The strong voice of a great community
Φεβρουριος 2017

Η ρα της Ευρπης…

Θεωρσαμε απαρατητο να αφιερσουμε , την παροσα κδοση, στη σοβαρτητα των γεγοντων εξ αιτας των ποταπν και απαρδεκτων προκλσεων της γκυρας σε βρος της Ελλδος. Εναι ββαιο τι η γκυρα του δικττορα Ερντογν, προτθεται να χρησιμοποισει οποιοδποτε τρπο προκειμνου να παρασρει την Ελλδα στο φρενοκομεο ενς σγχρονου πολμου. Αυτ το γνωρζαμε και το αναφραμε επανειλημμνα, κατ το πρσφατο παρελθν, στην αρθρογραφα μας. Ανεξρτητα δε απ την ανεθυνη πολιτικ φιλοσοφα την οποα για δεκαετες ολκληρες επδειξαν οι κυβερνσεις των Αθηνν, εναι πλον ββαιο τι η γκυρα εναι αποφασισμνη να εξαντλσει κθε δυναττητα πρκλησης προκειμνου να παρασρει την  Αθνα στα εξωφρενικ της σχδια. πως γρφαμε και κατ το παρελθν, η γκυρα πιστεει, αυτ τουλχιστον διδσκει στις σχολς πολμου της, τι να θερμ επεισδιο με την Ελλδα, θα εναι υπθεση δο τριν ημερν, μχρι να δοθε χρνος να παρμβει το Συμβολιο Ασφαλεας του ΟΗΕ. Στχος της εναι, επομνως, στο χρονικ αυτ διστημα να καταλβει σο δυνατν περισστερα εδφη απ την Ελληνικ επικρτεια, προκειμνου στις ειρηνευτικς συνομιλες που θα ακολουθσουν, να βρεθε η ιδα σε θση ισχος, ως ο νικητς των πολεμικν επιχειρσεων. Τα στρατηγικ σχδια της γκυρας, σμφωνα με τι μπορομε να γνωρζουμε, εναι η κατληψη των νησιν του Ανατολικο Αιγαου, ολκληρης της Κπρου, της Θρκης και της Ανατολικς Μακεδονας μχρι Θεσσαλονκης και της Θσου. Ελπζουμε τι τη φορ αυτ επιτλους θα αναλογιστε σοβαρ η κυβρνηση των Αθηνν τις ευθνες της και δεν θα θελσει να δσει στην λυσσομανοσα γκυρα την  αφορμ που ψχνει να βρει, σαν κλυψη των προθσεν της. Η καθημεριν παρβαση του εναριου χρου και της αιγιαλτιδας ζνης της Ελληνικς επικρτειας και η πρσφατη πρκλησ της να στελει τον αρχιστρτηγο των πολεμικν της δυνμεων στην περιοχ των Ιμων, δεν αφνει πλον καμα αμφιβολα για τις επιδιξεις και τα σχδια της γκυρας. Η γκυρα υπολογζει και προτθεται να θυσισει σε αυτ της την προσπθεια μχρι και διακσιες χιλιδες μλη των ενπλων της δυνμεων, προκειμνου να “επιλσει μια και καλ τις δκαιες απαιτσεις της”. Στον παραλογισμ της αυτν, χωρς αμφιβολα, ενθαρρνεται απ το γεγονς της οικονομικς κρσης που μαστζει την Ελλδα με την ελπδα και πστη της αδυναμας της τελευταας να αντιπαρατξει “σοβαρ μυνα”. Τλος, και ενψει των τελευταων εξελξεων, ας μας επιτραπε να υπενθυμσουμε τι το εσωτερικ της Τουρκας, εναι να πραγματικ ηφαστειο τοιμο να εκραγε, οποιαδποτε στιγμ. Αυτ εναι να γεγονς το οποο γνωρζει καλ το καθεστς Ερντογν, το οποο μως αδυνατε να αντιδρσει, λγω αδυναμας των μυστικν του υπηρεσιν πληροφοριοδτησης. Εναι δε ββαιο τι κθε μρα που περν φρνει ποιο κοντ στο τλος της παντοδυναμας του. Αυτο εναι και οι λγοι για τους οποους η Αθνα οφελει να επιδεξει τη μεγαλτερη δυνατ αυτοσυγκρτηση και να αποφγει να δσει στον μανιακ δικττορα την ευκαιρα που τσο πολ επιζητ. Μια ευκαιρα η οποα θα εναι για αυτν τσο σωτρια, παξ και θα τον θωρακσει με τον φανατισμ του εθνικισμο του Τουρκικο χλου. Σε τελευταα πντως ανλυση η  επλυση του Γρδιου αυτο Δεσμο θα πρπει να λθει απ τη  Ευρπη. Μια Ευρπη της οποας οι αντοχς πρκειται να δοκιμαστον για ακμη μια φορ, για το εν και κατ πσον πιστεει στην δικ της παρξη.

“Πατρδες"