The strong voice of a great community
2020

Παροικιακ και λλα…

Τρες νοι βοηθο επσκοποι στην λλην Ορθδοξοι εκκλησα του Καναδ, σμφωνα με ανακονωση της ιερς αρχιεπισκοπς, φανεται να φρνουν να νο κμα οξυγνου για ανπτυξη και προδο.

Μιλντας, εξ λλου, ο διος ο Αρχιεπσκοπος Σωτριος, ευχθηκε προδο “πνευματικ και υλικ” για το δρυμα το οποο πραγματικ φρει την υπογραφ του, δεδομνου τι στηρχθηκε και γιγντωσε με τη δικ τους δικος του κπους και πολ δουλει.

Το γεγονς ρχεται να μας διαβεβαισει τι πργματι η εκκλησα την οποα με τσες θυσες οικοδμησαν και στριξαν οι σκαπανες της ομογενειακς μας παροικας, χει αρχσει πλον να ανδρνεται σε να καθδρυμα το οποο εγγυται τα στρεα θεμλια της παροικας και την προδο των γενεν που ακολουθον.

Οφελουμε, επσης να ομολογσουμε το δσκολο ργο που αντιμετπισε ο Αρχιεπσκοπος Σωτριος, και μολοντι πολλς φορς διαφωνσαμε με τις πολιτικς που εφρμοζ, εν τοτοις το επτευγμ του οφελει να αναγνωρισθε. Εργσθηκε αδικοπα και ακοραστος πτυχε να δημιουργσει πραγματικος πργους προκοπς. Συγχαρητρια. Το σημεο, δυστυχς που πντοτε διαφωνσαμε ταν  ο τρπος της επιβολς της δεκαδικς φορολογας πνω στις διφορες ομογενειακς κοιντητες  του Καναδ, πολλς των οποων αντιμετπιζαν και αντιμετωπζουν σοβαρ οικονομικ προβλματα. Αυτς λοιπν εναι και ο λγος για τον οποο σμερα απευθυνμενοι στους τρες νους επισκπους, τους παροτρνουμε να σταθον κοντ στις κοιντητς μας και απ κοινο να εργασθον για το καλ των παροικιν μας στον Καναδ.

Δυστυχς, πρσφατα πληροφορηθκαμε τι ιερες της εκκλησας μας στο Καναδ, ζτησε να μη στλνονται ελληνφωνες εφημερδες στην εκκλησα του, κατπιν σχετικς απφασης του. Δεν γνωρζουμε εν η απφαση αυτ εναι του ιερα της ανωτρας του αρχς, πως μως και εν χει το θμα οφελουμε να εκφρσουμε την απλυτη διαφωνα μας. Οι εκκλησιαστικς μας κοιντητες στο Καναδ, αυτοκαλονται ως λλην-Ορθδοξες , και ως ττοιες φυσικ χουν υποχρωση να προωθον και την Ελληνικ γλσσα. Η απφαση λοιπν να μη δχονται τα Ελληνφωνα ντυπα πραγματικ προβληματζει σε σχση με τις παραδσεις και τη γλσσα. Ακμα, οφελει να γνωρζει ο εν λγω ιερας τι ο τπος στις ελεθερες δημοκρατες εναι ιερς και η υπηρεσες που προσφρει στους ηλικιωμνους ομογενες, εξ σου σοβαρς με τις δικς του. Θα ταν δυνατν λοιπν σε κποιον υπεθυνο της Αρχιεπισκοπς να μας εξηγσει που ακριβς γκειται το πρβλημα; Καθς επσης εν ενοχλε την σημεριν εκκλησα η χρση της Ελληνικς γλσσας.

Το λλην-Καναδικ Κογκρσο.

Με να ανακονωση το λλην-Καναδικ Κογκρσο μας γνωστοποιε την να απφαση του κυρου δικαστο  με την οποα καλεται ο οργανισμς να καταβλει τα δικαστικ ξοδα της προσφυγς του επαρχιακο Κογκρσου του Κεμπκ προς τη δικαιοσνη,  προκειμνου να ρυθμιστον διαφορς μεταξ των δο ομογενειακν οργανισμν.

Το ββαιο εναι τι ο δικαστς προσπθησε να βρει τη χρυσ τομ της λογικς προκειμνου να βοηθσει τους δο οργανισμος να τα βρουν μεταξ τους. κτοτε, ωστσο, ελχιστη προδος χει επιτευχθε καθς οι διαφωνοσες επαρχες συνχισαν να εναι αποκομμνες απ τις εργασες του σματος, οι δε υπεθυνοι των επαρχιακν οργανσεων, δεν φρντισαν να καταβλουν τα ποσ των συνδρομν τους, πως ακριβς προβλεψε ο  δικαστς. Πραν αυτο, μχρι σμερα τα δο αντπαλα μρη δεν φανεται να δεχνουν καμα πρθεση για συμβιβασμ.

Αλλ μως, οι δο οργανισμο, τσο το εθνικ, σο και τα επαρχιακ κογκρσα εναι σπουδαα και απαρατητα για την προδο των παροικιν μας δεδομνου τι εκπροσωπον τις οργανσεις και κοιντητες μας και κατ’ ακολουθαν αποτελον το κριο αντιπροσωπευτικ σμα το οποο εργζεται, ενεργε και φροντζει για τα δκαια της ομογνειας ναντι της διοκησης.

πως στο παρελθν, τσι και σμερα επαναλαμβνουμε την ανγκη της εξερεσης λσης μεταξ των διαφωνοντων μερν. Στην ουσα, πιστεουμε τι εναι απλυτη ανγκη να αποχωρσουν και απ τις δο πλευρς οι υπεθυνοι αυτς της διαφωνας, και να προκηρυχθον εκλογς και απ τους δο οργανισμος. Εναι απαρατητο, ωστσο, να καταβληθον τα ποσ που επιδκασε το δικαστριο και οι καθυστερημνες συνδρομς. Μνον τσι θα δημιουργηθον συνθκες ομαλτητας και θα δοθε η ευκαιρα σε μια να γενι ομογενν να αναλβει τα ηνα της ηγεσας των τσο σοβαρν αυτν οργανσεων.

δωμεν.

“Πατρδες”