The strong voice of a great community
2019

Το NDP του Οντριο ζητ απ τον παρατηρητ των ομοσπονδιακν εκλογν να εξετσει την εκστρατεα αυτοκλλητων ετικετν φορολογας νθρακα στο Οντριο

Η Ομοσπονδιακ υπουργς περιβλλοντος Catherine McKenna καλε το καθεστς αυτοκλλητου του φορολογικο συντελεστ για το ριο εκπομπν διοξειδου του νθρακα του  πρωθυπουργο του Οντριο Doug Ford, Οργουελλικ.

Peter Zimonjic · Ειδσεις CBC

Η επαρχιακ κυβρνηση απαιτε απ τα βενζινδικα του Οντριο να τοποθετσουν αυτοκλλητα στις αντλες βενζνης που θα δεχνουν τι ο φρος χει προσθσει 4,4 σεντς αν λτρο στην τιμ της βενζνης και θα αυξηθε σε 11 σεντ αν λτρο μχρι το 2022, κτι που το Οντριο NDP λει τι παραβιζει τους ομοσπονδιακος εκλογικος νμους διαφμισης.

  Το NDP του Οντριο επιθυμε ο κυβερνητικς εκπρσωπος των εκλογν του Καναδ να εξετσει εν ο πρωθυπουργς του Οντριο Νταγκ Φορν παραβιζει τους ομοσπονδιακος καννες εκλογικς διαφμισης με την καμπνια αυτοκλλητων ετικετν κατ της φορολογας των εκπομπν διοξειδου του νθρακα.

Ο προπολογισμς του Οντριο περιελμβανε κτι που ονομζεται Ομοσπονδιακς νμος για τη διαφνεια των φρων των εκπομπν νθρακα, που απαιτε απ λα τα βενζινδικα στην επαρχα να εμφανζουν να αυτοκλλητο στις αντλες τους λγοντας τι ο ομοσπονδιακς φρος εκπομπν του νθρακα θα κοστσει τους κατοκους του Οντριο 4.4. ευρ αν λτρο, που θα αυξηθε σε 11 σεντ το 2022.

Στα βενζινδικα που δεν εμφανζουν σωστ τα αυτοκλλητα μπορον να επιβληθον πρστιμα μχρι $ 500 ημερησως για το αδκημα της πρτης φορς $ 1.000 ημερησως για αδικματα επανληψης. Οι εταιρεες αντιμετωπζουν πρστιμα δκα φορς το ποσ.

Οι κυβερνητικο επιθεωρητς του Οντριο εναι επιφορτισμνοι με την εξασφλιση της εμφνισης των αυτοκλλητων ετικετν. Η παρμβαση σε ναν επιθεωρητ κατ την εκτλεση της δουλεις του μπορε να οδηγσει σε πρστιμο ως και 10.000 $.

Ο Taras Natyshak, ο NDP MPP για την περιφρεια του Essex, γραψε στον Yves Cote, επτροπο των εκλογν του Καναδ, ζητντας του να εξετσει το θμα. Η αποστολ του Cote εναι να επιβλει τον νμο περ εκλογν του Καναδ.

"Αν η κυβρνηση του Οντριο λβει μια επσημη θση για να προωθσει τσο τον Andrew Scheer σο και το ρλο του Συντηρητικο Κμματος του Καναδ σχετικ με την τιμολγηση των ρπων του διοξειδου του νθρακα και αυτ τα αυτοκλλητα θα εναι πργματι σε πλρη εμφνιση σε ολκληρη την επαρχα κατ τη διρκεια της εκλογικς περιδου, πρπει ττε η επιτροπ για τις εκλογς του Καναδ να αναλβει δρση για την επιβολ του νμου περ εκλογν του Καναδ του 2000 ", ανφερε.

"Το Συντηρητικ Κμμα του Καναδ πρπει ετε να αναλβει το συνολικ κστος παραγωγς και επιβολς αυτν των αυτοκλλητων στην επαρχα του Οντριο ως δαπνη εκστρατεας, ετε η Κυβρνηση του Οντριο να μπορε να εγγραφε ως τρτο μρος σμφωνα με το ρθρο 17 του Νμου".

Η ομοσπονδιακ υπουργς περιβλλοντος κλεσε το καθεστς αυτοκλλητων "Orwellian" και επε τι ο Natyshak θεσε να σημαντικ ζτημα που αξζει νομικ εξταση.

"Εμαι απλς πραγματικ ανσυχη, πως και λοι οι Καναδο, στο εππεδο των παραπλανητικν πληροφοριν που διαιωνζονται χι μνο απ τον Premier Ford [μσω της εκστρατεας των Orwellian αυτοκλλητων αλλ και απ τον [ομοσπονδιακ συντηρητικ ηγτη] Andrew Scheer", η υπουργς περιβλλοντος Catherine McKenna επε στο CBC.

"χετε τα αυτοκλλητα του Premier Ford που μιλνε για το κστος της τιμολγησης της ρπανσης, χωρς να μιλνε για το κνητρο της κπτωσης για την Κλιματικ Ενργεια που θα προυν πσω οι κτοικοι του Οντριο".

: O Taras Natyshak, ο NDP MPP για την περιφρεια του Essex, αναφρει τι η εκστρατεα αυτοκλλητων ετικετν φυσικο αερου παραβιζει τους ομοσπονδιακος εκλογικος καννες. (CBC)

Βσει ομοσπονδιακν στοιχεων, ο φρος νθρακα στις μη συμμορφομενες επαρχες θα οδηγσει σε κατ προσγγιση αξηση κστους 4,42 σεντ αν λτρο για τη βενζνη, 5,37 σεντς για το ελαφρ μαζοτ, 3,91 σεντ αν κυβικ μτρο για το φυσικ αριο και 3,10 σεντ αν λτρο για το προπνιο.

Αυτ τα κστη αναμνεται να αυξηθον κθε χρνο καθς ο φρος νθρακα αυξνεται κατ 10 δολρια αν τνο μχρι να φτσει τα 50 δολρια το 2022 - πργμα που σημανει τι το κστος αυτ θα υπερδιπλασιαστε σε λιγτερο απ τρα χρνια.

Για να αντισταθμιστε η αξηση του κστους ζως, η ομοσπονδιακ κυβρνηση χει δεσμευθε να επιστρψει κθε δολριο που συλλγει απ τον φρο νθρακα στους ανθρπους της επαρχας στην οποα συλλχθηκε - μια προσπθεια να καταστον οι προπολογισμο των νοικοκυριν αυτρκεις στα χρματα που θα πληρωθον ως μρος του σχεδου μεωσης των εκπομπν.

Το κστος της τιμολγησης της ρπανσης

Εδ εναι το ποσ που το μσο νοικοκυρι (που ορζεται απ την Οττβα ως 2,6 τομα) θα λβει απ την ομοσπονδιακ κυβρνηση:

Στο Οντριο: περπου $ 300 το χρνο.

Στο Νιου Μπρονσγουικ: $ 248.

Στη Μανιτμπα: $ 336.

Στο Saskatchewan: 598 δολρια.

Το ποσ θα ποικλλει ανλογα με την επαρχα και τον αριθμ των ατμων στο νοικοκυρι, αλλ οι ομοσπονδιακο Φιλελεθεροι λνε τι το 80% των Καναδν θα προυν απ τις επιστροφς περισστερα απ , τι θα πληρνουν μσω του φρου. Η πληρωμ δεν εναι να πλεονκτημα με βση τα σοδα, δεν εξαρτται απ τα εππεδα του εισοδματος και θα αυξηθε με την προδο του χρνου καθς η τιμ του νθρακα αυξνεται.

Ο Ford απρριψε την ιδα τι η εκστρατεα αυτοκλλητων ετικετν υπερβανει την εξουσα της κυβρνησς του και δλωσε τι η μνη πρθεσ του εναι να πει στους καταναλωτς ποια εππεδα κυβρνησης εναι υπεθυνα για τους φρους επ της βενζνης.

«Εναι θμα διαφνειας και λογοδοσας», επε αυτ την εβδομδα. "Οι νθρωποι στην επαρχα μας πρπει να ξρουν πς η ομοσπονδιακ κυβρνηση τους βζει σε επαφ με το χειρτερο ενιαο φρο που θα μποροσατε ποτ να βλετε στις πλτες των ανθρπων, τις πλτες των επιχειρσεων και που δεν διαφρει απ τις λλες αυτοκλλητες ετικτες που χετε δει λα αυτ τα χρνια. "

Απδοση Ιωννης Σ. Σαραδρης