The strong voice of a great community
2018

Το ΚΥΣΕΑ της αυταπτης

Του Ιωννη Σ. Θεοδωρτου*

Η πρσφατη σγκλιση του Κυβερνητικο Συμβουλου Εξωτερικν και Αμνης (ΚΥΣΕΑ) αποτλεσε αφορμ για μια σειρ αρνητικν διαπιστσεων σχετικς με τον τρπο που η παροσα ηγεσα της χρας αντιλαμβνεται το αδιξοδο στο οποο χουν περιλθει οι Ελληνικς νοπλες Δυνμεις, οι οποες αντιμετωπζουν να διαρκς επιδεινομενο ισοζγιο στρατιωτικς ισχος σε βρος τους.

Βζοντας στην κρη τα περ αναβαθμσεως των οπλικν συστημτων των C-27 (σ.σ. Ευτυχς διορθθηκε το αρχικ κεμενο, το οποο προκλεσε θυμηδα εντς και εκτς της χρας) η συνεδραση δεν δωσε καννα θετικ μνυμα αποτροπς ενδυναμσεως της στρατιωτικς ισχος, εξλιξη που πυροδτησε εσωστρεφες συνειρμος.

Δο εναι τα μεζονα ζητματα που παραμνουν λυτα σε να ΚΥΣΕΑ με αμιγς αεροναυτικ περιεχμενο υπ το κρτος της χρονικς πισεως και της αδηρτου ανγκης κατεπειγοσης ενισχσεως των αεροναυτικν επιχειρησιακν δυνατοττων της χρας.

Πρτον, αποκαλφθηκε τι δεν υπρχει προοπτικ εκμισθσεως δο φρεγατν τπου FREMM, καθς προσκροει επ λλων ζητημτων, τα οποα πτονται των επιχειρησιακν αναγκν του Γαλλικο Ναυτικο.

Επσης, δεν αποσαφηνσθηκε εν χει εξασφαλισθε η δεια αποκτσεως των βλημτων μακρο πλγματος MdCN εμβελεας 1.000 χιλιομτρων (σ.σ. Tι προβλπει το καθεστς MTCR), πως και αν η ζητομενη διαμρφωση προβλπει την ολοκλρωση των αντιαεροπορικν βλημτων Aster 30, εμβελεας 130 χιλιομτρων (μυνα περιοχς).

Η αποσιπηση βασικν παραμτρων της ποιας διαπραγματεσεως με σκοπ την ενσχυση του ΠΝ με γαλλικς ναυτικς μονδες, επιτρπει ακμη και σμερα την εκπνηση σεναρων. Ωστσο το ζτημα της εκμισθσεως περιλαμβνει και λλες πολ σοβαρς παραμτρους, πως την ασφλιση των πλοων (σ.σ. με πολ μεγλο κστος), την παρξη εγγυσεων σε περπτωση απωλεας αυτν, πως και της καθαυτο χρσεως ως πολεμικ πλο, δηλαδ εν μπορε να χρησιμοποιηθε κατ της τουρκικς απειλς.

Το δετερο και το πλον σημαντικ αφορ την αναβθμιση 84 μαχητικν F-16, υπρ της οποας φρεται τι υπρχουν και πολιτικς δεσμεσεις μεταξ ΗΠΑ και Ελλδος.

Η ελληνικ πλευρ προβαλλε ως επιχερημα κατ της λψεως θετικς αποφσεως την οικονομικ αδυναμα και την μη επαρκ κατανηση του ζητματος απ την αμερικανικ πλευρ. Ωστσο παρτι ακμη και σμερα (27/04) δεν χει αποσταλε ατημα προς τις ΗΠΑ για εξασφλιση παρατσεως, εν ψει της καταληκτικς ημερομηνας την προσεχ Δευτρα 30 Απριλου (μεσνυκτα), υπρχει μια μικρ πλην μως αρκετ περιορισμνη αισιοδοξα.

Μια λλη πολ ενδιαφρουσα παρμετρος αφορ την νταξη της χρας μας σε καθεστς κονδυλων FMF (Foreign Military Funding), που προβλπεται η χρηματοδτηση ψους 460 εκατομμυρων δολαρων απ το 2019. Συνεπς προκαλε ελογο προβληματισμ παρ την πολυεππεδη, πολμηνη διαπραγμτευση, η απουσα τελικς αποφσεως και η σοβαρ πιθαντητα παραπομπς του ζητματος στις ελληνικς καλνδες. Επσης σημεινεται τι η συμφωνα θα πρεπε να χει δη περσει απ την αρμδια κοινοβουλευτικ επιτροπ και να συζητηθε το τελικ σχδιο - πρταση πως χει διαμορφωθε, πριν καταλξει στο ΚΥΣΕΑ. Η μη λψη αποφσεως για το πλον σημαντικ πργραμμα των Ενπλων Δυνμεων εκτιμται τι στηρζεται σε λλο υπβαθρο ευθως ανλογο με την επικρατοσα κυραρχη κατευναστικ πολιτικ.

Βισαμε και δυστυχς συνεχζουμε να βινουμε μια αξιοπερεργη «αποτρεπτικ» πολιτικ ναντι της Τουρκας η οποα διπεται σταθερς απ την στρεβλ αρχ του κατευνασμο και του δγματος του «μη πολμου». Χωρς να ηττηθον οι νοπλες Δυνμεις στο πεδο της μχης, οι ελληνικς κυβερνσεις μετ απ το 1974 τηρντας με ευλβεια την πολιτικ κατευνασμο και παρ τους εξοπλισμος, αποδχθηκαν εσφαλμνως τα αποτελσματα των ελληνοτουρκικν κρσεων (σ.σ. Ιδιαιτρως μετ απ το 1987 και το 1996), περπου ως νκες που επιβεβαωναν το «μη πλεμος».

Το ββηλο πδι που πτησε επ της κενς κλνης εστρωμνης των αφανν εκφρζει με τον πιο εμβληματικ τρπο την επικρατοσα νοοτροπα, η οποα εμπεδθηκε στην ελληνικ κοινωνα που κραυγζει για δικαιματα αλλ αγνοε τις υποχρεσεις.

Αυτ ακριβς η νοοτροπα ταν παροσα στο πρσφατο ΚΥΣΕΑ της «αμυντικς αυταπτης», το οποο κατεγρφη ως σταθμς στην πορεα προς την αυτοφινλανδοποηση της χρας. Πρπει να επισημανθε τι οι συμμετχοντες πολιτικο και στρατιωτικο δεν ευρθησαν ενπιον του διλμματος εξοπλισμο οικονομα, πως θλουν να παρουσιζουν εκενοι που χειραγωγον με λεκτικ τρικ την κοινωνα. Αντιθτως η πολιτικ ηγεσα, παραμερζοντας την στρατιωτικ, επλεξε να «ρισκρει» με την σιγουρι του υπνοβτου για μια ακμη φορ εκπμποντας να στρεβλ μνυμα με τρα σκλη χι μνον προς την Τουρκα αλλ και προς λους τους περιφερειακος και μη δρντες: α) Η Αθνα δεχνει να μην προχωρ στην αναβθμιση του στλου των F-16 συνεχζοντας να κατηγοριοποιε ως προτεραιτητα χι την ενσχυση της επιχειρησιακς ικαντητας της Πολεμικς Αεροπορας (ΠΑ) να απαγορεει – κι χι μνον να αποτρπει – τον αντπαλο απ το να απειλε τα εθνικ κυριαρχικ δικαιματα και συμφροντα, αλλ να επιλγει συνειδητς την απλεια υπερπολτιμου χρνου σε βρος της εθνικς αμυντικς ισχος, β) Δηλνει τι δεν χει αντιληφθε την κρισιμτητα της τουρκικς απειλς καθς και πως διαμορφνονται τα κρια χαρακτηριστικ αυτς με μφαση στην υπεροχ την οποα σταδιακς απολαμβνει ποσοτικς (αριθμο διαθεσμων μαχητικν) και ποιοτικς (F-35, S-400, αναβαθμισμνα μαχητικ F-16, UAV Anka, UCAV Bayraktar και Anka, πλα μακρο πλγματος SOM, ηλεκτρονικς πλεμος, ικαντητα εκτελσεως δικτυοκεντρικν επιχειρσεων, οπλικ συστματα αρος-αρος και εδφους-αρος τουρκικς κατασκευς κλπ) και λα σα σχεδιζονται να τεθον σε υπηρεσα μνον στον αεροπορικ τομα στο εγγς μλλον, γ) Αποδεικνει τι ακμη και υπ καθεστς πλρους αποκαλψεως της αναθεωρητικς νο-οθωμανικς γεωστρατηγικς και εκδηλσεως με τον πλον σαφ τρπο χι πια της προκλητικτητας αλλ της επιθετικτητας, η ελληνικ κυβρνηση δεν αντιλαμβνεται τι προκαλε μια αλυσδα αρνητικν συμβντων σε πολιτικο-στρατιωτικ εππεδο με θμα την εθνικ στρατιωτικ ισχ, η εκδλωσις των οποων θα κορυφωθε στο προσεχς μλλον και θα επηρεσει δυσμενς την ισορροπα δυνμεων στο θατρο επιχειρσεων Θρκης-Αιγαου-Ανατολικς Μεσογεου.

Η πορεα προς την αυτοφινλανδοποηση της χρας δεν συνιστ τον δρμο αλλ φοβομαι χει εξελιχθε σε διγνωση γεωστρατηγικς παρνοιας!

Η υιοθτησις πολιτικν με κεντρικ ξονα τον κατευνασμ ναντι οποιοδποτε κστους με κρδος το καθεστς μη πολμου, εκτιμται τι χει πλον φθσει στο πρας του. Η Τουρκα χει αναβαθμσει πλον τις προκλσεις σε διαυγστατες επιθετικο χαρακτρος αμφισβητσεις τις εθνικς κυριαρχας. Η αναφορ σε κατεχμενα νησι και τουρκικ μια δεν δικαιολογον καμα απολτως επιχειρηματολογα υπρ της συνχισης της πολιτικς που οδηγε στην αυτοφινλανδοποηση.

Πργματι, καθυστερσαμε τον πλεμο με τις συντεταγμνες υποχωρσεις και τους τακτικος ελιγμος μας (με αποκορφωση το κεμενο της Μαδρτης το 1997), αλλ εκτιμται τι δεν θα τον αποτρψουμε διτι παραμελσαμε σε επικνδυνο βαθμ την στρατιωτικ μας ισχ.

Φοβομαι τι στο πρσφατο ΚΥΣΕΑ απωλσαμε μια πολ μεγλη ευκαιρα. Να διαδηλσουμε την απφασ μας να παραμενουμε στον στβο της Ανατολικς Μεσογεου ως νας ισχυρς πακτης, ο οποος ναι μεν χει σοβαρς αδυναμες αλλ διπεται απ την ακλνητη θληση να υπομενει θυσες προκειμνου να εναι σε θση να αναχαιτσει την νο-οθωμανικ ισλαμιστικ αναθεωρητικ λαλαπα.

Μια παρπλευρη επσης απλεια ταν η συζτησις περ ανγκης συγκροτσεως Συμβουλου Εθνικς Ασφαλεας (ΣΕΑ).

Εφσον η νοοτροπα του κατευνασμο συνεχζει να κυριαρχε, ο δρμος προς το … Ελσνκι δεν απαιτε ΣΕΑ, οτε καν την απ ετν προσδοκομενη επικαιροποιημνη Πολιτικ Εθνικς Αμνης. Εχομαι ειλικρινς να μην συμβε τποτε απ σα ανφερα, τα οποα συνιστον προσωπικς εκτιμσεις.

*Ο Ιωννης Σ. Θεοδωρτος, εναι δημοσιογρφος, αμυντικς αναλυτς