The strong voice of a great community
2019

Η μεγλη πολιτικ απτη με τη γενοκτονα των Ποντων

Για λγους εντυπωσιασμο και λγες ψφους ο Ντης Μαρις επιλγει την πατριδοκαπηλα για την πολιτικ του επιβωση σημεινει στο liberal.gr η ευρωβουλευτς και εκ νου υποψφια με τη ΝΔ, Μαρα Σπυρκη, με αφορμ τα σα εδαν το φως της δημοσιτητας σχετικ με την απουσα των ευρωβουλευτν απ τη συζτηση στο ευρωκοινοβολιο για τη γενοκτονα των Ποντων.

«Δεν συνεννοθηκε με κανναν, δεν ενημρωσε και πγε το διαδικαστικ ατημα την τελευταα συνεδραση», σημεινει, προσθτοντας πως κινθηκε εκτς διαδικασες μνο και μνο για να προκαλσει ζτημα. Και αυτ τη στιγμ που με τις ενργεις του «καψε» το θμα δημιουργντας προβλματα αντ να συνεισφρει στην επλυσ του.

Απδειξη αποτελε τι στην Ολομλεια που συζητθηκε δεν παρστησαν οτε οι μισο ευρωβουλευτς απ το σνολο των χωρν της ΕΕ.

«Το θμα» αναφρει η κ. Σπυρκη «εναι πως δεν ενημρωσε καν το ΕΛΚ το μεγαλτερο κμμα της ευρωβουλς», το οποο πως αποκαλπτει «απ τις 3 Μαρτου στο ψφισμα για την αναγνριση της γενοκτονας των Αρμενων, αναγνωρζει ταυτχρονα και τη γενοκτονα των Ποντων καλντας την κυβρνηση της Τουρκας να εκπληρσει τις νομικς υποχρεσεις που προκπτουν απ την τραγωδα».

Και καταλγει λγοντας τι ο Ν. Μαρις εχε «προφαν στχο. Να δημιουργσει θρυβο, να προκαλσει δημοσευμα στην εφημερδα Δημοκρατα η οποα εναι αγκαζ με τον λακισμ πολ καιρ τρα. Ετε ο λακισμς προρχεται απ τα δεξι ετε απ τα αριστερ».

Συνντευξη στον Τσο Ευαγγελου

 

- Ο Ντης Μαρις υποστηρζει τι οι βουλευτς της Ν.Δ και του ΚΙΝΑΛ δεν ψφισαν την πρτασ του για τη γενοκτονα των ποντων. Τι ακριβς συνβη;

Ο κ. Μαρις χει ανγκη τον εντυπωσιασμ και την πατριδοκαπηλα για την πολιτικ του επιβωση. Το χει κνει και στο παρελθν λγοντας τερστια ψεδη για τις γερμανικς αποζημισεις και χοντας υποστηρξει πως οι ευρωβουλευτς δεν ψηφσαμε σχετικ πρταση. Επανρχεται τρα μερικς ημρες πριν τις ευρωεκλογς με το ζτημα της αναγνρισης των Ποντων.

Μια εναι η αλθεια το κμμα που συμμετχει η Ν.Δ., το Ευρωπακ Λακ Κμμα απ τις 3 Μαρτου του 2015 στο ψφισμα για την αναγνριση για τη γενοκτονα των Αρμενων αναγνωρζει ταυτχρονα και τη γενοκτονα των Ποντων καλντας ταυτχρονα την κυβρνηση της Τουρκα να εκπληρσει τις νομικς της υποχρεσεις που προκπτουν απ την τραγωδα. Στην παργραφο 2 του σχετικο ψηφσματος μπορε να ανατρξει ποιος το επιθυμε προκειμνου να ενημερωθε.

- Τι κανε δηλαδ ο κ. Μαρις;

Ο κ. Μαρις κινθηκε εκτς διαδικασας. Δεν συνεννοθηκε οτε με τους λληνες ευρωβουλευτς, οτε με τα υπλοιπα κμματα. Το δικ του κμμα το ECR αναγνρισε επσης με τον διο τρπο , σε σχετικ ψφισμα για τη γενοκτονα των Αρμενων και τη Γενοκτονα των Ποντων. Αντ λοιπν  να επιδιξει μια στοιχειδη συνεννηση  ζτησε  να συζητηθε το ζτημα της γενοκτονας των Ποντων τσι χωρς πργραμμα στην τελευταα ολομλεια της θητεας μας.

Εναι προφανς τι μια ττοια διαδικασα δεν συνηθζεται  και κυρως δεν μπορε να προχωρσει στο Ευρωπακ Κοινοβολιο. Το κανε για μια χοφτα ψφους. Η αναγνριση της γενοκτονας των Ποντων γινε πρτα απ το ΕΛΚ και εναι μια διαδικασα για την οποα πρτη μχεται η ΝΔ απ την πρτη αναγνριση και στο Ευρωπακ Κοινοβολιο. Εναι μια διαδικασα που απαιτε δουλει, απαιτε συναινσεις.

Θα σας φρω να παρδειγμα, ταν επρκειτο να βγλουμε το ψφισμα για την ση μεταχεριση της Ελλδος με την Πορτογαλα μετ την τραγωδα στο Μτι , ψφισμα στο οποο  χω βλει την πρτη υπογραφ, ξεκινσαμε ως ΕΛΚ να κνουμε διαβουλεσεις με τα υπλοιπα κμματα στε 24 ρες μετ να καταλξουμε σε κοιν ψφισμα που ενκρινε με ευρεα πλειοψηφα  το ευρωκοινοβολιο. λη αυτ η υπθεση χρειζεται δουλει και συναινσεις και δεν χρειζεται εντυπωσιασμος και πυροτεχνματα για μια χοφτα ψφους. Δυστυχς για τον κ. Μαρι οι λληνες ξρουν

- Σε αυτς τις περιπτσεις δεν συνεδριζει η Ολομλεια;

Ο κ. Μαρις δεν συνεννοθηκε με κανναν. Στην ολομλεια γινε αυτ. Βρθηκαν ελχιστοι βουλευτς διτι δεν υπρξε συνεννηση. ταν η τελευταα ολομλεια. σοι ευρωβουλευτς χουν συμπληρσει τις παρουσες, λγω προεκλογικς περιδου, βρσκονται στις χρες τους.

- Δεν το ξρατε;

Δεν ξραμε τποτα, δεν υπρξε καμα συνεννηση για τποτα. Δεν ενημρωσε καν το Ευρωπακ Λακ Κμμα που χει αναγνωρσει τη γενοκτονα των ποντων απ το 2015. Αν κποιος θλει να υποστηρξει να τσο σοβαρ ατημα ξεκιν απ αυτν που χει δη αναγνωρσει το περιεχμενο του αιτματς του. Στην συγκεκριμνη περπτωση μιλμε για το ΕΛΚ ,το κμμα με την μεγαλτερη δναμη στο ευρωκοινοβολιο.

«Μπμ ηκοσθη στον αρα». Αυτ κανε ο κ. Μαρις. Εχε προφαν στχο. Να δημιουργσει θρυβο, να προκαλσει δημοσευμα στην εφημερδα Δημοκρατα η οποα εναι αγκαζ με τον λακισμ πολ καιρ τρα. Ετε ο λακισμς προρχεται απ τα δεξι ετε απ τα αριστερ.

- Δηλαδ για μια χοφτα ψφους δημιουργθηκε να ττοιο πρβλημα; Διτι πρβλημα καθσταται εξαιτας του αποτελσματος.

Πρτα απ λα δεν ταν ψφισμα. Διαδικαστικ ατημα κατθεσε . Και καψε τη δυναττητα να συζητσουμε οργανωμνα και με σοβαρς πιθαντητες να καταλξουμε σε κοιν ψφισμα που θα αναγνωρζει τη Γενοκτονα των Ποντων , για μια χοφτα ψφους. Μνο και μνο για να εμφανιστε τι το κανε. Αποφσισε στην τελευταα συνεδραση να κψει να ττοιο θμα.

Κοιτξτε ο κ. Μαρις χει κριθε απ την κοινοβουλευτικ του παρουσα που  εναι συνδεδεμνη με τον λακισμ και τα ψματα.

- Τι θα μποροσε να πει κποιος στους Ποντους που βλπουν αυτς τις καταγγελες;

Την αλθεια. Το Ευρωπακ Λακ Κμμα, το κμμα στο οποο ανκει η ΝΔ, αναγνρισε τη γενοκτονα των Ποντων απ το Μρτιο του 2015. Η ΝΔ πρωτοστατε στην αναγνριση της γενοκτονας των Ποντων διεθνς και στους Ευρωπαικος θεσμος.

Ο κ. Μαρις προκειμνου να προκαλσει εντυπσεις και να επιβισει πολιτικ, αφο αλλις δεν βρσκει την ψφο του, καψε το ενδεχμενο να συζητσουμε και να καταλξουμε στο Ευρωκοινοβολιο σε κοιν ψφισμα αναγνρισης της Γενοκτονας τον επμενο χρνο. Για εκενον προχει η ψηφοθηρα σε βρος των εθνικν συμφερντων. Καθαρς κουβντες.

liberal.gr