The strong voice of a great community
2020

 

Της Σνταξης

“Κορνα ις: κοινωνα ρα μηδν.”.

Η επλασ του υπρξε βαιη και ξαφνικ. Κατλαβε του πντες εξ απνης. Κυβερνσεις που αντδρασαν σπασμωδικ και ιατροφαρμακευτικ συστματα δεκαετιν που ξαφνικ  αισθνθηκαν αδυναμα να εμποδσουν την επλαση του τρομερο ιο. Το αποτλεσμα υπρξε καταστρεπτικ κυρως για τις πλον αδναμες οικονομικ και υπανπτυκτες κοιντητες, εν τα πλον αδναμα και ευλωτα μλη της κοιντητας του ανθρπου πνω στη γη, πλρωσαν το στατο τμημα, με την δια τη ζω τους. Παρλληλα τα δισεκατομμρια των ανθρπων της γης, μταια προσπθησαν να αντιληφθον το τι πραγματικ συμβανει. Κρατικς ονττητες που αισθνθηκαν την ανγκη λψης μτρων παρμοιων με εκενα των πλον καταστρεπτικν πολμων. Οι δημσιες υπηρεσες που κλεισαν, οι επιχειρσεις και γενικ οι οικονομες των χωρν που υποχρεθηκαν να βλουν φρνο. Τα σχολεα και τα πανεπιστμια βαλαν λουκτο στις εισδους τους και ο πολς κσμος βρθηκε να αναρωτιται τι ακριβς συμβανει.
πως ταν επμενο τα περισστερα αγαθ εξαφανστηκαν απ τις αγορς και λλα πρτης ανγκης παρουσασαν ξαφνικ ανοδικ πορεα τιμν, φρνοντας τις οικογνειες με μικρ εισδημα στους ορζοντες της απγνωσης. Τα μεγλα θματα, ωστσο, της επιδημας, υπρξαν οι πλον αδναμες κοινωνικς τξεις. τομα τα οποα προσφρουν τις υπηρεσες τους  σε επιχειρσεις με το καττατο ημερομσθιο και εκενοι που εργζονται με σμβαση εργασας αορστου χρνου.
Τλος τα τομα με ειδικς ανγκες, οι συνταξιοχοι, οι γερονττεροι και οι ηλικιωμνοι ασθενες στα διφορα ειδικ κντρα φιλοξενας, σοι ββαια χουν το προνμιο να ζουν σε πλοσιες και κοινωνικ ανεπτυγμνες κοιντητες. Δυστυχς η μεγλη πλειοψηφα αυτο του ανθρπινου γκου, νοιωσε ντονες τις τρομερς επιπτσεις απ την επλαση του φοβερο ιο, πολλο των οποων περιλθαν στους ορζοντες της απελπισας. Στην πραγματικτητα, το μεγλο θμα αυτς της καταστροφικς περιπτειας, υπρξαν οι αδναμοι οικονομικ και η μεσαα τξη λων των κοινωνιν της γης, ανεξαρττως πολιτισμο, γλσσας και εθνικς συνεδησης.
Πραν δε των μεγλων απωλειν ζως, σε αυτς τις κοιντητες, οι επιπτσεις γνονται ακμα ποιο δυσοωνες, σε τομες που εφπτονται των καθημερινν τους αναγκν και κυρως την απκτηση των απαραιττων αγαθν για να κρατηθον στη ζω οι διοι και οι οικογνεις τους.
Περιργως, και σε τελεα αντθεση. Η τξη των κατεχντων, των κατχων του κεφαλαου, οι μεγλοι επιχειρηματες και οι τρπεζες, δεν φανεται να ενοχλθηκαν και πολ απ την παρουσα του κορνα ιο, δεδομνου τι, σμφωνα με τα στοιχεα που δθηκαν στη δημοσιτητα, οι πλοσιοι γιναν πλουσιτεροι με την ευκαιρα του κορνα ιο, ναντι των αδυντων οικονομικ τξεων, τα μλη των οποων περιλθαν σε απγνωση.
Μσα στα πλασια αυτς της πραγματικτητας οφελουμε να τονσουμε τι οι Καναδο οφελουμε να θεωρσουμε τους εαυτος μας ως τους πλον τυχερος, λγω του τι η κυβρνηση της χρας κινθηκε μσα στα πλασια του ανθρωπισμο μιας σγχρονης κοινωνας, βζοντας σαν αρχικ της μλημα τη βοθεια και συμπαρσταση των πολιτν.
Παρ’ λα αυτ, μως, εμαστε υποχρεωμνοι να μελετσουμε με ανοιχτ πνεμα τις επιπτσεις απ την πανδημα. Οι δρμοι των μεγαλουπλεων χουν γεμσει με τομα τα οποα επαιτον παρακαλντας για κποιο βοθημα, το οποο θα τους βοηθοσε να απολασουν να γεμα. Απ τους υπλοιπους, εκενους που εχαν την τχη να απολαμβνουν την εμπιστοσνη του τραπεζικο  οικονομικο συστματος της κοινωνας μας, με τη βοθεια του πιστωτικο συστματος, κατρθωσαν να ξεπερσουν τις μεγλες πισεις των ημερν, κνοντας χρση των πιστωτικν τους πλεονεκτημτων. Το αποτλεσμα, ωστσο, υπρξε οδυνηρ με την κατακρυφη αξηση των ποσν που υποχρεθηκαν να δανειστον. Πραν αυτο, τα διφορα πιστωτικ ιδρματα, τρπεζες και τραστ, χωρς καμα απολτως αιτα, αξησαν τα ποσοστ των επιτοκων που χρενουν στους κατχους πιστωτικν καρτν, κνοντας τσι σχεδν αδνατη την κθε πιθαντητα ο κτοχος να μπορε να ανταποκριθε σε αυτς του τις υποχρεσεις, κτω απ τις συνθκες καραντνας των αγορν, λγω του κορνα ιο.
Αυτ μως δημιουργε στην πραγματικτητα να απ τα σοβαρτερα προβλματα που αντιμετωπζουν σμερα τσο οι μικροεισοδηματες σο και οι μικροεπιχειρηματες. χοντες δε υπψη, το γεγονς τι η κεντρικ τρπεζα διατρησε στα δια εππεδα, πως και προηγουμνως, τα επιτκι δανεισμο, ελογα δημιουργεται ο προβληματισμς για την αιτα και τους λγους αυτν των αυξσεων

Εναι νας προβληματισμς τον οποο φρνουμε υπ’ ψη της νας υπουργο Οικονομικν του Καναδ και εμαστε ββαιοι τι θα επιληφθε των συνθηκν αυτν των αυξσεων.

“Πατρδες”