The strong voice of a great community
2020

 

Πς θα εργαζμαστε αριο; Τι δεχνει το Λονδνο;

Κωνσταντνος Χαροκπος

Στο Λονδνο ο πρωθυπουργς Μπορς Τζνσον, αγωνζεται να επιστρψει η ζω στην κανονικτητα, μετ απ το δυνατ ταρακονημα κατ τη διρκεια του πρτου κματος της πανδημας. Δεν χουμε τις εξειδικευμνες γνσεις που απαιτονται, για να κρνουμε αν ο τρπος που αντιμετωπστηκε η πανδημα στο μεγλο νησ, ταν ορθς λανθασμνος.

Αυτ εναι κτι που θα απαντηθε σε βθος χρνου, τσο απ την υγειονομικ, σο και απ την οικονομικ και κοινωνικ πλευρ του. Προς το παρν, παρ’ λο που αρχικ η κυβρνηση στο Ηνωμνο Βασλειο, προσπθησε να χειριστε την κρση, με να μοντλο που θεωρητικ δεν θα τραυμτιζε την οικονομα, η φεση που επακολοθησε χει ξεπερσει κθε ιστορικ ρεκρ. Η μεωση στο βρετανικ Ακαθριστο Εθνικ Προν υπερβη το 20%, κατ το διστημα Απριλου - Ιουνου 2020.

Ο Βρετανς πρωθυπουργς, προσπαθε να ενθαρρνει τσο τις επιχειρσεις, σο και τους εργαζμενους να επιστρψουν στους χρους εργασας, τσι στε να επιστρψει η κνηση στο κντρο του Λονδνου και τα κεν κτρια των γραφεων να ξαναποκτσουν ζω. Διτι σμερα ολκληρα κτιριακ συγκροτματα και εμπορικς γειτονις, μοιζουν με φαντσματα. Ως αποτλεσμα, αρκετς επιχειρσεις ειδικ στο χρο της εστασης και της λιανικς, χουν υποστε μεγλο κτπημα στο τζρο τους. Για παρδειγμα η Pret a Manger βαλε λουκτο σε 30 καταστματα, μεινοντας τις θσεις απασχλησης κατ 1.000, η δε WH Smith απλυσε 1.500 εργαζμενους.

Τα στοιχεα της μελτης της Morgan Stanley και της AlphaWise, δεχνουν τι χι μνο στο Λονδνο, αλλ σε ολκληρο το Ηνωμνο Βασλειο, τα ποσοστ της επιστροφς των εργαζομνων στα γραφεα εναι το χαμηλτερο, ανμεσα στις πντε μεγαλτερες ευρωπακς οικονομες. Μλις το 34% των Βρετανν υπλληλων γραφεου χει επιστρψει στα γραφεα του. Στη Γερμανα το ποσοστ εναι στο 70%, στην Ισπανα 72%, στην Ιταλα 76% και στην Γαλλα το ποσοστ των υπαλλλων γραφεου που χει επιστρψει στις θσεις εργασας του υπερβανει το 83%.

Στο σνολο των εργαζομνων, συμπεριλαμβανομνων και των εργαζμενων στη βιομηχανα, στις μεταφορς αλλ και στην Υγεα, το ποσοστ στο Ηνωμνο Βασλειο εναι αυξημνα. Σε αυτ ββαια συμβλει ο υψηλς αριθμς των εργαζομνων στο βρετανικ σστημα υγεας, το γνωστ National Health Service (NHS), το οποο εναι ο πμπτος μεγαλτερος εργοδτης σε ολκληρο τον κσμο, αφο απασχολε 1,7 εκατομμριο εργαζμενους. τσι το 52% του συνλου των Βρετανν εργαζομνων χει επιστρψει στις θσεις του, διτι η εργασα του δεν μπορε να εκτελεστε διαδικτυακ και εξ αποστσεως. Το αντστοιχο ποσοστ στην Ιταλα εναι 72%, στην Ισπανα 75%, στην Γερμανα 77% και στην Γαλλα το ποσοστ ανρχεται στο 82%.

To 70% των εργαζομνων στο Λονδνο, δεν χει επιστρψει στη θση εργασας του, σε σγκριση με το 48% στη Ρμη, το 49% στη Μαδρτη, το 40% στο Βερολνου και το 26% στο Παρσι. Πανευρωπακ, η τση του να εργζεται κποιος εξ αποστσεως, κερδζει διαρκς δαφος, με το 82% των εργαζμενων σε γραφεα, να δηλνει τι επιθυμε να εργζεται πλον μνο απ την κατοικα του. Τα στατιστικ αυτ, ταιριζουν και με τα αντστοιχα δεδομνα απ τη χρση των μσων μαζικς μεταφορς. Σμφωνα με το "Google COVID-19 Community Mobility Report", το μεταφορικ ργο στην Ισπανα χει υποχωρσει κατ -33%, στο Ηνωμνο Βασλειο κατ -27%, στην Ιταλα κατ -9%, στη Γερμανα κατ -7%, εν στη Γαλλα το μεταφορικ ργο των μσων μαζικς μεταφορς χει αυξηθε κατ +3%.

Σμφωνα με μια μεγλη ρευνα του BBC, ανμεσα στους πενντα μεγαλτερους εργοδτες στο Ηνωμνο Βασλειο, οι 24 δεν προτθενται να πισουν τους εργαζμενους να επιστρψουν στους χρους εργασας, οι 20 θα ξανανοξουν σταδιακ τα γραφεα τους, οι 3 χουν επαναφρει επαρκς προσωπικο στα κεντρικ γραφεα τους και οι 20 χουν ανοξει αναγκαστικ τα γραφεα τους για τους εργαζμενους, που αδυνατον για διφορους λγους να εργασθον απ τις κατοικες τους.

Στο Λονδνο υπρχει μια διχυτη ανησυχα για το μλλον των μεγλων κτιρων που στεγζουν γραφεα. Σμφωνα με κθεση της Barclays Bank, τα μεγλα γραφεα χουν περσει στην ιστορα. Επ λξει, η κθεση αναφρει τι "big offices were likely history".

Σε λλες εκθσεις, η Lloyds Banking αναφρει τι το 76% των εργαζομνων της εργζεται απ απσταση, η JP Morgan το Λονδνο αναφρει τι μλις το 20% των εργαζομνων της χει επιστρψει στα γραφεα, η NatWest (γνωστ μχρι πρτινος, ως Royal Bank of Scotland) θα λειτουργε μλις με το 23% των εργαζομνων στα κεντρικ γραφεα της και η HSBC σχεδιζει να μεισει την συνολικ επιφνεια των γραφεων της κατ 20%. Αντθετα, η Goldman Sachs χει ζητσει στην πλειοψηφα των στελεχν της να επιστρψουν στις θσεις εργασας τους, ακολουθντας την προτροπ του Βρετανο πρωθυπουργο και το παρδειγμα της Goldman Sachs στη Να Υρκη.

Ακμα και οι μεγαλτερες βρετανικς βιομηχανες, πως εναι η φαρμακευτικ AstraZeneca, η αεροναυπηγικ αμυντικ BAE, η British American Tobacco και λλες, λειτουργον με το 70% των εργαζομνων να απασχολεται απ απσταση.

Οι αλλαγς στον τρπο απασχλησης αποτελον μονδρομο. Εναι σγουρο τι θα επικρατσει η εξ αποστσεως εργασα. Οι επιπτσεις που θα επιφρει αυτ η αλλαγ στον χρο των εμπορικν ακιντων, αλλ και των κατοικιν και στον χρο μετακινσεων δεν μπορον ακμα να αποτιμηθον. Υπρχουν ενδεξεις, τι χει αρχσει να παρατηρεται υψηλ ζτηση για μεγαλτερες κατοικες, που να χουν και επιπλον χρους, ως χρους εξ αποστσεως εργασας. Επσης χει παρατηρηθε μια τση για μεωση των πωλσεων αυτοκιντων για καθημεριν χρση και μια τση για αξηση της ενοικασης αυτοκιντων για τα Σαββατοκριακα. Τα μηνματα ρχονται και στη χρα μας. Το μλλον δεν εναι τσο μακριν, σο νομζουμε.