γραμμς ... δνοντας καλτερη αξα στα τα δολρια που εναι για την υγεα μας".
Μια πηγ δλωσε στη Σταρ μια επσημη ανακονωση σχετικ με το super agency, το οποο η νομοθεσα λει τι θα χει 15μελς διοικητικ συμβολιο, αναμνεται στα τλη Φεβρουαρου.
Η Φιλελεθερη MPP Mitzie Hunter δλωσε τι ρθε η ρα η κυβρνηση του Ford να «καταλξει καθαρ και να πει στους κατοκους του Οντριο ποια εναι η πραγματικ ατζντα».
Σε συνντευξ του στο Star, νωρτερα την Πμπτη, ο Devlin ρωτθηκε για την προοπτικ ενς super agency και επε τι υπρχουν "εμπδια στο σστημα σον αφορ τους οργανισμος", τα οποα χουν ελεγχθε απ την Elliott.
"ταν οι νθρωποι λνε τι δεν μποροσαν να πλοηγηθον καλ στο σστημα, εναι τι ταν αφνουν πσω να μρος του συστματος και πηγανουν στο λλο, εναι σαν να πρπει να πηδσουν πνω απ να εμπδιο."
Αναφρθηκε στο παρδειγμα ενς ασθενος που πρε εξιτριο απ το νοσοκομεο, χρειζονταν φροντδα στο σπτι και την πρε χωρς χρονικ περιθριο ενοχλσεις.
"Η ιδανικ κατσταση εναι ταν εξρχεστε απ το νοσοκομεο και οδηγετε στο σπτι σας και δχεστε να τηλεφνημα στο κινητ σας που λει:" αυτ εναι η φροντδα για το σπτι, τι ρα θα θλατε να εμαι εκε σμερα ". Αυτ θλω. Θλω τα πργματα να εναι απρσκοπτα. "

 

Απδοση Ι.Σ. Σ