The strong voice of a great community
2019

Η Οτβα και το Οντριο εναι σε αντιπαρθεση για την καταπολμηση των τιμν  του νθρακα. Η υπθεσ τους θα δικασθε στο δικαστριο αυτ την εβδομδα

Toυ Ιωννη Σ. Σαραδρη

TORONTO - Οι κυβερνσεις του Ομοσπονδιακο Καναδ και του Οντριο πρκειται να συναντηθον στο αντατο δικαστριο της επαρχας αυτ την εβδομδα ναντι του νμου της Οτβα για την αλλαγ του κλματος σε ναν αγνα που οι ειδικο υποστηρζουν τι σο εναι πολιτικς και ιδεολογικς λλο τσο αυτς εναι νμιμος.
Εν προκειμνω πρκειται για το κρος της νομοθεσας της Φιλελεθερης Ομοσπονδιακς Κυβρνησης που ξεκνησε την 1η Απριλου και επβαλε χρωση στην βενζνη και σε λλα ορυκτ κασιμα καθς και σε βιομηχανικος ρυπαντς. Ο νμος ισχει σε εκενες τις επαρχες που δεν χουν δικ τους καθεστς τιμολγησης νθρακα που να ανταποκρνεται στα εθνικ πρτυπα.
Η Προοδευτικ Συντηρητικ Κυβρνηση του Οντριο υπ τον πρωθυπουργ Doug Ford - υποστηριζμενη απ ομοειδες πρωθυπουργος στην Manitoba, Saskatchewan και New Brunswick - χει καταγγελει τον νμο για την τιμολγηση της ρπανσης απ το φαινμενο του θερμοκηπου ως παρνομη φορολογικ αρπαγ που θα αναγκσει την τιμ βενζνης και καυσμων θρμανσης να πεταχτον προς τα επνω.
πως κανε πρσφατα η Saskatchewan - μια απφαση εκκρεμε - η κυβρνηση του Οντριο ζητ απ το Εφετεο να αποφασσει εν ο ομοσπονδιακς νμος εναι συνταγματικς.
Ο Carissima Mathen, καθηγητς του δικαου στο Πανεπιστμιο της Οτβα, ο οποος χει γρψει να βιβλο σχετικ με υποθσεις στις οποες οι κυβερνσεις παραπμπουν σε αντερα δικαστρια, δλωσε τι ο Ford προσπαθε να τοποθετηθε ως υπερασπιστς των κατοκων του Οντριο απ μια υπερβολικ κεντρικ εξουσα.
"Οι αναφορς εναι τσο συχν επιδιωκμενες για πολιτικος σκοπος σο και για νομικος", δλωσε ο Mathen. "Αυτ εναι σγουρα μια περπτωση που η επαρχα χρησιμοποιε τη δναμ της να ζητσει απ τα δικαστρια συμβουλς με τρπο που πραγματικ τους επιτρπει να πλαισινουν να συγκεκριμνο μνυμα".
Τα περπλοκα νομικ επιχειρματα, που τθενται στο προσκνιο σων λνε πολλο επιστμονες, εναι να απ τα πιο επεγοντα ζητματα της εποχς μας, η υπερθρμανση του πλαντη, εναι θορυβδης. Επικεντρνουν την ερμηνεα του νμου περ συντγματος του 1867 και τον καταμερισμ των εξουσιν μεταξ των ομοσπονδιακν και επαρχιακν κυβερνσεων.
Στην ουσα, το Οντριο υποστηρζει τι η Οτβα παρεμβανει στην επαρχιακ δικαιοδοσα προσπαθντας να ρυθμσει το «σχεδν απεριριστο στρμα της ανθρπινης δραστηριτητας» που παργει ρπανση που αλλζει το κλμα.
"Οι επαρχες εναι σε θση να ρυθμζουν οι διες τις εκπομπς αερων του θερμοκηπου", υποστηρζει το Οντριο στις αιτσεις δικαστηρων. "Δεν υπρχει λγος να επεκταθε το πεδο εφαρμογς της ομοσπονδιακς δικαιοδοσας για την επιβολ μιας ομοσπονδιακς τιμς νθρακα ενς μεγθους."
"Global climate change is an urgent threat to humanity," the federal government says in its filing. The view is echoed by Ontario, which "agrees with Canada that climate change is real and that human activities are a major cause," while New Brunswick says: "This reference should not be a forum for those who deny climate change."
Απ την πλευρ της, η ομοσπονδιακ κυβρνηση επιμνει τι ανταποκρνεται κατλληλα σε να θμα εθνικς ανησυχας - αλλαγ του κλματος. Η νομοθεσα, λει η κυβρνηση, χει ως στχο να "γεμσει τα κεν" που τα επαρχιακ μτρα δεν εναι περισστερο απ την αναπνο.
Η τιμολγηση του νθρακα, πως ισχυρζεται η Οτβα, αναγνωρζεται ευρως ως να "αποτελεσματικ και ουσιαστικ μτρο" για την ενθρρυνση των αλλαγν συμπεριφορς που απαιτονται για τη μεωση των εκπομπν που προκαλον την υπερθρμανση του πλαντη. Τα χρματα που αντλονται απ αυτ που χαρακτηρζει ως νμιμη αμοιβ θα επιστρψουν στη δικαιοδοσα που συλλχθηκαν, λει η Οτβα.
Το Οντριο, ωστσο, επιμνει τι το καθεστς που θεσπστηκε απ τον φιλελεθερο πρωθυπουργ Justin Trudeau αποτελε αντισυνταγματικ φορολογικ αρπγη - ακμη και αν η Οτβα χει την εξουσα να αντιμετωπσει τους 33 ρυπαντς που καλπτονται σμερα απ την πρξη.
"Ο φρος νθρακα εναι ο χειρτερος φρος που επιβλθηκε ποτ", δλωσε ο Ford. "Ο φρος νθρακα δεν θα κνει καμα διαφορ στο περιβλλον."
Ο David Estrin, νας βετερνος του περιβαλλοντικο νμου στο Osgoode Hall Law School, δλωσε τι ο Ford χρησιμοποιε τους δικαστς ως «αρχικ κνηση στο πολιτικ παιχνδι». Ο ομοσπονδιακς νμος, πως επε, εφαρμζεται στο Οντριο μνο επειδ ο Ford διλυσε την στρατηγικ της επαρχας για το διοξεδιο του νθρακα που εφαρμστηκε στην προηγομενη κυβρνηση, ξεκνησε την πρκληση του δικαστηρου και τρα επιδικει να επιβλει αυτ που ισοδυναμε με τη δικ του εισφορ για μεγλους ρυπανοντες.
"Εναι σγουρα ιδεολογικ," επε ο Estrin. "χει κνει να πλρες flip-flop απ ττε που ξεκνησε αυτ την πρκληση. Εναι ο Ford που το κνει αυτ για καθαρ ανητους, παρλογους λγους που δεν χουν οικονομικ σημασα».
Η ακραση τεσσρων ημερν εμπρς σε μια επιτροπ πντε δικαστν, που θα εναι διαθσιμη μσω του ζωντανο ιντερντ κυκλματος, θα ακοσει επσης απ πληθρα παρεμβανοντων. Αυτο προρχονται απ επαρχες πως το Saskatchewan και η Βρετανικ Κολομβα, οι Συντηρητικο της Αλμπρτα, οι αυτχθονες οργανσεις που επισημανουν τι εναι εξαιρετικ ευλωτες στην υπερθρμανση του πλαντη, καθς και επιχειρηματικς και περιβαλλοντικς ομδες.
Στο πλασιο αυτς της σειρς μερν, υπρχει νας τομας αξιοσημεωτης συμφωνας: πρπει να αντιμετωπιστον οι κλιματικς αλλαγς που προκαλονται απ τον νθρωπο.
"Η παγκσμια αλλαγ του κλματος αποτελε επεγουσα απειλ για την ανθρωπτητα", λει η ομοσπονδιακ κυβρνηση στην κατθεσ της. Η ποψη αυτ επαναλαμβνεται απ το Οντριο, το οποο «συμφωνε με τον Καναδ τι η αλλαγ του κλματος εναι πραγματικ και τι οι ανθρπινες δραστηριτητες αποτελον σημαντικ αιτα», εν το New Brunswick λει: «Αυτ η αναφορ δεν πρπει να αποτελε φρουμ για σους αρνονται την αλλαγ του κλματος».